<addthis />

Альтернативне тлумачення історії

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Альтернативне тлумачення історії (або альтернативна історія) — сучасний теоретичний напрям у історичній науці, який доводить багатоваріантність історичного розвитку, незумовленість його якимось сенсом, спрямуванням чи метою.

Початок становленню альтернативного тлумачення історії покладений теоретичними працями Брюссельської школи термодинаміки і теоретичної механіки (I. Пригожин, I. Стенгерс). Як доводить I. Пригожин, притаманне класичній фізиці уявлення про зворотність часу (про абсолютну тотожність перебігу подій від минулого до майбутнього і, якби це стало можливим, навпаки) було зумовлене особливостями пізнавальних засобів дослідників, однак на сучасному етапі фізика виявила обмеженість таких уявлень, що вимагає перегляду заснованих на них лінійних причинно-наслідкових концепцій розвитку, зокрема й концепції історичного детермінізму та теорії прогресу історичного.

Згідно з новою концепцією розвитку, усі системи містять підсистеми, які постійно «флуктуюють» (коливаються, трансформуються), іноді комбінація флуктуацій руйнує існуючий перед тим стан речей (систему), і в цей момент («точка біфуркації») принципово неможливо передбачити, як буде відбуватися подальший розвиток — вийде система на складніший рівень упорядкування чи стане більш хаотичною й розпадеться. Концепція нелінійності розвитку знайшла відгук у працях школи Анналів (Ф. Бродель тощо), зокрема в концепціях «процесів великої тривалості» та структури історичного часу.

Дітература[ред.]

  • Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М., 1986 (рос.)
  • Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. — М., 1994 (рос.)
  • Павленко Ю. Стадійна та полінійна структура цивілізаційного процесу. «Сучасність», 1996, № 5
  • Галушко К. Проблема альтернативності історичного розвитку міжвоєнної Європи / IV міжнародний конгрес україністів. Історія, ч. 2. — Одеса—К.—Львів, 1999

Джерела[ред.]This article "Альтернативне тлумачення історії" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Альтернативне тлумачення історії.