Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Радіоелектронні
пристрої та системи

'РЕПС'
Файл:Embl REDS.jpg
Назва латиною Department of Radio Electronic Sevices and Systems
Засновано 1952
Рівень акредитації IV
Ректор професор Юрій Бобало
Завідувач кафедри професор Валерій Оборжицький
Розташування XI навч. корпус, 203 ауд.
Докторів наук 6
Кандидатів наук 6
Професорів 5
Університет Національний університет "Львівська політехніка"
Факультет радіотехнічний (до 2001 року), зараз ІТРЕ
Сайт РЕПС
Адреса вул. Професорська, 2 Львів, 79013, Україна

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)[1] - структурний підрозділ Інституту телекомунікацій радіоелектроніки та електронної техніки[2] (ІТРЕ) Національного університету "Львівська політехніка".

Історія кафедри[ред.]

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС) була утворена у 1952 році в результаті реформування електротехнічного факультету (ЕТФ) та поділу кафедри "Радіотехніка" на дві кафедри: "Теоретична радіотехніка" та «Радіоприймальні пристрої». Одночасно, на базі цих двох кафедр у Львівському політехнічному інституті було створено радіотехнічний факультет (РТФ).

Назви кафедри[ред.]

* Назва «Радіоприймальні пристрої» була першою назвою кафедри РЕПС, що стала профілюючою за спеціальністю «Радіотехніка».
* У 1957 році кафедру перейменовують з назвою «Радіоприймальні та радіопередавальні пристрої».
* У 1960 році вона отримує назву «Радіотехнічні пристрої» (РТП).
* У 2001 році кафедра отримує сучасну назву «Радіоелектронні пристрої та системи» (РЕПС).

Завідувачі кафедри[ред.]

Кафедру радіоелектронних пристроїв та систем у різні роки очолювали:

* У 1952-1954 рр. - д.т.н., проф. К.Б. Карандєєв;
* У 1954-1974 рр. - к.т.н., проф. Г.А. Шевцов;
* У 1974-1979 рр. - к.т.н., доц. К.С. Гліненко;
* У 1980-1990 рр. - д.т.н., проф. А.Ф. Чаплін;
* У 1991-2006 рр. - д.т.н., проф. З. Д. Грицьків;
* У 2007-2015 рр. - д.т.н., проф. І.Н. Прудиус;
* У 2015-2018 рр. - д.т.н., проф. В.І. Шклярський;
* У 2018 році завідувачем кафедри обраний д.т.н., доц. В.І. Оборжицький.

1950-ті роки[ред.]

Першим завідувачем кафедри був д-р техн. наук, професор, а згодом член-кореспондент Академії наук Радянського Союзу К.Б. Карандєєв, який заклав основи наукових досліджень та створення радіоелектронних пристроїв різноманітного призначення.
З 1954 року кафедру очолює канд. техн. наук, доцент Георгій Андрійович Шевцов. На викладацьких посадах працюють старший викладач Є.Ф. Замора, асистенти Е.М. Мушкарден, К.С. Гліненко, асистент Н.М. Сініцина.
У 1957 році закінчується створення нових навчальних лабораторій, а саме - імпульсної техніки, підсилювальних і приймальних пристроїв, електроживлення, радіопередавальних пристроїв, а кафедра перейменовується на кафедру "Радіоприймальні та радіопередавальні пристрої".
1959 рік був роком народження з ініціативи працівників кафедри та її завідувача Г.А.Шевцова при кафедрі науково-дослідного підрозділу, що називався науково-дослідним сектором № 2 (НДС-2) і функціонує сьогодні як лабораторія НДЛ-2.

1960-ті роки[ред.]

Зміст навчального процесу за спеціальністю "Радіотехніка" розширюється, з'являються нові дисципліни, нові викладачі, і в 1960 році кафедра отримує назву "Радіотехнічні пристрої" (РТП).
1964 рік знаменний тим, що кафедра переходить з головного корпусу Політехніки у нові приміщення в навчальному корпусі № 11, де вона розташована і зараз.

1970-ті роки[ред.]

Файл:RTP 1978.jpg
Колектив кафедри РТП у 1970-х рр.
У 1974 році завідувачем кафедри стає канд. техн. наук, доцент Костянтин Семенович Гліненко. Гостра потреба Західного регіону України у фахівцях в галузі зв'язку зумовила відкриття на кафедрі у 1975 році нової спеціальності "Автоматичний електрозв'язок", а згодом, у 1978 році, з кафедри РТП виділяється нова кафедра під назвою "Автоматичний електрозв'язок", на яку переходить ряд працівників кафедри "Радіотехнічні пристрої".
Серед основних тематичних напрямів наукових досліджень були наступні:
- електронна оптика та електронно-променеві прилади;
- високостабільні генератори сигналів НВЧ;
- апаратура вимірювання параметрів діелектричних і магнітних матеріалів;
- апаратура геологічних та океанологічних досліджень;
- НВЧ пристрої і антени;
- надійність радіоелектронної апаратури.
Керівниками цих робіт були професор Г.А. Шевцов, професор Є.Ф Замора, доценти К.С. Гліненко, М.К. Плетінка, Є.М. Мушкарден, В.П. Бодунов. За результатами наукових досліджень та конструкторських розробок створено десятки приладів для систем відображення інформації, систем геологічних та океанологічних досліджень, систем контролю параметрів НВЧ трактів і інше.

