You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Відділ експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Відділ експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Приналежність Національна академія наук України
Сфера

22 - Охорона здоров'я
(Помилка скрипту: Не існує модуля «Окремі пункти».)

Кількість співробітників 10
Контакт
Ключові особи

Чиж Микола Олексійович
(Помилка скрипту: Не існує модуля «Окремі пункти».)

Адреса Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка скрипту: Не існує модуля «Mapframe маркер розташування».

Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Відділ експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Архівовано 18 квітня 2022 у Wayback Machine. (ІПКіК) НАН України засновано у 1972 р.

У Відділі акумульовано найбільший в Україні досвід застосування низьких температур у експериментальній та клінічній медицині.

Співробітниками розроблено новий підхід до створення девіталізованих ксеногенних тканинних імплантатів кріорадіаційним способом для реконструктивно-відновлювальної хірургії. Вперше предімплантаційну обробку з використанням низьких температур і іонізуючого випромінювання було випробувано при створенні судинних скаффолдів з артерій свині для протезування судин малого діаметра.

Досліджуються терапевтичний потенціал кріоконсервованих екстрактів тканин та органів на експериментальних моделях остеоартрозу, холодових ран, ульцерогенезу та ін. Вивчається вплив терапевтичної гіпотермії та введення мезенхімальних стромальних клітин на перебіг експериментального інфаркту міокарда.

З 2019 р. у Відділі розпочато експериментальні дослідження ефективності застосування кріоконсервованих екстрактів тканин (плаценти, селезінки та ін.) з метою корекції побічних ефектів лікарських засобів, зокрема – ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (диклофенаку натрію, ацетилсаліцилової кислоти, мелоксикаму, ібупрофену, індометацину та ін.). Ці дослідження стали гідним продовженням масштабних досліджень дії низьких температур та біоіб'єктів, які зберігаються у кріобанках на ульцерогенез у травному тракті.

Зважаючи на політропність дії кріоконсервованих екстрактів тканин, подальшими векторами досліджень вбачається вивчення їх впливу на специфічну активність та доцільності їх застосування з метою корекції й інших передбачуваних побічних ефектів широковживаних лікарських засобів – нефротоксичності, гепатотоксичності, кардіотоксичності та ін.

Обов’язки завідуючого відділом виконує кандидат медичних наук, старший дослідник Микола Олексійович ЧИЖ.

Хронологія становлення відділу[ред.]

1972 р. – Створенно Інститут проблем кріогенної біології та медицини АН УРСР (зараз - Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Організовано ВІДДІЛ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН

1974 р. – ВІДДІЛ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРАГНІВ І ТКАНИН реорганізовано у ВІДДІЛ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН

1979 р. – ВІДДІЛ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН реорганізовано у ВІДДІЛ КРІОМЕДИЦИНИ

1984 р. – ВІДДІЛ КРІОМЕДИЦИНИ реоганізовано у ВІДДІЛ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРІОМЕДИЦИНИ

2016 р. – ВІДДІЛ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРІОМЕДИЦИНИ об'єднано із ВІДДІЛОМ КРІОМОРФОЛОГІЇ

Співробітники відділу[ред.]

Штат відділу налічує 10 спеціалістів, в тому числі 1 доктор біологічних наук, 3 кандидати медичних наук, 1 доктор філософії, 2 кандидати біологічних наук та 2 лаборанти.

Протягом 40 років до січня 2018 р. відділ очолював професор, доктор медичних наук Борис Петрович САНДОМИРСЬКИЙ.

ЧИЖ Микола Олексійович Архівовано 22 листопада 2021 у Wayback Machine. – В.О. ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КРІОМЕДИЦИНИ, кандидат медичних наук, старший дослідник

Чиж М.О. працює в Інституті з 2006 р. після закінчення факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за фахом «лікувальна справа». У 2010 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою «Застосування низьких температур для гепатодеструкції і денервації печінкової артерії при цирозі печінки (експериментальне дослідження)» та йому був присуджений науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «кріомедицина». У 2018 р. Чижу М.О присвоєно вчене звання старший дослідник зі спеціальності «медицина». З 2018 р. по теперішній час займає посаду в.о. зав. відділу експериментальної кріомедицини.

