Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Сівачек Тамара Євгеніївна

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty». Помилка скрипту: Не існує модуля «Check for unknown parameters».

Помилка скрипту: Не існує модуля «Transclude».
Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata».
Помилка скрипту: Не існує модуля «InfoboxImage».

Wikisource-logo.svg [{{localurl:Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata/Interproject».}}?uselang=uk Роботи] у Вікіджерелах
Wikiquote-logo.svg [{{localurl:Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata/Interproject».}}?uselang=uk Висловлювання] у Вікіцитатах
Помилка скрипту: Не існує модуля «Wikidata».Помилка виразу: неочікуваний оператор <

Тамара Євгеніївна Сівачек (в дівоцтві — Адамович, 28 вересня 1945, Київ) — українська вчена-біохімік, хімік-біоорганік у галузі хімії біологічно активних речовин.

Біографія[ред.]

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за фахом біолог-біохімік, викладач біології і хімії.

Автор та співавтор понад 70 опублікованих наукових робіт, серед яких: статті, авторські свідоцтва на винаходи, науково — технологічні регламенти на впровадження в Україні синтетичного вітаміну Е та його похідних.

Брала участь у розробці синтезу та впровадженні синтетичного вітаміну Е на Київському вітамінному заводі у 1974 році (вітамін Е і досі користується великим попитом не тільки в Україні).

Результати наукових досліджень знайшли практичне застосування і в сільському господарстві — це Е-вітамінна кормова добавка.[1][2][3]

Американські вчені зацікавилися дослідженнями Сівачек Т. Є., та ще привернуло увагу велика цитованість статтей і в 1993 році їй офіційно було запропоноване членство у Нью-Йоркській Академії наук.

Винахідник СРСР з 1986 року. Діяльність Сівачек Т. Є. відмічена двома урядовими медалями і срібною медаллю ВДНГ СРСР та багатьма грамотами.

Нею вперше було виділено фермент альдолази із м'язів собаки та вивчені її кінетичні властивості.[4]

Вперше були синтезовані рідкі кристали на основі холестерину та карбонових кислот (коричної, оксалатної та інших кислот); розроблений метод виділення та очищення протипухлинного антибіотика олівоміцина з культуральної рідини актиноміцету С-2449; синтезовані сполуки на основі коротколанцюгового альфа-токоферолу, такі як альфа-токоферонолактон, альфа-токоферилхінон та інші препарати; досліджувала фізико — хімічні та напівпровідникові властивості одноядерних, двох- та трьох-ядерних хінонів, антрацена, адамантана, гексаметилентетраміну (уротропін) та інших сполук, а також регуляторів росту рослин на основі піридин-N-оксиду; синтезувала комплекси N-окислених похідних Py-N-O (піридин-N-оксид) із йодистим та хлористим цинком, двохлористим марганцем, трьоххлористим залізом, а також із йодом, бромом і досліджувала їх електричні та спектральні властивості.

Також вперше у світі Сівачек Т. Є. розпочала вивчати напівпровідникові властивості та протонодонорну здатність бурштинової, яблучної, лимонної, оксалатної, альфа-кетоглутарової карбонових кислот та інших кислот, які входять до циклу Кребса (див. нижче список літератури).[5]

Наукові дослідження вчена проводила в НДІ НАНУ Києва на посадах інженера, ст. інженера — керівника групи, провідного наукового фахівця.

Працювала під керівництвом канд. хім. наук Диховічної Д. Є. у відділі Антибіотиків (Інститут мікробіології та епідеміології МОЗ України); зав. відділом ПФАР — Свіщука О. А., академіка Марковського Леоніда Миколайовича, д-ра хім. наук Маковецького В. П. (Інститут органічної хімії НАНУ (ІОХ НАНУ); академіка Гулого М. Ф. та чл.-корр. Донченка Г. В. (Інститут біохімії НАНУ); Інституті прикладних проблем фізики та біофізики НАНУ (заснований на базі НТЦ «Сонар» НАНУ) — керівники: зав. відділом Маковецький В. П. та д-р хім. наук Боровиков Ю. Я.; Інституті біоорганічної та нафтохімії ім. В. П. Кухаря (ІБОНХ НАНУ) (заснований у 1987 р. на базі ІОХ НАНУ) — керівники: зав. відділом регуляторів росту рослин — академік Пономаренко С. П. та зав. лаб., д-р хім. наук Боровиков Ю. Я.; МНТЦ «Агробіотех» НАНУ та МОН України (Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» заснований у 2000 році на базі ІБОНХ НАНУ), директор — Пономаренко С. П., зав. відділом — Боровиков Ю. Я.