1980-ті роки[ред.]

Файл:RTP 1981.jpg
Колектив кафедри РТП у 1981-му р.
Надзвичайно плідними були у 80-х роках наукові дослідження в області електродинаміки та антенної техніки.
З 1980 року посаду завідувача кафедри займає д-р техн. наук, професор Анатолій Федорович Чаплін. З метою наближення навчального процесу до потреб виробництва, прискорення адаптації випускників до виробничих умов у 1982 році спільним наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерства промисловості засобів зв'язку СРСР на базі Виробничого об'єднання "Електрон" у Львові створюється філіал кафедри "Радіотехнічні пристрої".
У 1985 році з метою розширення тематики та підвищення ефективності наукових досліджень при кафедрі створюються нові науково-дослідна лабораторія НДЛ-72 та галузева лабораторія ГНДЛ-73, які згодом разом з НДЛ-2, НДЛ-16 та створеної на основі студентського проектно-конструкторського бюро лабораторії НДЛ-71 утворюють Науково-дослідний відділ радіотехнічних систем.
За відповідний період створено теоретичні основи та розроблено спеціальні типи антен для систем мобільного, супутникового зв’язку, охоронні пристрої на основі витічної хвилі та на основі активних антен. За результатами досліджень по даній тематиці захищено більше 10 кандидатських дисертацій.

1990-ті роки[ред.]

У 1991 році на посаду завідувача кафедри приходить д-р техн. наук, професор Зенон Дмитрович Грицьків. 1992 рік став роком початку підготовки фахівців за двома новими спеціальностями, а саме: "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення" і "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси". 1996 рік - кафедра розпочинає викладання дисциплін радіоелектронного профілю для курсантів спеціальності "Технічні засоби інформації та культурно-просвітницька діяльність у Збройних силах України" у Військовому інституті університету.

2000-ні роки[ред.]

У 2001 році вводиться спеціалізація "Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації".
З урахуванням введення нових спеціальностей, подальшого розширення кількості та профілю дисциплін, які викладає кафедра, змісту наукових досліджень, у 2001 році кафедра отримує назву "Радіоелектронні пристрої та системи" і в тому ж році стає кафедрою нового структурного підрозділу університету "Львівська політехніка" - Інституту телекомунікацій радіоелектроніки та електронної техніки, утвореного на основі колишніх радіотехнічного та електрофізичного факультетів.
З 2007 року до кінця 2015 року посаду завідувача кафедри обіймав д-р техн. наук, професор І.Н. Прудиус.
Кафедра РЕПС у 2000-х роках
Файл:REPS 2000.jpg Файл:REPS 2002.jpg Файл:REPS 2007.jpg
Викладацький склад кафедри РЕПС у 2000-му році
Колектив кафедри РЕПС у ювілейному 2002-му році
Викладацький склад кафедри РЕПС у 2007-му році
Останнє десятиріччя характеризується не лише продовженням досліджень у більшості зі згаданих вище напрямів, але і появою нових. Виконується комплекс робіт у напрямку побудови скануючих телевізійних мікроскопів з високою роздільною здатністю, що дають можливість в реальному часі проводити дослідження фізичних та нових біологічних мікрооб’єктів (керівник доцент Шклярський В.І.). За результатами виконаних наукових досліджень за останні 10 років троє працівників кафедри захистили докторські дисертації, а саме: І.Н. Прудиус, Б.Є.Рицар, П.В.Тимощук. Під керівництвом зав. кафедри, професора І.Н. Прудиуса розвинуто напрям наукових досліджень по створенню методів та систем формування та відновлення зображень, цифрової обробки сигналів за умов інтенсивних завад. За цією тематикою захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлено і видано навчальні підручники, посібники, конспекти лекцій. У 2015 році на посаду завідувача кафедри обирають д-р техн. наук, професора В.І. Шклярського.

Викладацький склад кафедри РЕПС у 2011 році[ред.]

Навчальний процес студентів забезпечують 3 професори (І.Н.Прудиус, Б.Є.Рицар, В.О.Нічога), 10 доцентів (Л.В.Лазько, М.Й.Николишин, В.І.Оборжицький, К.М.Радіончик, О.В.Самсонюк, Л.А.Сніцарук, В.Г.Сторож, М.М.Сумик, Ю.І.Шаповалов, В.І.Шклярський), 4 старших викладачів (М.М.Гнатчук, С.Г.Іваночко, А.О.Кузик, В.Г.Протасевич) та асистент В.В.Мінзюк.

Колектив кафедри РЕПС у 2016 році[ред.]

Файл:REPS 2016.jpg
Колектив кафедри РЕПС у 2016 р.
Навчальний процес студентів у 2018 році забезпечують 4 професора (І.Н.Прудиус, Б.Є.Рицар, В.О.Нічога, Ю.І.Шаповалов), 4 доценти (Л.В.Лазько, М.Й.Николишин, В.І.Оборжицький, В.Г.Сторож), 4 старших викладачі (М.М.Гнатчук, А.О.Кузик, В.Г.Протасевич, В.В.Мінзюк) 5 асистентів (Матієшин Ю.М., Маньковський С.В., Бачик Д.Р., Янкевич Р.В., Фабіровський С.Є.).

Примітки[ред.]


This article "Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем.