Агропромисловий територіальний комплекс

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Агропромислóвий територіáльний кóмплекс — сукупність розташованих на певній території підприємств і організацій, діяльність яких тісно пов’язана з виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції.

Найважливішими факторами формування агропромислових територіальних комплексів є: потреби у суспільства у продукції агропромислового комплексу в окремих районах; наявність певного рівня соціально-економічного розвитку території, природних умов і відповідного земельного фонду; забезпеченість трудовими ресурсами; рівень розвитку транспортної системи та ін.


This article "Агропромисловий територіальний комплекс" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Агропромисловий територіальний комплекс.