Диковицький

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

__DISAMBIG__

Прізвище Диковицький (Dzikowicki) пішло від назви села Диковичі в Берестейщині (Загороддя) нині Білорусь (Пінщина). Диковицькі проживали в селах Диковичі, Сачковичі, Местковичі, Лемешевичі, Калець (нині Зарічне (Зарічненський район)), Ститичеве, Прикладники, Комори, Морочне та інші. Шляхта з прізвищем Dzikowicki відносилася до гербової (цитата з Wywodu Familii U{rodzony}ch Dzikowickich : «za Rodowitą y Starożytną Szlachtę Polską uznawamy»), одного з найбільш давніх гербів Польщі, французького походження: Herb Dryja http://www.genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?definition=Dryja

Генеалогічна таблиця Диковицьких

15 травня 7021 року від створення світу (Для переведення дати Нашої ери в дату Візантійської ери необхідно з вересня по грудень додавати 5509 років, а з січня по серпень — 5508 років) (1513 р.) Календар ) було надано привілей князем Великого Князівства Литовського Федором Івановичем Ярославовичем шляхтичам: Анцуху, Сенку, Василевському і Богдану Домановичам на заміну земель селищ Харитонова, Мостиць та інших

24 травня1523 року надано привілей короля польського Сигізмунд I Старий пінському шляхтичу Сеньку (Семену Домановичу (Dzikowickiemu) на вічне володіння йому і його нащадкам помістя Прикладники і Комори з селянами.

6 березня 1524 року надано підтверджуючий привілей від королеви польської Бони Бона Сфорца (дружини короля Сигізмунд I Старий) вищевказаним особам на помістя Диковичі, Местковичі та інші, попередньо князем (Великого Князівства Литовського) Ярославовичем (Федорем Івановичем) і королем польським Сигізмундом за військову службу надані і досі є у власності їх нащадків,назвалися вони Диковицькими і з того часу у всіх актах і документах таку назву вживали і нею завжди іменуються.

Генеалогічна таблиця Диковицьких

8 листопада 1543 року надано підтверджуючий привілей від королеви польської Бони Сфорца (дружини короля Сигізмунда) для судді замка пінського Семена Домановича (Диковицького) і сина його Івана на два дворца (батявське і дідовське), що знаходяться в Пінському повіті в селі Комори і попередніми привілеями їм надані.

В Семена Домановича (Диковицького) було три сини: Іван, Василь і Богдан.

P.S. Пізніше, 1 липня 1569 року Iwan Domanowicz буде згадано серед послів, які підписали Люблінську унію про створення Речі Посполитої. (сторінка 20 тексту приведеного за лінком нижче.)

http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/unia-2C.pdf

18 липня 1544 року надано привілей від королеви польської Бони Сфорца для судді замка пінського Семена Домановича (Диковицького) і сина його Івана Семеновича про затвердження для них третини помістя Моречно.

В Івана Домановича (Диковицького) був один син: Каленік

В Каленіка Диковицького було 2 сини: Левко і Іван

28 лютого 1583 року, згідно заповіту Катерини (доньки Івана Семеновича Домановича) Станіславової-Защанської батьківське помістя село Прикладники з присілком Гриничами, (яке було надано її предкам королем Польщі Сигізмундом 24 травня 1523 року) було заповідано її чоловіку.

Тут потрібно розповісти, що Катерина була засватана князем Четверчинським, але той не дожив до весілля:

У липні 1561 року Іван Семенович домовився з князем Левом Андрійовичем Четверчинським про видачу за нього заміж своєї доньки Катерини. До речі, ім'я дівчина носила в честь однієї з найбільш шанованих в той час святих. Тоді ж князь Лев видав письмове зобов'язання Івану Домановичу (Диковицькому): «Я, князь Лев Андрійович Четверчинський, підтверджую цим моїм листом, що, по волі і милості Божій, змовившись і заручив у його милості пана Івана Семеновича Домановича, зем'янина Пінського повіту, дочку його милості панну Катерину в шлюб собі, а його милість обіцяв мені посаг (особисте майно дружини і її потомства, що дається ріднею нареченої в якості приданого на весілля і яким чоловік міг тільки користуватися) за донькою своєї дати 50 кіп грошей в монеті і 50 кіп грошей в сріблі, шатах і іншому рухомому майні. А які подарунки бралися у його милості, або ще візьму за своєю потреби, то в той же список посаг повинні бути внесені.

