Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Кіцелюк Василь Мирославович

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Помилка скрипту: Не існує модуля «Transclude».
Кіцелюк Василь
Мирославович
Кіцелюк Василь Мирославович.jpg

Кіцелюк Василь Мирославович (9 липня 1974, с. Лючки Косівського району Івано-Франківської області) – український вчений-юрист, заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області, полковник поліції, державний службовець 3-го рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

Біографія[ред.]

Народився 9 липня 1974 року в с. Лючки Косівського району Івано-Франківської області. Навчався в Лючківській початковій та Чорноославській восьмирічній школах. У 1993 році з відзнакою закінчив Коломийський технікум механічної обробки деревини, а в 1995-му – Івано-Франківське училище міліції Міністерства внутрішніх справ України.

В 1999 році завершив навчання у Львівському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У грудні 2017-го захистив дисертаційне дослідження «Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У 1995–2005 роках працював на оперативній роботі в Державній службі боротьби з економічною злочинністю. 2005–2009 рр. – очолював обласний підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, перебував на керівних посадах в управлінні боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області. З 2009-го до 2013 року – начальник Калуського та Івано-Франківського міськвідділів міліції. У 2013-2015 рр. керував Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС.

З листопада 2015 року – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Одружений, виховує сина та доньку.

Нагороди[ред.]

За вагомий особистий внесок у зміцненні законності та правопорядку нагороджений відзнакою Президента України:

 • медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

За особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку нагороджений відзнаками МВС України:

 • «Почесний знак МВС України»;
 • «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів;
 • «За сумлінну службу»;
 • «За доблесть і відвагу в службі карного розшуку» І та ІІ ступенів;
 • «За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю» ІІ ступеня;
 • «Вогнепальна зброя».

Основні наукові праці[ред.]

Основні положення і результати наукової роботи відображено у монографії «Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 270 КК України) та понад 15-ти наукових публікаціях з проблем криміналістики, а саме:

 1. Кіцелюк В. М. Особливості проведення огляду місця події під час розслідування порушень вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Прикарпатський юридичний вісник. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 3(9). – Т. 2. – С. 226–230.
 2. Кіцелюк В. М. Спосіб вчинення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки як елемент криміналістичної характеристики / В. М. Кіцелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 3–2. – Т. 4. – С. 88–92.
 3. Кицелюк В. М. Особенности допроса при расследовании нарушений требований пожарной безопасности / В. М. Кицелюк // Право и закон. Международный научно-практический журнал. – 2016. – № 3(5). – С. 76 – 83.
 4. Кіцелюк В. М. Можливості та особливості призначення судових експертиз під час розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Науковий вісник Дніпропетровського національного університету внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 4(84). – С. 283–292.
 5. Кіцелюк В. М. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування порушень вимог пожежної безпеки [Електронний ресурс] / В. М. Кіцелюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 251–254. – Режим доступу до ресурсу: http://pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/81
 6. Кіцелюк В. М. Взаємозв’язок елементів обстановки вчинення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – C. 204–206.
 7. Кіцелюк В. М. Про комплексний характер експертних досліджень, що призначаються під час розслідування порушень правил пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Правові засоби захисту прав людини в контексті трансформації українського суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (присвяч. міжнар. Дню захисту прав людини), (м. Київ, 10–12 груд. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 37–39.
 8. Кіцелюк В. М. Тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні порушень вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., (Київ, 24 листоп. 2016 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 96–100.
 9. Кіцелюк В. М. До питання розмежування підпалів та порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 8 груд. 2016 р.) / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 270–273.
 10. Кіцелюк В. М. Організаційні аспекти огляду місця події при розслідуванні порушень вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 9–10 груд. 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 126–128.
 11. Кіцелюк В. М. Обстановка вчинення порушень вимог пожежної безпеки як елемент криміналістичної характеристики / В. М. Кіцелюк // Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті засл. проф. М. С. Бокаріуса, (м. Харків, 20 груд. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 88–91.
 12. Кіцелюк В. М. Особи, які можуть бути допитані під час розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 27–28 січ. 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С. 175–178.
 13. Кіцелюк В. М. Дані про обстановку напередодні пожежі, які необхідно встановити під час розслідування порушень вимог пожежної безпеки / В. М. Кіцелюк // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Ужгород, 17–18 лют. 2017 р.). – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2017. – С. 172–175.
 14. Кіцелюк В. М. Типові слідчі ситуації, що виникають під час розслідування злочинів, пов’язаних з пожежами / В. М. Кіцелюк // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Кривий Ріг, 13 квіт. 2017 р.). – Кривий Ріг, 2017. – С. 135–138.
 15. Таран О. В. Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: метод. рек. / Таран О. В., Кіцелюк В. М., Грига М. А. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 47 с.


This article "Кіцелюк Василь Мирославович" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кіцелюк Василь Мирославович.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...