Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Розвиток науки цивільного права у радянський період

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «Unsubst».

Передумови[ред.]

Протягом усього часу існування рядянської держави цивільне право відокремлювалось від загальної системи права цілком. З розвитком державності відбулася плавна зміна предмету цивільно-правового регулювання . З переходом до будівництва соціалістичної держави і поширення ролі аграрно-сільського комплексу у розвитку економіки збільшилася і роль цивільно-правових відносин. Досить важко було уявити здіснення певного правочину, який в свою чергу не стосувався цієї галузі права. Тож на розвиток науки циввільного права у Радянській країни безперечно передували зовнішні умови та чинники, зокрема пов'язані з економічним та соціально-політичним станом держави.

Цивільне право, як наука та навчальна дисципліна згодом стало обов'язковим до вивчення при підготовці юристів у вищих навчальних закладах і передбачало собою різновид галузі права, що відображало регулювання майнових та немайнових відносин між фізичними та юридичними особами.

На самому початку майнові та немайнові відносини не відокремлювались між собою і являли собою цілу систему суспільних відносин, Згодом більшість вчених схилилась до думки, що наука цивільного права відображала лише майнову частину відносин і не поєднувала усе в одну сферу.

Серед цивільних відносин було досить багато джерел, що здатні були передувати розвитку цивільної сфери для регламентації цивільного ладу у державі. Найбільшим джерелом цивільного права була Конституція СРСР та міжнародно визначені договори, підписані державою. Це в свою чергу і підштовхувало до створення цивільних кодексів.

Цивільні кодекси УРСР та наука цивільного права в Україні часів СРСР[ред.]

За часів Радянського Союзу, в Україні, як державі, що входила до його складу було утворено досить багато передумов для розвитку науки цивільного права. Зокрема цивільне право згодом було важливою частиною підготовки юристів. В Україні за тих часів було прийнято два цивільних кодекси 1922 та 1963 року.

Щоб забезпечити, з одного боку, закріплення за державою основних знарядь і засобів виробництва, а з іншого — в умовах НЕПу запровадити матеріальну зацікавленість суб'єктів підприємницької діяльності і надати їм більшої самостійності для регулювання цивільно-правових відносин.


Висновки[ред.]

На основі викладеної вище інформації можна зробити висновок, що наука цивільного права, як галузь і дисципліна навчальних знань відігравала досить значну роль у Радянському Союзі, оскільки вона мала значний вплив на розвиток цивільних взаємовідносин взагалі і іх відкремлення у відповідну підгалузь права загалом. На основі розвитку науки цивільного права можна зробити висновки, що на базі цивільного права були розроблені різни кодекси, що на законодавчому рівні регулювали поведінку людей у суспільстві з приводу майнових та нейманових відносин. Це стало поштовхом і результатом того, що розвиток науки цивільного права у УРСР стало фундаментом на якому нині базується ЦИвільний кодекс нинішньої України. Через це можна сказати, що розвиток науки цивільного права хоч і не досягав неймовірних висот, проте зміг закласти фундамент для регуляції взаємозв'язку та регуляції виникнення суперечок між фізичними та юридичними особами з приводу цивільних відносин. Створений у 1963 році цивільний кодекс діяв і в умовах нашого часу.Можна сміливо сказати, що розвиток нинішьої науки цивільного права був тісно пов'язаний із радянським періодом.


This article "Розвиток науки цивільного права у радянський період" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Розвиток науки цивільного права у радянський період.