Пилипів Ольга Григорівна

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Пилипів Ольга Григорівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри класичної філології, викладач Львівський національний університет імені Івана Франка.

Біографія[ред.]

Освіта[ред.]

1977-1982 рр – студентка факультету іноземних мов відділення класичної філології Львівського державного університету імені Івана Франка.

1985- 1990 рр.– аспірантка кафедри класичної філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка.

Професійна діяльність[ред.]

1982 — 1985 рр.– ст. лаборант кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту.

1990 — 1991 рр.– асистент кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення латинської граматичної термінології (на матеріалі морфології)».

1991- 1998 рр. – старший викладач кафедри латинської мови Львівського державного медичного інституту.

1998 – 2007 рр. – доцент кафедри латинської мови Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

З 2007 року  — доцент кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Коло наукових інтересів[ред.]

Термінологія, медична термінологія, латинська фразеологія, методика викладання латинської мови.

Основні публікації[ред.]

1. Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім.. Ів.Франка. 2000.- 102с.

2. Sententiae Latinae ad usum medicorum. Латинська медична фразеологія. Пізнавально-методичний посібник для студентів-медиків та лікарів. Львів: Медицина світу, 2000. -128 с.

3. Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти: Вища освіта України. №4, 2003. с.80-84.

4. Via Latina ad medicinam. Навчальний посібник з латинської мови для студентів спеціальності 7.110 101 «Лікувальна справа». Львів:ТЗОВ «Львівський медичний інститут». 2006 .- 220 с.

5. Формування мовної компетенціх майбутніх лікарів в умовах сучасних інтеграційних процесів. Мова і культура (науковий журнал)-К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго.2007.Вип.9.-Т.ХІ.- с.116-120.

6. Латинська мова та основи медичної термінології. Підручник. / За ред. Л.Ю.Смольської. Київ, 2008.- 256 с. (у співавторстві)

7. Рецензія на монографію Г.І. Шевченко «ФРАЗЕОЛОГИЯ АНТИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ». -Львів, 2009.

8. Соматизми у фразеології латинської мови // Іноземна філологія. — Вип.122.- Львів, 2010. — с.141-148.

9. Репрезентація концепту «доля» у латинській фразеології // М. Падура / Пам’ятаємо тебе. Meminimus tui. Нариси одного життя. – Львів, 2013. – С. 551–554.

10. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія, 2015. Вип. 128. С. 203–207 .


This article "Пилипів Ольга Григорівна" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Пилипів Ольга Григорівна.