Вторинні енергетичні ресурси

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Втори́нні енергетичні ресурси (ВЕР) — енергія різних видів, що вивільняється з технологічного процесу чи установки, використання якої не є обов'язковим для здійснення основного техногенного процесу[1].

У вужчому розумінні — це енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не використовується в самому агрегаті, але може бути частково або повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів (процесів).[2]

Вторинні енергоресурси за видом енергії поділяються на горючі (або паливні), теплові і надлишкового тиску.

Наприклад, виробництво чавуну в доменній печі є джерелом таких вторинних енергоресурсів, як теплота основного продукту (чавуну), теплота шлаку, теплота доменного газу, власне доменний газ та його надлишковий тиск.[3]

Горючі вторинні енергоресурси[ред.]

Горючі, або паливні вторинні енергоресурси є побічними продуктами технологічних процесів, що містять у собі хімічно зв'язану енергію відходів технологічних процесів, і можуть бути використаними або як енергетичне, або як технологічне паливо.

До таких насамперед належать:

 • горючі вторинні гази (доменний, феросплавний, ваграночний, конвертерний, сажового виробництва, синтез-газ, абгаз, пічний газ фосфорного виробництва та виробництва карбіду кальцію)
 • горючі відходи процесів хімічної і термохімічної переробки вуглецевої сировини
 • відходи електродного виробництва
 • відходи шкіряного виробництва
 • луг целюлозно-паперового виробництва
 • відходи гудрону і бітуму та інші відходи технологічних процесів, які використовуються як паливо.[4]

Теплові вторинні енергоресурси[ред.]

Вторинними тепловими енергоресурсами називаються ті, що мають фізичне тепло відхідних газів технологічних агрегатів, фізичне тепло основної і побічної продукції, тепло робочих тіл систем примусового охолодження технологічних агрегатів, а також тепло повітря витяжної вентиляції.

До таких належать:

 • ентальпія газів, що відходить із технологічних агрегатів основної, побічної, проміжної продукції відходів виробництва
 • теплота робочих тіл систем охолодження технологічних агрегатів
 • ентальпія гарячої води та пари, відпрацьованих у технологічних установках.

Тепло, що повертається до агрегату, а також ентальпія конденсату — не відносяться до теплових вторинних енергоресурсів.[5]

Вторинні енергоресурси надлишкового тиску[ред.]

Це такі види вторинних енергоресурсів, у яких потенційна енергія газів виходить із технологічних агрегатів із надлишком тиску (надмірним тиском), що мусить бути зниженим перед наступним ступенем використовування цих газів або під час викидання їх до атмосфери.[5]

Див. також[ред.]

 • Енергоресурси
 • Відновлювана енергетика
 • Альтернативні джерела енергії

Примітки[ред.]

 1. Основи екології / Малимон С. С. — Вінниця: Нова Книга, 2009. — С. 227
 2. Словник термінів у сферах енергоефективності та ВДЕ
 3. Гічов Ю. О. Вторинні енергоресурси промислових підприємств. Частина ІІ: Конспект лекцій — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. — С. 6
 4. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-мтп «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії»
 5. 5,0 5,1 Самохвалов В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч. пос. Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — С.6.

Джерела[ред.]

Шаблон:Energy-stub


This article "Вторинні енергетичні ресурси" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Вторинні енергетичні ресурси.