You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Файл:Its-logo.png

Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського — навчальний підрозділ, структурна одиниця КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Історія[ред.]

Інститут телекомунікаційних систем (ІТС) створено в 2002 році на базі Кафедри засобів телекомунікацій, яка була організована в 1993 році, та Науково-дослідного інституту телекомунікацій, який розпочав свою діяльність у 1990 році і мав тоді назву НДІ радіоелектронної техніки «ТОР». Ініціатором створення як кафедри, так і інституту був професор, доктор технічних наук Ільченко Михайло Юхимович, який і очолив ці підрозділи.

Кафедра засобів телекомунікацій стала першою в Україні кафедрою, яка розпочала підготовку спеціалістів з розробки телекомунікаційних систем. Необхідність започаткування такого напряму підготовки фахівців була висловлена в спеціальних документах, прийнятих Міністерством зв'язку України, Національним космічним агентством, Національною академією наук України. В 1993 році на виконання Постанови Верховної Ради України про включення до пріоритетних наукових напрямів України систем зв'язку Державним комітетом України з питань науки і технологій було сформовано державну науково-технічну програму «Системи зв'язку» і відповідну наукову раду. До складу наукової ради і до участі в роботі новоствореної Кафедри засобів телекомунікацій КПІ було запрошено провідних фахівців України в галузі зв'язку. Серед них були професори С. Г. Бунін, В. П. Вінницький, А. В. Доровських, К. С. Сундучков, Л. П. Щербина, О. М. Лебедєв та ін.

З 1993 року Кафедрою засобів телекомунікацій і НДі «ТОР» розпочато підготовку фахівців з «Проектування телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж» за спеціалізаціями інженерної підготовки:

 • космічні системи навігації, зв'язку та телебачення;
 • апаратно-програмні комплекси телекомунікаційних систем і мереж.

З 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України затверджено новий перелік спеціальностей, і Кафедра засобів телекомунікацій перейшла на підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Технології і засоби телекомунікацій» та «Телекомунікаційні системи та мережі». У 2002 році друга спеціальність стала забезпечуватись новоствореною однойменною кафедрою, яку очолила д.т.н., проф. Глоба Л. С. У цьому ж році започатковано підготовку фахівців за третьою в ІТС спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку». Оскільки НДІ радіоелектронної техніки «ТОР» з 90-х років проводив дослідження в основному з проблем телекомунікацій, в 2000 році було перейменований в НДІ телекомунікацій. Згідно з Постановою Президії Національної академії наук України в 2001 році наукове і методичне керівництво цим інститутом було покладено на Відділення інформатики НАН України.

У 2004 році було створено нову кафедру «Інформаційно-телекомунікаційні мережі», яку очолила д.т.н., проф. Глоба Л. С., а кафедру «Телекомунікаційні системи» очолив д.т.н., проф. Бунін С. Г.

Сьогодення[ред.]

На даний час навчання студентів, аспірантів і докторантів в ІТС здійснюється за спеціалізаціями: «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій», «Мобільні телекомунікації», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційно-комунікаційні технології». У складі трьох кафедр інституту працюють 43 висококваліфікованих викладачі: 16 професорів, 15 доцентів, 12 старших викладачів і асистентів.

Інститут має необхідні навчальні лабораторії та їх методичне забезпечення.

Адреса інституту: 03056, Київ, пров. Індустріальний, 2

Кафедри інституту телекомунікаційних систем[ред.]

Структурно інститут складається з трьох кафедр:

Кафедра Телекомунікацій ІТС НТУУ КПІ[ред.]

Кафедра телекомунікацій — це інноваційний науково-навчальний підрозділ одного з найпрестижніших і найбільших технічних університетів Європи — Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Тут навчають не тільки на «айтішника», а й на «телекомунікаційника», інтегруючи знання інформаційних та телекомунікаційних технологій, тобто, вчать як обробляти інформацію та як її передавати. Навчають систематично, ретельно підбираючи для освітньої програми (Інженерія та програмування інфокомунікацій[1]) свій набір курсів, а кожен курс, в свою чергу, складається з найнеобхідніших дисциплін і тем для успішного оволодіння спеціальністю. На всіх курсах поєднуються теоретичні знання з їх практичною апробацією, та значною науково-дослідною роботою кафедри.

Зазначимо, що знання та вміння фахівця з телекомунікаційних технологій приблизно наполовину — це інформаційні технології (програмування, налаштування, конфігурація, використання телекомунікаційних систем, обладнання, протоколів зв'язку) і наполовину — знання принципів роботи, вміння проектувати телекомунікаційне обладнання, пристрої та системи. При цьому основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв'язок, мережі передачі даних (безпроводові, оптоволоконні і т. д.), супутникові системи зв'язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв'язок, електронний банкінг.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • Бакалавр — 3 роки 10 місяців (денна форма навчання),
 • Магістр — 1 рік 10 місяців (денна та заочна форми навчання),
 • Доктор філософії (Аспірантура) — 3 роки (денна форма навчання). Навчально-лабораторна база складається з приміщень для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, лабораторного обладнання, вимірювальної та іншої апаратури. Загалом на кафедрі ТК налічується 8 лабораторій, які обслуговують 7 штатних співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Науковий керівник кафедри телекомунікацій[ред.]

Проректор з наукової роботи, академік НАН України, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки, професор Ільченко Михайло Юхимович.

Кафедра Телекомунікаційних систем ІТС НТУУ КПІ[ред.]

Історія[ред.]

