Вишневський Володимир Сергійович

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Wischnewskiy Wladimir

Вишневський Володимир Сергійович — український, в подальшому німецький вчений винахідник, в галузi п'єзоелектричних приводних пристроїв (п'єзодвигунів), електронних систем управління ними та приладів, які використовують такі пристрої. З 1992 до 2002 рр. — громадянин України, з 2002 р.- громадянин Німеччини (Wischnewskiy Wladimir).

Біографія[ред.]

Народився 23 липня 1943 в м. Біла Церква, Київської області. Правнук відомого українського громадського діяча Трегубова Єлисея Купріяновича та Антоніни Хоружинськоi. Мати Трегубова Ірина Іллівна (1914 ... 1994 рр.) - кінооператор Київської кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, батько Вишневський Сергій Іванович (1902 ... 1979 рр.) - селекціонер, Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Московського відділення всесоюзного науково-дослідного інституту рослинництва.

Освіта[ред.]

У 1968 році зкiнчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту (зараз Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за фахом напівпровідники і діелектрики з кваліфікацією інженера електронної техніки. Вчена ступінь - кандидат технічних наук (1978 г.). Вчене звання - старший науковий співробітник (1987 р).

Трудова діяльність[ред.]

1968 ... 1972 рр. Київський завод "Радіоприлад" - інженер, старший інженер. Займався розробкою тонкоплівкових електронних схем.

1972... 1974 рр. Боярський машинобудівний завод "Іскра" - інженер-конструктор 1-ї категорії. Займався розробкою силових електронних перетворювачів напруги.

1974 ... 1989 рр. Київський політехнічний інститут- старший науковий співробітник. Займався вивченням п'єзоелектричних трансформаторів і п'єзоелектричних перетворювачів з метою використання їх у якостi п'єзоелектричних привiдних пристроїв. В результаті проведених робіт були створенi принципи побудови і побудовані п'єзоелектричні ультразвукові мотори. Вперше були виміряні їх электромеханixанiчнi характеристики і запропонована методика розрахунку. Також вперше були створені принципи роботи електронних систем управління п'єзоелектричними ультразвуковими моторами і були побудовані такі системи.

1989 ... 1993 рр. Науково-технічна фірма "П'єзопривод", м.Київ - технічний директор. Займався розробкою нових конструкцій п'єзоелектричних ультразвукових моторів і електронних пристроїв управління ними, розробкою приладів якi використовують п'єзоелектричні ультразвукові мотори, керував їх виробництвом.

1993 ... 2017 рр. Physik Instrumente (PI) GmbH & Co.KG. - PiezoMotors Productmanager, Technische Manager, Scientific Manager for Ultrasonic Products (Piezoelectrical Motors and Control Electronics) R & D Department. Займався створенням нових типів п'єзоелектричних ультразвукових моторів, розробкою електронних систем управління ультразвуковими моторами їх застосуванням. Здійснював технічне і наукове керівництво співробітниками компанії в області ультразвукових моторів і систем управління ними.

У період з 1968 до 2018 рр. він випустив 371 наукових публікацій і винаходів.

Файл:Вишневський Володимир Сергійович на конференції Actuator 2010.jpg
Вишневський Володимир Сергійович на конференції Actuator 2010
Вишневський Володимир Сергійович в лабораторії фірми Physikinstrumente літо 2016

Основні науково-технічні досягнення[ред.]

-Вперше створені принципи роботи і конструкції, однофазних і двофазних не реверсивних і реверсивних п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами (актюаторами), що працюють на поздовжніх і згинних, поздовжніх і крутильних, поздовжніх і зсувних, поздовжніх і радіальних стоячих акустичних хвилях.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції, однофазних не реверсивних п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами, що працюють на поздовжніх, радіальних, крутильних, зсувних стоячих акустичних хвилях з одним або декількома пружними резонансними штовхачами.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції однофазних реверсивних п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами, що працюють на поздовжніх, радіальних, крутильних, зсувних стоячих акустичних хвилях з одним або декількома пружними резонансними штовхачами і з двома рухомими частинами.

-Вперше побудовані зразки п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами, проведені всебічні, комплексні вимірювання їх характеристик і показано, що такі мотори можуть, з успіхом використовуватися в якості мікроелектродвигунів широкого призначення.

-Вперше запропоновані різні методики розрахунку електромеханічних характеристик п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами, і методика розрахунку, що враховує втрати енергії в їх фрикційнму контакті ультразвукових моторів, що включає узагальнену формулу для розрахунку коефіцієнта корисної дії таких моторів.