Головними напрямками наукових досліджень на даний час є розробка нових підходів до лікування гострих патологічних станів, пов'язаних з ішемією і некрозом серцевого м'яза, оскільки сучасні протоколи лікування ішемічної хвороби серця не в поній мірі вирішують проблему обмеження зони некрозу та процеси ремоделювання серця. Чиж М.О. проводить поглиблені дослідження кардіопротекторного ефекту гіпотермії та кріоконсервованих клітин і їх екстрактів (у тому числі екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів) в умовах експериментальної гострої ішемії серця. Крім того, Чиж М.О. розробляє схеми проведення оперативних втручань з використанням мікрохірургічного інструменту в експерименті при трансплантації ксенопротезів та операцій, виконаних за допомогою кріогенної техніки. Окремим напрямком досліджень є дослідження ефективності застосування кріоконсервованих екстрактів тканин (плаценти, селезінки та ін.) з метою корекції побічних ефектів сучасних лікарських засобів. Чиж М.О. є керівником НДР Відділу «Деструктивні та відновні процеси в тканинах invivo після дії низьких температур та біологічно активних речовин» (шифр 2.2.6.113 № держреєстрації 0117U000849).

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609804700&origin=cto

ГАЛЬЧЕНКО Сергій Євгенович[1] – ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, доктор біологічних наук, старший науковий співробтник

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Особенности криоконсервирования биологических объектов с применением больших скоростей охлаждения» за спеціальністю «кріобіологія» (науковий керівник – академік НАН України В.І. Грищенко) у 1990 р.

Докторську дисертацію на тему «Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів» захистив в 2009 р.

Звання старшого наукового співробітника отримав в 2004 р.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507959196

БЄЛОЧКІНА Ірина Владиславівна[2] – СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

У 1994 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "03.00.22–кріобіологія" (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України), тема «Вплив кріоконсервування на морфо-функціональні властивості культивованих гепатоцитів новонароджених поросят» (науковий керівник – д.мед.н.. проф. Сандомирський Б.П.)

З 2003 р. має вчене звання - старший науковий співробітник

2008–2010 рр. – участь у гранті УНТЦ № 4913 «Use of carbon fibers and carbon nanostructures in cell biology and tissue engineering»

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36609826500

КОВАЛЬОВ Геннадій Олександрович[3] – ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР ІПКІК НАН УКРАЇНИ, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

2009 р. – Кандидат медичних наук. Дисертація на тему «Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина.

2013 р. – Старший науковий співробітник зі спеціальності кріомедицина.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190678901

СЛЕТА Ірина Вадимівна[4] – СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки» за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія (науковий керівник – д.мед.н., проф. Сандомирський Б.П.) у 2003 р.


МАНЧЕНКО Анна Олександрівна – МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, кандидат медичних наук

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина (науковий керівник – д.мед.н., проф. Сандомирський Б.П.) у 2018 р. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189301447

ГЛОБА Вячеслав Юрійович – МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, доктор філософії (PhD) в галузі охорони здоров'я

У 2021 р. захистив дисертацію «Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції» на здобутння ступеня доктора філософії в галузі "22 – Охорона здоров'я".

МИХАЙЛОВА Ірина Павлівна[5]НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

ГУБЕНКО Зоя Євгенівна – СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

ГОРДЄЄВА Людмила Михайлівна – СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Відділ експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України

Науково-дослідні роботи[ред.]

У відділі відпрацьовані і використовуються моделі пошкодження міокарда, а саме локальна кріодеструкція лівого шлуночка і «класичний» спосіб формування некрозу міокарда - перев'язка коронарної артерії.

Для моделювання патології суглобів перспективним виявилось внутрішньосуглобове введення охолодженого до низьких температур етанолу. Були вивчені можливості такого методичного підходу.

Ведеться робота в одному з напрямків тканинної та клітинної терапії, що активно розвивається в даний час, а саме по використанню відповідних пептидів для нормалізації процесу фізіологічної та репаративної регенерації. Робота спирається на раніше отримані дані про те, що склад пептидних комплексів у екстрактах, отриманих з кріоконсервованих фрагментів органів свиней і поросят, є органоспецифічним, а такі екстракти стимулюють репаративну регенерацію при різних експериментальних патологічних станах. На сьогодні пептидний склад та біологічна активність екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів вивчаються на моделях холодових ран та інфаркту міокарда.

