<addthis />

Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Скорочена назва
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Приналежність КНУ ім. М. Остроградського
Заклад Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Декан Чорний Олексій Петрович
Кількість кафедр 3
Доктори наук 10
Кандидати наук 16
Студенти 1500
Сфера діяльності Електромеханіка
Електротехніка і електротехнології
Системна інженерія
Контакти
Адреса Кременчук, Полтавська обл., 39614, вул. Першотравнева, 20
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Навчально-науковий Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ) створений Наказом ректора № 164-1 від 30.08.2004 р. на базі електромеханічного факультету. Є підрозділом Кременчуцького національного уінверситету.

Історія[ред.]

Інститут створений Наказом ректора № 164-1 від 30.08.2004 р. на базі електромеханічного факультету

Керівництво[ред.]

Кафедри[ред.]

 • Кафедра систем автоматичного Управління та електропривода (САУЕ)
  • Системи управляння і автоматики. Напрям підготовки 050201 «Системна інженерія»
  • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка
  • Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв. Напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка
  • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (СЕЕМ)
  • Напрям 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Професійне спрямування «Енергетичний менеджмент»
  • Напрям 6.050701 Електротехніка та електротехнології. Професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»
 • Кафедра електричних машин та апаратів (ЕМА)
  • 6.050702 Електромеханіка. Професійне спрямування «Електричні машини та апарати»
  • 7.05070201 та 8.05070201 «Електричні машини та апарати»

Підрозділи[ред.]

Одним з підрозділів Інституту є науково-дослідний, навчально-методичний центр «Електромеханіка та енергоресурсозбереження», який створено з метою проведення і координації освітньої, інформаційної, аналітичної, науково-дослідної діяльності, виконання робіт із впровадження енергоресурсозберігаючих технологій на підприємствах і в установах Кременчуцького регіону. У центрі працюють наукові школи за напрямами:

 • магнітні поля електромагнітних апаратів та пристроїв;
 • раціональні енергоресурсозберігаючі режими функціонування турбомеханізмів та їх технологічних комплексів;
 • підвищення надійності роботи технологічних установок засобами електропривода;
 • створення теорії енергоперетворення складних електричних сигналів;
 • розробка і створення нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
 • проблеми випробування та діагностики електричних двигунів;
 • енергетичний моніторинг, інтелектуальний захист та діагностика електричних двигунів без навантаження.

Семінари[ред.]

На базі ІЕЕСУ працюють два Всеукраїнських наукових семінари при науковій раді НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики»:

 • Електромеханіка, проблеми енергоперетворення і енергоресурсозбереження (на кафедрі САУЕ);
 • Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах (на кафедрі ЕМА).

Студентське життя[ред.]

Значна увага приділяється виховній роботі серед студентів, організації їх відпочинку, спортивному і культурному життю. Студентська рада Інституту проводить різні культурні заходи, спортивні змагання, випускає студентську газету.

Напрями діяльності[ред.]

В Інституті започатковані і активно розвиваються такі напрямки діяльності у галузі новітніх технологій як

 • створення комп'ютеризованих вимірювальнодіагностичних комплексів для дослідження електромеханічних систем
 • створення комп'ютеризованих навчально-методичних комплексів дисциплін спеціальностей Інституту
 • створення віртуальних лабораторних комплексів для проведення лабораторного практикуму з циклів спеціальних дисциплін і проведення наукових досліджень в галузях електромеханіки, систем управління і автоматики
 • розробка і впровадження до навчального процесу технології інтегрованого вивчення фахової іноземної мови.

Підготовка[ред.]

Інститут здійснює підготовку за освітньо кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр за 7 спеціальностями, акредитованими за четвертим рівнем:

 • напрям «Електромеханіка» — електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханічне обладнання енергоємних виробництв, електричні машини та апарати, електричні системи і комплекси транспортних засобів;
 • напрям «Електротехніка і електротехнології» — електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент;
 • напрям «Системна інженерія» — системи управління і автоматики.

Контингент студентів денної і заочної форм навчання становить понад 1500 чоловік.

Робота колективу ІЕЕСУ націлена на вирішення таких задач:

 • методичне, організаційне, наукове, інформаційне і матеріальне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
 • формування професорсько-викладацького складу шляхом підготовки докторів і кандидатів технічних наук через аспірантуру і докторантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • виконання науково-дослідних робіт у галузі електромеханіки, електротехніки, енергоресурсозбереження, комп'ютеризованих систем управління і автоматики;
 • організація і забезпечення високого рівня науково-дослідної роботи студентів;
 • підсилення зв'язків і співробітництва з вищими навчальними закладами, підприємствами, науково-дослідними і проектними установами України і зарубіжжя.

Нагороди[ред.]

З 2005 року ІЕЕСУ бере участь у міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні». Досягнення науковців Інституту отримали визнання і високу оцінку.

 • у 2005 році — диплом за високі досягнення в педагогічній і науковій діяльності та вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти
 • у 2006 році — бронзова медаль та диплом за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти
 • у 2007 році — бронзова медаль та диплом за впровадження в освітню практику здобутків педагогічної науки.

Матеріали, представлені у 20082010 р.р. у номінаціях «Упровадження здобутків педагогічної науки у освітню практику», отримали золоті медалі.

Посилання[ред.]

Шаблон:Кременчуцький національний університет


This article "Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету.