Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Блогодидактика

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Блогодидактика — використання блогів в освітньому процесі з навчальною метою. Один із найновіших складників медіадидактики. Результат інтенсивного розвитку інтернет-технологій, інтернет-дидактики. Досліджує закономірності засвоєння знань, умінь і навичок особистості з опертям на такий медіапродукт, як блоги, і використанням у навчальному процесі блогосфери, З цією метою до процесу навчання і виховання залучаються різні освітні технології.

Історія[ред.]

Автори блогу Blogodidactic походження назви коментують так: від Автодидакт : самоук, грецького походження: автодидакт (самонавчання), з aut- + didaktos вчив, від didaskein навчити. Відоме використання: 1748. [1]Блог + Автодидакт = Blogodidact.

Блог : блог (поєднання терміну веб-журнал) [2], - це тип веб-сайту або частини веб-сайту, який час від часу повинен бути оновлений новим контентом. Блоги, як правило, підтримуються особою з регулярними коментарями, описами подій або іншими матеріалами, такими як графіка або відео. Blogodidact : (поєднання терміна blog і autodidact) Weblog людини, що обговорює цікаві питання, що зустрічаються на шляху самоучіння під час роботи через матеріали та ідеї західної цивілізації, починаючи з Гомера, до наших днів . Процес Blogodidactic, хоча технічно вперше розпочався в середині 1980-х років, мав перше відоме використання в серпні 2006 року.

В україномовній соціальній мережі вперше термін «блогодидактика» з'явився 2017 року. На той час в інтернет-просторі поняття «блог», «блогер» (з'вилися в медіапросторі у 1990-х роках), «блогосфера» вже були звичними й активно розвивалися[3]. В мережі було представлено чимало успішних професійно-орієнтованих медіаподуктів. Дослідники медіапростору ці процеси відстежують, характеризують, порівнюють. На відміну від медіадослідників, медіапедагоги виокремили медіадидактику в окремий напрямок і почали спостерігати за технологіями її розвитку. Серед її відгалужень сьогодні наявні «блогодидактика», «вікідидактика», «муралодидактика» тощо.

Першими взяли на озброєння нове поняття відомий медіадидакт, доцент Івано-Франківського університету нафти і газу І. А. Сахневич [4]і вчителька-новатор, яка викладає українську мову та літературу в середній загальноосвітній школі № 4 м. Гайсин Вінницької області, Н. В. Немировська [5]. І. А. Сахневич у своїй статті розглянула педагогічні умови застосування блогодидактики в процесі вивчення англійської мови професійного спрямування і формування медіакультури студентів вищих технічних навчальних закладаі, а Н. В. Немировська створила авторський блог, присвячений вивченню життєтворчості Михайла Стельмаха. Досвід створення і використання подібного блогу, де комплексно представлено можливості новітніх медіатехнологій, було представлено автором-розробником на Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 105-річчю від дня народження письменника, у Вінниці. Успіх учительки було помічено, і невдовзі побачив світ тематичний випуск «Блогодидактика на уроках» журналу «Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка»[6]. Наталя Немировська має кілька блогів в Інтернет-просторі й нині є одним із кращих педагогів-блогодидактів в Україні.

Об'єкт і предмет блогодидактики[ред.]

 • Поняття «блогодидактика» як складник медіадидактики узагальнює і поширює передовий досвід педагогів, котрі створюють власні блоги (блогодидактів). Їхні медіапродукти — блоги, сайти, сторінки — представляють власне бачення того, як і чим наповнювати навчальний й освітній матеріал для конкретного учня, студента, класу, предмету.
 • Після 2017 р. (перша згадка терміну «блогодидактика» у науковій літературі) з'явилися медіапродукти, створені викладачами вищої школи відповідно до профілю майбутнього фаху студентів. В результаті, станом на 2019 р. вирізняють такі різновиди блогодидактики — науково-педагогічна[7], інженерна [8] [9], медична[10], мовно-педагогічна[11].

Зв'язок з іншими складниками медіадидактики[ред.]

 • Спостреження над професійно-орієнтованими сторінками в мережі спонукали до виокремлення ряду дотичних понять. Наразі наявні такі поняття, як педагогічна блогодидактика (сайтодидактика), інженерна блогодидактика, предметна блогодидактика, науково-педагогічна блогодидактика, медична блогодидактика, мовно-педагогічна та ін. Вони враховують фахові інтереси споживача медіапродукту. Водночас започатковано й блоги, присвячені науковим напрямкам, персоналіям, творчості окремих авторів.

Джерела[ред.]

 • Ефімова, Лілія і Себастьян Фідлер, 2004. Навчальні веб-сайти: Навчання в мережах веб-журналів. У:Праці IADIS In-веб-спільноти міжнародної конференції, 490–494. Відень: INSOПублікації

(PDF) Блоги. Available from: https://www.researchgate.net/publication/276974104_Blogging [accessed Mar 17 2019].