Робочі моменти відділу експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України (2021 р.)


2012 – 2016 рр.

Вплив низьких температур та екстрактів серця і селезінки на процеси некротизації і регенерації міокарду, судин та хряща

(№ ІІІ-18, 2.2.6.72, номер державної реєстрації 0112U003133)

виконувалась за відомчою тематикою по одному з основних напрямків наукової діяльності ІПКіК НАН України, а саме «Застосування гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічніх об’єктів у лікуванні різних захворювань»

Ідентифікація пептидного пулу серця в нормі та при ішемії з метою з’ясування ролі ендогенних пептидів в розвитку некрозу та ремодуляції міокарда

(№ ІІІ-2-12, 2.2.6.77, номер державної реєстрації 0122U003137)

виконувалась у рамках цільової програми наукових досліджень відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (назва програми – Функціональна геноміка, протеоміки і метаболоміка в системі біології).


2017 – 2021 рр.

Деструктивні та відновні процеси в тканинах in vivo після дії низьких температур та біологічно активних речовин

(№ 2.2.6.113, шифр 2.2.6.113, номер державної реєстрації 0117U000849)

Визначення пептидного складу сироватки крові при ішемії і некрозі міокарда та під час ремодуляції серця

(2.2.6.115, шифр 2.2.6.115. номер державної реєстрації 0117U000851)

ПАТЕНТИ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ

 1. Україна, пат. на к/м № 35602, МПК (2006) А61В17/00, Заявл. 30.04.2008, публ. 25.09.2008, Бюл. № 18 «Хірургічний спосіб лікування хронічних дифузних захворювань печінки», авт. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б.П. З-к: ІПКіК НАН України. http://uapatents.com/3-35602-khirurgichnijj-sposib-likuvannya-khronichnikh-difuznikh-zakhvoryuvan-pechinki.html
 2. Україна, пат. на к/м № 53408, МПК (2006.01) G09B 23/28, Заявл. 12.03.2010, публ 11.10.2010, Бюл. № 19. «Спосіб моделювання інфаркту міокарду». Чиж М.О., Слета І.В., Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. З-к: ІПКіК НАН України. http://uapatents.com/2-53408-sposib-modelyuvannya-infarktu-miokarda.html
 3. Україна, пат. на к/м № 65535, МПК (2006.01) G09B 23/28, Заявл. 10.05.2011, публ 12.12.2011, Бюл. № 23. «Спосіб моделювання інфаркту міокарда». Бабаєва Г.Г., Чиж М.О., Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. З-к: ІПКіК НАН України. http://uapatents.com/2-65535-sposib-modelyuvannya-infarktu-miokarda.html
 4. Україна, пат. на к/м № 52875, МПК (2009) А61В17/00, Заявл. 31.03.2010, публ. 10.09.2010, Бюл. № 17 «Спосіб періартеріальної денервації печінкової артерії», авт. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б.П. З-к: ІПКіК НАН України. http://uapatents.com/2-52875-sposib-periarterialno-denervaci-pechinkovo-arteri.html
 5. Україна, пат. на к/м № 86783, МПК (2013) А61L27/00 А61К38/17(2006.010 А61К 38/02 (2006.01), Заявл. 15.07.2013, публ. 10.01.2014, Бюл. № 1 «Спосіб отримання імпланта з пролонгованим звільненням біологічно активних пептидних компонентів», авт. Шканд Т.В., Рошаль О.Д., Чиж М.О., Сандомирський Б.П. З-к: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. http://uapatents.com/10-86783-sposib-otrimannya-implanta-z-prolongovanim-zvilnennyam-biologichno-aktivnikh-peptidnikh-komponentiv.html
 6. Україна, пат.№109751 МПК G01N 33/483 Заявл. 26.09.2014, Заявка № а 2014 10540 Опубл 25.09.2015, Бюл. № 18. «Спосіб визначення гідрогелю в біологічних тканинах». Шканд Т.В., Чиж Н.А., Слета І.В., Татарець А.Л., Рошаль О. Д., Паценкер Л. Д., Сандомирський Б.П. З-к: ІПКіК НАН України. http://uapatents.com/22-109751-sposib-viznachennya-gidrogelyu-v-biologichnikh-tkaninakh.html
 7. Viscosity-Sensitive Dyes And Method Tetiana Vitaliivna Shkand (Kharkiv, UA) Mykola Oleksiiovych Chyzh (Kharkiv, UA) Iryna Vadymivna Sleta (Kharkiv, UA)Anatoliy Leonidovich Tatarets (Kharkiv, UA) Oleksandr Davydovych Roshal (Kharkiv, UA) Leonid Davidovych Patsenker (Kharkiv, UA) Borys Petrovych Sandomyrskiy (Kharkiv, UA) Ewald Alois Terpetschnig (Urbana, IL, US) IPC8 Class: AG01N3358FI USPC Class: 436 94 Publication date: 2016-03-31 Patent application number: 20160091495 http://www.freepatentsonline.com/20160091495.pdf
 8. Україна, патент № 119124. МПК (2019) А61В 5/0402 А 61В 5/02 Заявл. 25.05.2018. публ. 25.04.2019, Бюл. №8 «Пристрій реєстрації електрокардіограм у щурів», авт.. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В. З-к: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 9. Україна, патент на к/м № 135663, МПК (2019.01) А61В 17/00, А61В 18/02 (2006.01) Заявл. № u 201901250 под. 07.02.2019, публ. 10.07.2019, Бюл. № 13 «Спосіб денервації барорецепторів дуги аорти в експерименті», авт. Чиж М.О., Бєлочкіна І.В.
Святкова зустріч Адміністрації ІПКіК НАН України із колективом Відділу експериментальної кріомедицини 21 грудня 2021 р. (Директор - проф. Петренко О.Ю., заступники - проф. Прокопюк О.С., проф. Нардід О.А.)

Виконані у відділі дисертаційні роботи[ред.]

ДОКТОРИ НАУК

 1. Сандомирский Борис Петрович.[6] Деструктивное и защитное действие низких температур на кожу. – доктор медицинских наук (03.00.22 –криобиология). 1982 г.
 2. Хворостов Евгений Дмитриевич.[7] Использование низких температур при селективной проксимальной ваготомии у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (экспериментально-клиническое исследование) – доктор медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1989 г.
 3. Гальченко Сергій Євгенович.[8] Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів. – доктор біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2009 р.

КАНДИДАТИ НАУК

 1. Исаев Юрий Иванович. Дозированное местное охлаждение в лечении термических ожогов (экспериментальное исследование). – кандидат медицинских наук ( 14.00.27 – хирургия ). 1980 г.
 2. Волкова Наталья Александровна. Функционально-структурное состояние трупной кожи человека в органной культуре после этапов низкотемпературной консервации (экспериментальное исследование). – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология) 1982 г.
 3. Бездетко Павел Андреевич. Влияние полиэтиленоксида на внутриглазое давление. – кандидат медицинских наук (14.00.08 – глазные болезни). 1982 г.
 4. Василовский Вадим Юрьевич. Микроциркуляция и кислотно-щелочное состояние крови после криоповреждения тканей (экспериментальное исследование). – кадидат медицинских наук (03.00.22 – криобиология,14.00.16 – патологическая физиология). 1983 г.
 5. Коцько Николай Иванович. Обоснование применения низких температур при атипических резекциях печени (экспериментальное исследование).–кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология).1983 г.
 6. Чеканов Виктор Петрович. Применение холода для лечения гнойных ран. – кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1984 г.
 7. Писанный Олег Евгеньевич. Применение криовоздействий при лечении язв двенадцатиперстной кишки. – кандидат медицинских наук (14.00.27 – хирургия, 03.00.22 – криобиология). 1985 г.
 8. Журавлев Анатолий Семенович. Дозированные локальные криохирургические воздействия в лечении больных хроническим тонзиллитом. – кандидат медицинских наук (03.00.22 – криобиология, 14.00.04 – болезни уха, горла, носа).1985 г.
 9. Сигал Наталья Семеновна. Деструктивно-восстановительные процессы после криовоздействий на патологически измененную печень. – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология).1989 г.
 10. Гальченко Сергей Евгеньевич. Особенности криоконсервирования биологических объектов с применением больших скоростей охлаждения (экспериментальное исследование). – кандидат биологических наук (03.00.22 – криобиология).1990 г.
 11. Велігоцький Олексій Миколайович.[9] Застосування кріоконсервованих ксеногепатоцитів у хірургічних хворих з дифузними пошкодженнями печінки (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.00.27 – хірургія). 1994 р.
 12. Бєлочкіна Ірина Владиславівна.[10] Вплив кріоконсервування на морфо-функціональні показники культивованих печінкових клітин новонароджених поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.22 – кріобіологія). 1994 р.
 13. Тининика Людмила Миколаївна.[11] Вплив умов кріоконсервування на збереження фрагментів печінки свиней. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина). 1998 р.
 14. Мамонтова Антоніна Василівна.[12] Вплив факторів кріоконсервування на збереження фрагментів селезінки свиней. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина). 2000 р.
 15. Бизов Володимир Вікторович.[13] Одержання екстракту з кріоконсервованих фрагментів ксеноселезінки та його застосування при абсцесах легенів.– кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2002 р.
 16. Слета Ірина Вадимівна.[14] Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки (експериментальне дослідження). – кандидат біологічних наук (03.00.19 –кріобіологія). 2003 р.
 17. Гальченко Катерина Сергіївна.[15] Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів (експериментальне дослідження). – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2003 р.
 18. Шкодовська Наталія Юріївна.[16] Вплив режимів кріоконсервування шкіри на склад водно-сольових екстрактів та їх ефективність при різних ураженнях шкіри. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2006 р.
