Право та науки

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Науковий журнал «Право та науки» (Помилка скрипту: Не існує модуля «lang».") — науковий журнал створений з метою висвітлення актуальних питань та проблем у сфері права; міжнародного права; економіки; політології; міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; міжнародних економічних відносин; журналістики; управління та адміністрування (обліку і оподаткування; фінансів, банківської справи та страхування; менеджменту; публічного управління та адміністрування; маркетингу; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності).

Мета і предмет[ред.]

Науковий журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р.

ISSN 2522-4549 (Print).

Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):

Index Copernicus (Poland),

Scientific Indexing Services (SIS),

Cosmos Impact Factor,

Google Scholar (International, USA),

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),

SAJI Journal Index,

Journal Factor,

Wikiversity,

Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін.

Постійні рубрики журналу[ред.]

юридичні науки;

економічні науки;

технічні науки.

Члени редакційної колегії[ред.]

Леськів Соломія Романівна — головний редактор, кандидат юридичних наук (Львів, Україна);

Процюк Тетяна Богданівна — заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доцент, член-кор. Української академії наук (Київ, Україна);

Запара Світлана Іванівна — доктор юридичних наук, професор (Суми, Україна);

Чубенко Антон Григорович — доктор юридичних наук, професор (Київ, Україна);

Павлов Дмитро Миколайович — доктор юридичних наук, доцент (Київ, Україна);

Крамар Руслана Іванівна — кандидат юридичних наук, доцент (Львів, Україна);

Петровський Андрій Володимирович — кандидат юридичних наук (Київ, Україна);

Машталір Христина Віталіївна — кандидат юридичних наук (Львів, Україна);

Городиський Іван Михайлович — кандидат юридичних наук (Львів, Україна);

Удовик Микола Станіславович — кандидат юридичних наук, доцент (Київ, Україна);

Пушак Ярослав Ярославович — доктор економічних наук, професор (Львів, Україна);

Князь Святослав Володимирович — доктор економічних наук, професор (Львів, Україна);

Селіверстова Людмила Сергіївна — доктор економічних наук, професор (Київ, Україна);

Шевчук Ярослав Васильович  — доктор економічних наук, доцент (Ужгород, Україна);

Павловські Гжегож — кандидат економічних наук (Гужиця, Польща);

Нога Ірина Михайлівна — кандидат економічних наук (Маріуполь, Україна);

Скриньковський Руслан Миколайович — кандидат економічних наук (Львів, Україна);

Юзевич Володимир Миколайович — доктор фізико-математичних наук, професор (Львів, Україна);

Коман Богдан Петрович — доктор фізико-математичних наук, професор (Львів, Україна);

Огірко Ігор Васильович — доктор фізико-математичних наук, професор (Радом, Польща).

Контакти[ред.]

Науковий журнал «Law & Sciences»

e-mail: lawsciencesjournal@gmail.com

тел.: +38 (097) 999-24-77

Aдреса редакції[ред.]

вул. Героїв УПА, 73, корпус 4, м. Львів, Україна.

Співзасновники[ред.]

Леськів Соломія Романівна — кандидат юридичних наук (Львів, Україна);

Скриньковський Руслан Миколайович — кандидат економічних наук (Львів, Україна).

Оголошується набір наукових статей до наукового журналу «Law & Sciences».

Вимоги до структури наукової статті[ред.]

1.1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

1.2. Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/01 наукова стаття має містити такі структурні елементи (з виділенням по тексту статті):

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);

– викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом.

1.3. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку світової науки .

1.4. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написаних англійською мовою.

1.5. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу.

Метадані публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах.

Сайт видавця[ред.]

Переглянути[ред.]


This article "Право та науки" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Право та науки.