А термін тому весіллю визначили після Воздвиження Чесного Хреста (який святкується 27 вересня) в двох тижнях наступаючого свята, яке буде в цьому році, нинішньому, шістдесят першому. А якщо трапиться, що я, князь Лев Андрійович Четверчинський, не візьму у його милості пана Івана Семеновича в зазначений час дочки його панни Катерини, тоді я повинен буду господарю королю його милості заплатити 500 кіп грошей, а пану Івану Семеновичу і дружині його милості пані Томилі - 300 кіп грошей. А в разі, спаси Боже, моєї, Льва Андрійовича, смерті, тоді пані матка моя княгиня Андрієва Марія і брати мої повинні будуть з частини маєтку свого за шкоду і збитки його милості пану Івану Семеновичу і дружині його милості пані Томилі заплатити 50 кіп грошей литовських .

І при цьому були добре відомі їх милості: пан Іван Офанасович Хурс (Іван Опанасович Фурс), суддя Пінський, і Зем'яни господарськи повіту Пінського пан Феодор Семенович Велятицький і пан Олізар Качанівський. І на то його милості пану Івану Семеновичу дав мій лист з моєю печаткою і підписом руки моєї власної. А крім того їх милості панове вишепомянутиє на прохання моє свої печатки доклали до цього листа. Написано в Домановичах (швидше за все, тут помилка і повинно було бути написано Дзіковічі) року 1561, місяця липня ... ».

Однак цим планам не судилося збутися. Князь Четверчинський в серпні несподівано захворів і незабаром помер. У зв'язку з інцидентом Іван Семенович звернувся до пінського підстарости С.І. Сови з листом князя Четверчинського, що служитель і записав: «Прийшовши до замку господарського Пінського до мене, Семена Івановича Сови, підстарости і лісничого пінського, зем'янин господарський Пінський пан Іван Семенович Доманович Диковицький повідомив, що з волі Божої князь Лев Андрійович Четверчинський змовився і заручився з його донькою панною Катериною в шлюб, і він данини деякі зятю своєму князю Леву віддав. І, домовившись про доньку його, поїхав до своєї матері. А потім знову приїхав і хотів взяти у нього (Домановича Диковицького) 50 кіп грошей, щоб двір свій Яровиця викупити, який мати його княгиня Марія князю Матвію Четверчинському в заставу віддала.

Також і мати його княгиня Марія надсилала до пана Івана боярина свого, щоб йому ці гроші дав ... так як зять його князь Лев у себе вдома в Диковичах розхворівся і в той день хворіючи лежав. І що в році нинішньому 1561 місяця серпня 19 дня з вівторка на середу в ніч той князь Лев Андрійович Четверчинський в будинку його в Диковичах з цього світу зійшов.

А яке майно його при ньому у слуги його Стася в будинку було, того слугу з усім тим його майном з дому взяв зем'янин Пінський пан Богдан Ордич. А печатку покійного князя Льва, яка була у слуги його Стася, той слуга в руки того ж Богдана Ордича віддав. І коня гнідого покійного князя Льва з сідлом сап'яновим, і лук, пан Іван в руки того Богдана Ордича віддав. І тепер у пана Івана залишився кінь карий одноокий, і сідло просте, і шабля проста.

А тіло небіжчика князя Льва з дому його той же Богдан Ордич взяв і в Нобль повіз.

А що небіжчик князь Лев незадовго до того заручив за себе його доньку, він лист свій печатки своєю, і з підписом руки своєї, і під печатками людей добрих йому на те дав, який лист пан Іван переді мною поклав і був прочитаний від початку і до кінця ... А по прочитанню листа просив пан Іван, щоб цю вищезагадану заяву його і той лист в книги записані були, і я то заяву і той лист слово в слово в книги земські судові записати наказав. Писано в Пінську»


24 березня 1654 року в Пінському суді записана протестація від шляхтичів: Данила, Андрія, Димитрія, Бориса і Івана Тимофійовичів Диковицьких про спалення в 1653 році татарськими військами помістя Диковичі і знищенні різних документів і привілеїв, наданих на вказане помістя.

9 серня 1697 року в Пінському міському суді звершено акт інструкції обраним на Сейм коронації посланцям Янушу Вишневецькому (старості Пінському) і Казимиру Войні (судді земському пінському) з якої видно, що брали участь в сеймах коронації шляхтичі: Василь, Антон, Мартин, Осип, Микола, Степан, Іван і 2-й Іван, Степан, Мартин, Корній, Степан, Гаврило, Антон, Іван і Прокоп Диковицькі.

Ф.319.Оп.1.Д.304.Л. 644—669.