 19. Петренко Юрій Олександрович.[17] Кріоконсервування клітин ембріональної печінки людини у багатокомпонентних кріозахисних середовищах. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2006 р.
 20. Ковальов Геннадій Олександрович.[18] Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2008 р.
 21. Олефіренко Олексій Олександрович.[19] Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2008 р.
 22. Сомова Катерина Володимирівна.[20] Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2009 р.
 23. Чиж Микола Олексійович.[21] Застосування низьких температур для гепатодеструкції і денервації печінкової артерії при цирозі печінки (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2009 р.
 24. Бизов Денис Володимирович.[22] Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2012 р.
 25. Рогоза Лілія Анатоліївна.[23] Одержання, пептидний склад і біологічна дія екстрактів кріоконсервованих фрагментів серця свиней та поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2015 р.
 26. Беспалова Ірина Геннадіївна.[24] Пептидний склад та біологічна дія екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней і шкіри поросят. – кандидат біологічних наук (03.00.19 – кріобіологія). 2016 р.
 27. Бабаєва Ганна Георгіївна.[25] Перебіг експериментального некрозу міокарда при використанні екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят. – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.
 28. Введенський Борис Петрович.[26] Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.
  PhD ІПКіК НАН України 21.12.2021 р.
 29. Іщенко Ірина Олегівна.[27] Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні холодових ран (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2016 р.
 30. Манченко Анна Олександрівна.[28] Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2018 р.
 31. Власов Олександр Олексійович.[29] Вплив екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і фулерену С60 на альтеративні та репаративні процеси в шкірі після кріодеструкції (експериментальне дослідження). – кандидат медичних наук (14.01.35 – кріомедицина). 2020 р.
 32. Гладких Федір Володимирович. Архівовано 12 грудня 2021 у Wayback Machine.[30][31][32][33][34] Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження). – доктор філософії (PhD) в галузі охорони здоров'я (222 – Медицина). 2020 р.

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 6. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 7. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 8. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 9. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 10. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 11. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 12. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 13. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 14. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 15. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 16. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 17. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 18. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 19. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 20. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 21. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 22. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 23. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 24. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 25. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 26. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 27. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 28. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 29. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 30. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 31. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 32. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 33. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 34. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».

Посилання[ред.]


This article "Відділ експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Відділ експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.