-Вперше було запропоновано безліч конструкцій п'єзоелектричних ультразвукових моторів з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами, електронних схем управління такими моторами і пристроїв, в яких застосовуються такі мотори.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції трифазних п'єзоелектричних ультразвукових моторів, що працюють на поздовжніх біжучiх акустичних хвилях з монолітними циліндричними п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами і електронні схеми їх управління.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції двофазних п'єзоелектричних ультразвукових моторів, що працюють на поздовжніх і згинних стоячих акустичних хвилях з монолітними п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами і електронні схеми їх управління.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції двофазних і однофазних п'єзоелектричних ультразвукових моторів, що працюють на двох ортогональних поздовжніх стоячих акустичних хвилях з п'єзоелектричними хвилеводами-резонаторами і електронні схеми їх управління.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції трифазних, двофазних і однофазних п'єзоелектричних ультразвукових моторів, з п'єзоелектричними циліндричними хвилеводами-резонаторами, що працюють на акустичних хвилях, які викликають пов'язані тангенциально-осьові коливання тіла осцилятора.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції п'єзоелектричних ультразвукових моторів, з п'єзоелектричними пластинчастими хвилеводами-резонаторами, що працюють на асиметричних стоячих акустичних хвилях.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції п'єзоелектричних ультразвукових моторів, з п'єзоелектричними пластинчастими хвилеводами-резонаторами, що мають бічну фрикционну поверхню.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції п'єзоелектричних ультразвукових моторів, що працюють на ерзац-біжучiх акустичних хвилях з роз'єднаними хвилеводами.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції п'єзоелектричних ультразвукових моторів, п'єзоелектричні хвилеводи-резонатори яких мають форму частини диска, трапецеидальну форму, або іншу більш складну форму, форму частини кільця, форму частини циліндра, форму восьмигранної призми , квадратну форму , сходову форму.

-Вперше створені принципи роботи і конструкції найпростіших реверсивних п'єзоелектричних ультразвукових моторів, п'єзоелектричні хвилеводи-резонатори яких, для руху в одному, чи в другому напрямку, мають тільки два найпростіших електроди.

-Вперше створені принципи узгодження п'єзоелектричних волноводов-резонаторів ультразвукових моторів з ключовими транзисторними підсилювачами за допомогою котушки індуктивності, послідовного або паралельного коливального LC-контура.

-Вперше створені електронні системи збудження п'єзоелектричних ультразвукових моторів, що працюють на принципі автогенератора, що використовує позитивний зворотний зв'язок по току п'єзоелектричного хвилеводу-резонатора або позитивний зворотний зв'язок по напрузі допоміжного електрода або п'єзоелектричного датчика.

-Вперше створені принципи крокового управління п'єзоелектричними ультразвуковими моторами.

-Вперше створений принцип побудови слiдкуючих систем, якi використовують п'єзоелектричнi ультразвуковi мотори.

-Вперше створений принцип управління швидкістю руху п'єзоелектричного ультразвукового мотора за допомогою транзисторного ключа.

-Головним узагальнюючим науковим досягненням Вишневського В.С. є створення нового класу електричних приводів, якими є ультразвукові п'єзоелектричні мотори, що використовують в якості приводного елемента (актюатора) п'єзоелектричні резонатори-хвилеводи, виконані повністю з п'єзоелектричного матеріалу.

(US4019073;US4453103A;US4400641;DE4438876B4;EP0789937B1;EP1210759B1;EP1192704B;EP1267425B1;EP1581992B1;EP1747594B1;US7795782B2;EP1656705B1;EP1812975B1;DE102005010073B4;EP1861740B1;

EP1915787B1;EP1938397B1;DE102006041017B4;DE102006042695B4;DE102006025991B4;DE102006054597B4;EP2095441B1;EP2208243B1;EP2130236B1;EP2258004B1;EP2153476B1;EP2164120B1;DE102007009874A1;

EP2422379B1;DE102010022812B4;EP2497129B1;EP2622726B1;DE102010055848B4;EP2678934B1;EP2710725B1;DE102011087542B3;EP2812991B1;EP2731256B1;DE102012105189A1;EP2824824A1;DE102013101020B4;

EP2845305B1;DE102013110356B4;DE102013221414A1;EP2882091B1;EP3084852B1;EP3123534B1;DE102014209419B3;EP3172826A1;DE102014222362B3;DE102015004208B4;DE102015004602B4;DE102015120282B4;

DE102016110124B4;DE102016110209B3;DE102016110771B3;DE102016119529A1;DE102017107275A1).

Нагороди[ред.]

Лауреат премії Київського Ордена Леніна Політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної Революції за монографію «П'єзоелектричні двигуни" 1981 р.

Родина[ред.]

Дружина Вишневська Людмила Михайлівна (1937 ... 1994), закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, була вчителем англійської мови. Дружина Валентина Камп (рід. 1949).

Публікації[ред.]

Міжнародні патенти: -DE4438876B4,DE19522072C1,EP0789937B1,US5872418A,JP3804973B2. -DE19938954A,EP1210759B1,US6806620B1,JP4860862B2. -DE19945042C2,EP1192704B1,US6979934B1. -DE10154526B4,EP1267425B1,US6765335B2. -DE102012022146A1,EP2731256B1,US9391542B2.

Шаблон:SORTING: Вишневський, Володимир


Шаблон:Особисті дані


This article "Вишневський Володимир Сергійович" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Вишневський Володимир Сергійович.