 • Волощук, Олег. Хто такий блогер, або про що і як писати статті на свій ресурс [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://webdigest.com.ua/blogosfera/vse-pro-blogy/hto-takyj-bloher-abo-pro-scho-i-yak-pysaty-statti.html (дата звернення 16.04. 2013). — Назва з екрана.
 • 4 фактори, які заважають вам стати блогером… [ Електронний ресурс ] // Українська блогосфера. — Режим доступу: http://blogosphere.com.ua/2010/12/07/4-factors-which-kill-you-as-blogger/ (дата звернення 16.04.2013). — Назва з екрана.
 • Як правильно обрати блог-платформу? (Електронний ресурс). — Режим доступу: http://cityplan.in.ua/page/view/40 (дата звертання 8.05.2013). — Назва з екрану.
 • Онкович Г. В. Новітні терміни медіаосвіти та медіадидактики // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Кроскультурна і міжкультурна комунікація: проблеми, питання, рішення. — Дніпро, ДНУ ім. Олеся Гончара,  2018. № 12. — Частина 2. — С.277-291.
 • Онкович Ганна, Онкович Артем. Нове в медіаосвіті: блогодидактика // Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи: Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції. — Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2018. — 240 с. — С.163-169.

Література[ред.]

 • Biletsky Volodymyr, Onkovych Anna, Yanyshyn Olha. Media Education Technologies in Developing Students' Professional Competence // The Sixth European Conference on Information Literacy (ECIL)/ September, 2018. Abstracts. Editors: Sonja Špiranec, Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Denis Kos Publisher: Information Literacy Association (InLitAs) / http://ecil2018.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/. — Р.165.
 • Онкович Г. В., Криворотенко О. Г. Педагогічна блогодидактика вчителів української мови та літератури // Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – 252 с. – С. 82 – 88.
 • Ганна Онкович, Володимир Білецький, Артем Онкович, Микола Ткаченко. Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика// Вища школа, 2019. № 1 (174). – С.26 – 33;
 • Онкович А. Д. , Боголюбова М. М. Нове в медіаосвіті: мовно-педагогічна блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 336 с. – С.195 - 199. ISBN 978-617-7675-44-9
 • Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 336 с. – С. 204 – 208. ISBN 978-617-7675-44-9 .
 • Онкович Г. В., Онкович А. Д. Соціальна мережа як джерело розвитку і саморозвитку професійної компетентності педагога // Проблеми освіти: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.- Вінниця: ТОВ «Нілан — ЛТД», 2018. — Вип. 88 (частина 2) 346 с. — С А. Д. — С. 91 -101.
 • Немировська Наталія. Використання блогодидактики в контексті вивчення життєтворчості Михайла Стельмаха // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. письменника / гол. ред. О. М. Куцевол [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 287 с. - С. 199-205.
 • Блогодидактика на уроках // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка (тематичний випуск), 2018. — № 8.
 • Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування блогодидактики в процесі вивчення англійської мови професійного спрямування і формування медіакультури студентів ВТНЗ// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2017. — № 37-1.- Т.6. — С.237-247. — К.: Гнозис.
 • Christine Feil, Regina Decker, Christoph Gieger: Wie entdecken Kinder das Internet?: Beobachtungen bei 5- bis 12-jährigen Kindern. Springer-Verlag, 2004, ISBN 978-3-531-90143-5
 • André Czauderna: Lernen als soziale Praxis im Internet: Objektiv hermeneutische Rekonstruktionen aus einem Forum zum Videospiel Pokémon. Springer-Verlag, 2014, ISBN 978-3-658-04661-3
 • Blogging

Примітки[ред.]

 1. What's a Blogodidact?
 2. http://blogosphere.com.ua/2009/09/01/blogging-history термін звернення 16.03.2019/
 3. Українська блогосфера. Блоги: трішки історії!
 4. Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування блогодидактики в процесі вивчення англійської мови професійного спрямування і формування медіакультури студентів ВТНЗ// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди», 2017. — № 37-1.- Т.6. — С.237-247. — К.: Гнозис.
 5. Немировська Наталія. Використання блогодидактики в контексті вивчення життєтворчості Михайла Стельмаха // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. письменника / гол. ред. О. М. Куцевол [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 287 с. - С. 199-205.
 6. Блогодидактика на уроках // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка (тематичний випуск), 2018. — № 8.
 7. Білецький, В. С., Онкович, Г. В., Онкович, А. Д. Нове в медіаосвіті: науково-педагогічна блогодидактика // Івано-Франківськ: Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2018. — № 4(48). — С.380-391. ISSN 2304-7402.
 8. Ганна Онкович, Володимир Білецький, Артем Онкович, Микола Ткаченко. Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика// Вища школа, 2019. № 1 (174). – С.26 – 33;
 9. Онкович Г. В. , Білецький В. С. , Онкович А. Д. Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика (на прикладі підготовки спеціалістів для нафтогазової сфери) // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. — 336 с. — С.199 — 204. ISBN 978-617-7675-44-9.
 10. Онкович Г., Ляліна О., Яцентюк М. Нове в медіаосвіті: медична блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. — 336 с. — С. 204—208. ISBN 978-617-7675-44-9.
 11. Онкович А. Д. , Боголюбова М. М. Нове в медіаосвіті: мовно-педагогічна блогодидактика // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. — Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. — 336 с. — С.195 — 199. . ISBN 978-617-7675-44-9.


This article "Блогодидактика" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Блогодидактика.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...