З перепису війська Литовського 1528 (Литовська метрика) зазначений шляхтич, який був зобов'язаний з'являтися на службу сам через відсутність у нього селян — Юшко (Іван, Jan) Колейник[ович] Диковицький з Пінського повіту. (Диковицкий — так писали в російських історичних документах після транслітерації прізвища Dzikowicki). У 3-му Переписі напередодні Люблінської унії — є одразу декілька Диковицьких. В році 1664 відомі Іван та Андрій Диковицькі (Jan і Andrzej Dzikowicki). 1765 року відомий Jan Dzikowicki. Теодор Диковицький (син Даніеля, сина Базилія, сина Григорія, сина Даніеля, сина Тимофія, сина Федке, сина Ленке, сина Каленіка) жив в 1862 р.

У Левка Диковицького був син Федір (Fedke)

У Федора Диковицького були сини: Тимофій і Семен

У Тимофія Диковицького було 5 синів: Данило, Андрій Дмитрій, Борис, Іван

У Данила Диковицького було 2 сини: Василь (Bazylij) і Григорій.

У Василя Диковицького був син Антон.

У Антона Диковицького було 2 сини Захарій (Zacharyasz) і Йосип (Józef)

У Йосипа Диковицького було 3 сини: Павло (Paweł), Стефан (Stefan) і Krzysztof.

З документів роду (по Житомирському архіву) є кілька імен початку XVII століття і по двох лініях (із зазначенням в кожному випадку лише одного імені) до періоду «розбору шляхти». У 1780 році зустрічається один Григорій Диковицький серед учасників Пінського повітового сеймику.

(22 серпня 1780 року відбулися вибори шляхтичів до Сейму в якому брали участь шляхтичі Пінського повіту: Федір, Іван, Андрій, Леон, Григорій, Павло, Данило, Михайло, Павло, Василь, Степан, Захар, Осип, Іван, Микола, Яків і Фома Диковицькі.)

Ведомость околичной шляхты Пинского уезда Минской губернии, записаной по ревизии 1795 г. в числе дворян, составленная в Минском губернском правлении на основании указа Сената о разборе шляхты от 20 января 1816 г. за № 1268, где указано: Дзиковицкий Павел Иосифович — 53 года

его братья:1-й Стефан — 40 лет

Стефана сыновья: Илья — 13 лет

Иван — 9 лет

2-й Крыштоф (Kyryłł) -25 лет

Дзиковицкого Крыштофа сын Стефан — 3 года

на 20 января 1816 года.

Ф.319.Оп.2.Д.901.Т.2.Л.764-764 об.

У Стефана Диковицького було 3 сини: Ілля, Іван, Григорій

Родовід Диковицьких (від Каленіка)
Родовід Диковицьких (від Каленіка)
Родовід Диковицьких (від Каленіка)

30 вересня 1816 року народився Григорій

Батьки: шляхтич околиці Дикович Степан (Stefan) Йосипович(Józef) Диковицький і його дружина Марія Самуйлівна

22 серпня 1840 року помер і 24 серпня похований шляхтич околиці Великих Дикович Степан (Stefan) Йосипович (Józef) Диковицький

4 жовтня 1852 року народився і 5 жовтня був похрещений Григорій.

Батьки: шляхтич околиці Сачкович Григорій (Grzegorz) Степанович (Stefаn) Диковицький і його дружина Домінікія Іванова


Родословная схема рода Дзиковицких (без даты), где показаны 14-15 поколений рода, начиная от Сеньки (Семена) Домановича-Дзиковицкого , в числе более 350 человек. Ф.319.Оп.2.Д.901.Т.1.Л.396

Родословная схема рода Дзиковицких (без даты), где показаны 14-15 поколений рода, начиная от Сеньки (Семена) Домановича-Дзиковицкого , в числе более 250 человек. Ф.319.Оп.2.Д.901.Т.1.Л.396а

Генеалогическая таблица рода Дзиковицких герба «Дрыя» (без даты), где показаны 4 ветви рода (не связанными между собою общим предком), из которых 1-я ветвь представлена 11-12 поколениями, начиная от Каленика Дзиковицкого, в числе 145 человек (Григорий Степанович Дзиковицкий фигурирует под № 61), а также имеется цветной рисунок герба. Ф.319.Оп.2.Д.901.Т.1.Л.397

13 лютого 1854 року помер і 14 лютого похований шляхтич околиці Сачкович Григорій Степанович Диковицький

8 лютого 1880 року померла і 10 лютого похована шляхтянка околиці Сачкович Домінікія Іванівна Диковицька

3 червня 1881 року одружився шляхтич околиці Лемешевич Григорій Григорович Диковицький (29 років) і шляхтянка околиці Лемешевич Лемешевицька Юстина Леонтіївна (20 років)

25 вересня 1884 року народився і похрещений Іван.