Кафедра Телекомунікаційних систем створена згідно з наказом ректора університету № 1-170 від 27 грудня 2004 року. Кафедра Телекомунікаційних систем проводить підготовку за напрямом «Телекомунікації» зі спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі», яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV № 112361 від 21 червня 2005 року).

Враховуючи побажання молоді, яка працює на виробництві та в установах, кафедра веде підготовку фахівців і без відриву від виробництва за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі».

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри Телекомунікаційних систем в кількості 12 осіб: професорів — 3 (в тому числі д.т.н.), доцентів — 5 (в тому числі к.т.н.), старших викладачів — 3 (один к.т.н.). асистентів — 1.

Завідувач кафедри телекомунікаційних систем[ред.]

Професор, доктор технічних наук — Уривський Леонід Олександрович.

Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС НТУУ КПІ[ред.]

Кафедра готує студентів до роботи у напрямку забезпечення користувачів послугами інформаційних технологій та програмним забезпеченням процесів передавання інформації та абонентського доступу до ресурсів телекомунікаційних мереж. В 2006 та 2007, 2008 роках згідно з даними навчально-методичного управління НТУУ «КПІ» спеціальність «Інформаційні мережі зв'язку» серед 120 спеціальностей НТУУ «КПІ» має найбільший рейтинг з прийому та випуску (працевлаштування).

Випускники кафедри отримують глибоку фундаментальну підготовку і здатні виконувати проектування та забезпечення роботи телекомунікаційних мереж передавання інформації: мови, даних, відео, музики за допомогою сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних програм. Вони можуть працювати з базами даних, програмувати прикладні процеси телекомунікацій, створювати та обробляти інформаційні ресурси, здійснювати адміністрування мереж.

Інформаційно-програмні технології забезпечують функціонування, управління, захист інформації та контроль телекомунікаційних мереж:

Навчання студентів за спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку» ведеться в умовах, наближених до умов майбутнього працевлаштування. Студенти 4-го курсу проходять виробничу практику в державних та недержавних компаніях, що дозволяє їм адаптуватися до умов бізнес-середовища. Всі випускники кафедри працевлаштовуються за спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку». Попит на випускників з боку різних компаній перевищує пропозицію.

Студенти кафедри під керівництвом досвідчених викладачів активно ведуть наукову роботу, виступають з доповідями на науково-технічних конференціях, публікують наукові статті, мають нагороди олімпіад та конкурсів. Найкращі студенти проходять магістерську підготовку у Дрезденському технічному університеті (Німеччина).

Завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж[ред.]

Професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2017 року  — Глоба Лариса Сергіївна.

Студентське життя[ред.]

Студентська рада ІТС[ред.]

Студентська Рада — це орган самоврядування студентів, що обирається на студентський конференції, делегатами якої є представники студентських груп. Сьогодні в студраді можна виділити декілька відділів (Інформаційний, культ-масовий, науковий, спортивний, відділ зовнішніх зв'язків), але членів студради розділити неможливо, адже кожний намагається допомогти в будь-якій ситуації.

Радіо ІТС[ред.]

Радіо ІТС - творче об'єднання студентів та випускників інституту, метою якого є дослідження та поширення різних музичних стилів. Інакше кажучи, гурток "меломанів", який існує кілька років та щоперерви спілкується зі студентами через музику.

Інші заходи[ред.]

Вже традиційні культурно-масові заходи не тільки нашого інституту, а й всього університету, які особливого представлення не потребують, адже вони викликають величезну цікавість не тільки студентів КПІ, а й інших ВНЗ Києва.

 • Конкурси «Містер ІТС» та «Міс ІТС»
 • ITS Open Air Вже традиційно протягом 4 років існує на ІТС-і добра традиція, кожну весну і осінь вибиратися студентам всіх курсів разом з викладачами на природу і влаштовувати спортивні ігри та змагання. А свіже повітря і запах багаття ще й сприяють приємному спілкуванню в неформальних обставинах. Кожній з вилазок надаються певна тематика, і відповідно до неї підбираються образи для студентів та конкурси. Традиційно все закінчується піснями біля вогнища і так званої «богатирської каші», яка й готується на ньому.
 • День Першокурсника — захід, що проходить на початку кожного навчального року і спрямований для розважання першокурсників, їх тіснішого знайомства між собою та старшими товаришами. Вечірка проходить в клубі або пабі, де проводяться різного типу конкурси і святкова дискотека.
 • Науковий тиждень — Протягом тижня в інституті проводяться різноманітного виду лекції або семінари, які можуть проводити як самі студенти так і запрошені особи, публічні люди, які можуть надати цікаву інформацію для студентів здебільшого пов'язану з родом занять нашого інституту. В заключний день проводиться інтелектуально-розважальна гра «Брейн-ринг», де беруть участь не тільки студенти, а й викладачі.
 • Додаткові заняття — Для студентів молодших курсів (І, ІІ) проводяться додаткові заняття з дисциплін на яких варто звернути увагу в першу чергу. Ці заняття проводять теж студенти, але вже старших курсів. Таким чином кожний сором'язливий першокурсник має можливість отримати допомогу від старшого товариша.
 • Таємний Санта — У передноворічні свята кожний студент шляхом жеребкування отримує прізвище свого одногрупника, якому він має підготувати якийсь подарунок. Але подарунки не дарується відкрито. Вони всі накопичуються в Студентській раді, і в один з передноворічних днів студенти ІТС отримують подарунки. Ну а потім вже щирі признання «who is who».

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».

Джерела[ред.]This article "Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.