Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Бісько Ніна Анатоліївна

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».

Помилка скрипту: Не існує модуля «Check for unknown parameters».

Помилка скрипту: Не існує модуля «Transclude».
Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata».
Помилка скрипту: Не існує модуля «InfoboxImage».

Wikisource-logo.svg [{{localurl:Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata/Interproject».}}?uselang=uk Роботи] у Вікіджерелах
Wikiquote-logo.svg [{{localurl:Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata/Interproject».}}?uselang=uk Висловлювання] у Вікіцитатах
Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata».Помилка виразу: неочікуваний оператор <

Бісько Ніна Анатоліївна (Сторінка Шаблон:Comment/styles.css не має контенту.<span class="ts-comment-commentedText" title="Помилка скрипту: Не існує модуля «String».">нар. 29 листопада 1949(19491129), Москва, СРСР) — український міколог, фахівець в галузі біології, біотехнології, фізіології, біохімії та екології вищих базидіоміцетів, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Біографія та наукова діяльність[ред.]

Народилася в сім'ї військовослужбовця в Москві. Через сім років разом з родиною переїхала до Петропавловська-Камчатського (РРФСР), де служив її батько. Згодом батька перевели до Чернігова, де Ніна Анатоліївна у 1966 році із золотою медаллю закінчила середню школу.
У 1967 році вступила до біолого-ґрунтознавчого факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова.
Отримала диплом з відзнакою, у 1972 році вступила до аспірантури біологічного факультету цього ж університету за спеціальністю «мікробіологія». У 1975 році захистила кандидатську дисертацію.
Наукову діяльність розпочала у 1976 році молодшим науковим співробітником у відділі мікології та ліхенології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного АН України. Від 1987 року працює старшим науковим співробітником у відділі мікології Інституту.
Метою її досліджень було створення наукових засад культивування їстівних грибів, технологій їх вирощування в промислових умовах. Найбільшу увагу дослідниця приділила питанням розширення асортименту видів їстівних грибі, одержання їх високоврожайних штамів шляхом селекції, приготування посівного міцелію, випробування дешевих нехарчових відходів сільського господарства та переробної промисловості як компонентів субстратів, розробки оптимальних режимів культивування грибів.
Протягом багатьох років досліджувала гливу звичайну як об'єкт поверхневого культивування. Дослідниця зосереджувала увагу на селекції високоврожайних і широкотемпературних штамів грибів із застосуванням УФ-опромінення спор, на розробці технології їхнього екстенсивного культивування на пнях та відрубках деревини, пошкодженої серцевинною гниллю. Було одержано також штами високоврожайні продуценти плодових тіл цього гриба, захищені авторськими свідоцтвами.
У 1992 році на основі отриманих результатів захистила докторську дисертацію.
З 1999 року працює провідним науковим співробітником у відділі мікології Інституту.
З 2014 року членкиня вченої ради Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного.
Упродовж останніх років діяльності Ніна Анатоліївна зосередила дослідницьку увагу на питаннях біологічних властивостей, біосинтетичної активності, умов культивування та хімічної природи біологічно активних речовин лікарських макроміцетів.

Наукові праці[ред.]

Бісько є автоом і співавтором понад 240 наукових праць і восьми авторських свідоцтв на винаходи.
Вибрані публікації

 • Ivanova T.S., Bisko N.A., Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu. Breadcrumb as a New Substrate for Trametes versicolor and Schizophyllum commune Submerged Cultivation //Korean Journal of Microbiology and Biotechnology. — 2014. — Vol. 42. — № 1. — P. 67-72.
 • Al-Maali G., Bisko N., Mustafin K. et al. The influence of the manganese citrates, obtained using aquananotechnologies, on the biomass production of medicinal mushroom Trametes versicolor (L.) Lloyd. // Int. Journal of Engineering Research and Applications. — 2014. — Vol. 4, Iss. 9 (Version 3). — P. 22-25.
 • Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu., Bisko N.A., Ivanova T.S., Some macronutrient content in mycelia and culture broth of medicinal mushrooms cultivated on amaranth flour // Int. J. of Med. Mush. — 2012. — V. 14, № 3. — Р. 285—293.
 • Бисько Н. А., Бабицкая В. Г., Бухало А. С., Круподерова Т. А., Ломберг М. Л., Михайлова О. Б., Пучкова Т. А., Соломко Э. Ф., Щерба В. В. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах. Т. 2 /Под ред. чл.-кор. НАН Украины С. П. Вассера/. — Киев: Альтепрес, 2012. — 459 с.
 • Бухало А. С., Бабицкая В. Г., Бисько Н. А., Вассер С. П., Дудка И. А., Митропольская Н. Ю., Михайлова О. Б., Негрейко А. М., Поединок Н. Л., Соломко Э. Ф. Биологические особенности лекарственных макромицетов в культуре: Сборник научных трудов в двух томах. Т. 1 /Под ред. чл.-кор. НАН Украины С. П. Вассера. — Киев: Альтерпресс, 2011. — 212 с.
 • Smirnov D.A., Babitskaya V.G., Puchkova T.A., Shcherba V.V., Bisko N.A., Poyedinok N.L. Some Biologically Active Substances from a Mycelial Biomass of Medicinal Caterpillar Fungus Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (Ascomycetes) // Int. J. of Med. Mush. — 2009. — V. 11, N 1. — P. 69-76.
 • Babitskaya V.G., Bisko N.A., Shcherba V.V., Mitropolskaya N.Yu. Study of Melanin Complex from Medicinal Mushroom Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz. (Aphyllophoromycetideae) // Int. J. of Med. Mush. — 2007. — V. 9, № 2. — Р. 177—184.
 • Бабицкая В. Г., Щерба В. В., Смирнов Д. А., Бисько Н. А.. Филимонова Т. В., Поединок Н. Л. Физико-химические свойства полисахаридов, выделенных из мицелия местных штаммов Ganoderma lucidum // Успехи медицинской микологии — М.: Национальная академия микологии. — 2007. — Т. 9. — С. 139—141.
 • Бабицкая В. Г., Щерба В. В., Гвоздкова Т. С., Бисько Н. А., Рожкова З. А., Пучкова Т. А., Осадчая О. В., Поединок Н. Л. Cordiceps militaris — объект современной биотехнологии // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2007. — Т. 9. — С. 212—214.
 • Бисько Н. А., Клечак И. Р., Антонечко Л. А. Особенности роста базидиальных грибов рода Сoriolus Quel. в глубинной культуре // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2007. — Т. 9. — С. 219—220.
 • Бисько Н. А., Митропольская Н. Ю., Билай В. Т. Влияние съедобного лекарственного гриба сиитаке /Lentinus edodes (Berk.) Sing./ на систему оксидазной защиты теплокровных животных // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2007. — Т. 9. — С. 220—222.
 • Цизь А. М., Бисько Н. А. Рост мицелия лекарственных грибов порядка Aphyllophorales на различных питательных средах // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2007. — Т. 9. — С. 266—268.
 • Бабицкая В. Г., Щерба В. В., Пучкова Е. А., Бисько Н. А., Смирнов Д. А. Физиолого-биохимические свойства произрастающих в Белоруссии штаммов Ganoderma lucidum // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2006. — Т. 6. — С. 268—270.
 • Щерба В. В., Бабицкая В. Г., Иконникова А. В., Бисько Н. А. Факторы регуляции синтеза меланиновых пигментов местного штамма Inonotus obliquus // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2006. — Т. 6. — С. 263—265.
 • Бисько Н. А., Шевчук Е. Ю., Митропольская Н. Ю., Билай В. Т. Оценка иммунологического статуса // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2006. — Т. 7. — С. 180—182.
 • Бисько Н. А., Соломко Э. Ф., Антоненко Л. Н., Полищук Т. С. Скорость роста мицелия видов р. Coriolus // Успехи медицинской микологии. — М.: Национальная академия микологии. — 2006. — Т. 6. — С. 270—272.
 • Bisko N.A., Bilay V.T., Babitskaya V.C., Sherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Biologically Active Substances from Mycelia of Ganoderma lucidum and Lentinula edodes // Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi. Romanie, Keil, Rinker & Royse (eds). — 2004. Penn State. — Р. 619—623.
 • Babitskaya V.G., Bisko N.A., Scherba V.V. , Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Some physiological aspects of the Submerged cultivation of culinary-medicinal Shiitake mushroom Lentinus edodes (Berk.) Singer (Agaricomycetideae) // Int. J. of Med. Mush. — 2004. — V. 6, № 4. — Р. 369—374.
 • Babitskaya V.G., Bisko N.A., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu. Some Biologically Active Substances from Medicinal Muchroom Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) // Int. J. of Med. Mush. — 2003. — V. 5, № 3. — P. 301—305.
 • Babitskaya V.G., Scherba V.V., Ikonnikova N.V., Bisko N.A., Mitropolskaya N.Yu. Melanin Complex from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pilat (Chaga) (Aphyllophoromycetideae) // Int. J. of Med. Mush. — 2002. — V. 4, № 2. — P. 139—145.
 • Bisko N.A., Babitskay V.G., Bilay V.T., Mitropolskaya N.Yu. Biologicaly active substances from Lentinula edodes and Pleurotus ostreatus // Mushroom Biology and Mushroom Products. 2002, Cuernavaca, Mexico. Sanchez et al. (eds). — 2002. — P. 383—389.
 • Babitskay V.G., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Bisko N.A. Exopolysaccharides of Some Medicinal Mushrooms: Production and Composition // Int. J. of Med. Mush. — 2000. — V. 2, № 1. — P. 51-54.
 • Scherba V.V., Babitskay V.G., Truchonovec V.V., Fomina V.I., Bisko N.A., Mitropolskaya N.Yu. The Influence of the Cultivation Conditions on the Chemical Composition of Medicinal Mushrooms Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. and Lentinus edodes (Berk.) Sing. // Int. J. of Med. Mush. — 1999. — V. 1, № 2. — P. 181—185.
 • Babitskay V.G., Bisko N.A., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Some biologically active substances from Medicinal Mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kum.

Відзнаки[ред.]

У 2005 році Ніні Анатоліївні Бісько в складі творчого колективу була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Розробка наукових основ промислового грибівництва та їх практична реалізація в аграрному комплексі України», в 2008 рjws — Премія академій наук України, Білорусі і Молдови за цикл робіт «Розробка біотехнологій культивування нових для України та Білорусі видів їстівних лікарських грибів».

Джерела[ред.]

Помилка скрипту: Не існує модуля «External links».

[[Файл:Помилка скрипту: Не існує модуля «Portal».|link=Портал:Біографії|Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».xПомилка скрипту: Не існує модуля «If empty».px|alt=П:]]  Біографії [[Файл:Помилка скрипту: Не існує модуля «Portal».|link=Портал:Наука|Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».xПомилка скрипту: Не існує модуля «If empty».px|alt=П:]]  Наука [[Файл:Помилка скрипту: Не існує модуля «Portal».|link=Портал:Біологія|Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».xПомилка скрипту: Не існує модуля «If empty».px|alt=П:]]  Біологія


This article "Бісько Ніна Анатоліївна" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Бісько Ніна Анатоліївна.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.