Батьки: шляхтич села Лемешевичі Григорій Григорович Диковицький і його дружина шляхтянка Юстина Леонтіївна

1 вересня 1887 року народився і похрещений Семен.

Батьки: шляхтич села Лемешевичі Григорій Григорович Диковицький і його дружина шляхтянка Юстина Леонтіївна

16 листопада 1890 року народилася і похрещена Катерина.

Батьки: шляхтич села Лемешевичі Григорій Григорович Диковицький і його дружина шляхтянка Юстина Леонтіївна

8 вересня 1892 року померла (від скарлатини) і похована 9 вересня Катерина, дочка шляхтича села Лемешевичі Григорія Григоровича Диковицького і його дружини Юстини Леонтіївни

21 січня 1894 року народилася і похрещена Ксенія.

Батьки: шляхтич села Лемешевичі міщанин Погост-Загородської управи Григорій Григорович Диковицький і його дружина шляхтянка Юстина Леонтіївна

Відношення старшого нотаріуса Мінського окружного суду до Мінської казенної палати від 23 лютого 1896 року: "Повідомляю, що 19 лютого 1896 року відмічена книга № 14, частина 3, стор. 218 дана на придбане за 590 руб. міщанином Григорієм Григоровичем Диковицьким з публічних торгів нерухоме майно: состоящее Минской губернии, Пинского уезда, Морочанской волости, при деревне Кальцах, заключающее:

1) в усадебном плаце при деревне Калец, Морочанской волости, мерою около 1080 квадратных сажней и

2) в пахотной земле в одинадцати кусках. расположеной при означеной деревне Калец, урочище под общим названием Черепиково, с подразделением на урочища: Подобровко. Большой-Синий Рог, и Плецо и в сенокосной земле в одном куске в урочище Две Сосны, а всего земли 11,5 десятин, пренадлежавшее помещику Ярославу Агатонову Скирмунту.

Усадебные земли: под усадьбой — 500 сажней; огороды — 580 сажней;. Итого 1080 сажней

Пахатные земли: супес — 8 десятин 1320 сажней

Сенокос: мокрый (болотный) — 2 десатины 1200 сажней

Всего земли — 11 десятин 1200 сажней

Ф.333.Оп.3.Д.994.Л.1-1 об.

Григорій Григорович Диковицький купує Калець
Григорій Григорович Диковицький купує Калець
Григорій Григорович Диковицький купує Калець

3 червня 1901 року народився Павло

Батьки: міщанин села Калець Григорій Григорович Диковицький і його дружина шляхтянка Лемешевицька Юстина Леонтіївна

Народження Павла Григоровича 1901 р.
Народження Павла Григоровича 1901 р.
Родовід Диковицьких (від Каленіка)
Родовід Диковицьких (від Каленіка)

2 грудня 1946 року народився Григорій

Батьки: міщанин села Калець Павло Григорович Диковицький і його дружина Віра Терентіївна Ковалевич

http://www.genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?definition=Dryja
Dryja

Rodziny należące do herbu: Bieczkowski, Bieganowski, Bielawski, Borysowicz, Boryszkowski, Borzejowski, Bożejewski, Bożejowski, Buszkowski, Chłapowski, Chodorowicz, Czabowski, Czewiaszko, Czyżewicz, Czyżewski, Derbut, Dobek, Dryniakiewicz, Dryon, Drzniewicz, Dyament, Dyamentowski, Dziechciński, Dziechtarski, Dziektarski, Dziembiński, Dzierzbiński, Dzikowicki, Dzirbiński, Estka, Estko, Gabliński, Galewski, Gałęzki, Gamalej, Głębocki, Grabieński, Grodzicki, Jenicz, Kiszewa, Kiszewski, Kopydłowski, Kozaryn, Krepsztul, Kwinta, Kwinto, Lesenko, Lisiecki, Lisiewski, Modlibowski, Mroczyński, Mruczyński, Mutyna, Niemierzewski, Orzelski, Pikiel, Poświatowski, Prewysz, Ronowski, Runowski, Siąski, Tawtygierd, Towtygert, Towtygiert, Trambczyński, Trapczeński, Troynik, Ubasz, Westerski, Żernicki


Примітки[1][2][3][4][5][ред.]

  1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


This article "Диковицький" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Диковицький.