Співавтори та автори статтей і патентів: Свіщук O.А., Вовк А.M., Боровикова Г.C., Донченко Г. В., Maковецький В. П., Боровіков Ю. Я., Пивоварова Н. С., академік Кухар В. П., Литвиненко С. М., Диховічна Д. Є. Ілларіонова Р. П. та інші.

Джерела[ред.]

 1. "Физико-химические свойства противоопухолевого антибиотика из группы оливомицина-митрамицина" : [рос.] / Р.П. Илларионова, Б. Н. Бондаренко, Д.Е. Дыховичная, Т.Е. Адамович // "Сб. Антибиотики и химио-терапевтические препараты и их лечебное действие". — Киев : Здоровье, 1970. — С. 92-93.
 2. "Е-витаминная активность некоторых производных альфа-токоферола и влияние их на содержание убихинона в печени крыс in vitrо" : [рос.] / Г.В. Донченко, В.Н. Коваленко, О.М. Золоташко, В.П. Маковецкий, Т.Е. Сивачек // "Прикладная биохимия и микробиология". — Москва, 1979. — Т. 15, вып. 1. — С. 18-23.
 3. "Физико-химические свойства противоопухолевого антибиотика С-2449" : [рос.] / Р.П. Илларионова, Б.Н. Бондаренко, Д.Е. Дыховичная, Т.Е. Адамович // "Журнал "Антибиотики". — Москва : "Медицина", 1970. — Вып. 5. — С. 84-88.
 4. "Умови кристалізації та властивості альдолази із м'язів собаки" : [укр.] / Л.Т. Литвиненко, А.В. Лісова, Т.Є. Адамович // "Укр. біохімічний журнал". — 1972. — Т. 44, № 11. — С. 111-115.
 5. "Исследование электрических свойств Ру-N-О и его метил-производных в твердой фазе" : [рос.] / С.П. Пономаренко, Ю.Я. Боровиков, Т.К. Николаенко, Г.С. Боровикова, В. П. Маковецкий, Т.Е. Сивачек // "Журнал общей химии ( ЖОХ )". — 1993. — Т. 63, № 5. — С. 1026-1033.
 6. "Дипольный момент и строение простейших хинонов" : [рос.] / Т.Е. Сивачек, Ю.Я. Боровиков // "Украинский химический журнал". — 1993. — Т. 59, № 3. — С. 329-333.
 7. "Дипольные моменты и электронное строение простейших хинонов" : [рос.] / Ю.Я. Боровиков, В.П. Маковецкий , Н.С. Пивоварова, Т.Е. Сивачек // "Журнал общей химии". — 1994. — Т. 64, № 7. — С. 1192-1196.
 8. "Полярности и частоты валентных колебаний карбонильной групп" : [рос.] / Т.Е.Сивачек, Ю.Я.Боровиков , В.П. Маковецкий // "Украинский химический журнал". — 1993. — Т. 59, № 9. — С. 980-985.
 9. "Электрические свойства 9,10 - антрахинона и антрацена" : [рос.] / Т.Е.Сивачек, В.С. Мартынюк, Ю.Я. Боровиков, В.П. Маковецкий, М.А. Резников // "Журнал физической химии (ЖФХ)". — 1994. — Т. 68, № 2. — С. 331-334.
 10. "Диэлектрические и электронные спектры хинонов" : [рос.] / Т. Е. Cивачек, В.С. Мартынюк, Ю. Я. Боровиков, В. П. Маковецкий // "Журнал физической химии (ЖФХ)". — 1994. — Т. 68, № 5. — С. 907-911. — УДК 547.567 + 547.671.
 11. Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий, Ю. Я. Боровиков// Электрические свойства 9,10-фенантренхинона и фенантрена // УДК 547.567 + 547.671 Журнал физической химии (ЖФХ) , 1995, т.69 н. 12, с. 2207—2211
 12. Электрические и спектральные свойства некоторых полизамещенных производных хроман // Журнал общей химии (ЖОХ), 1996, т. 66, н. 1 , с. 116—121
 13. Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий и др. // Темновая автоионизация и электропроводность поликристаллического 1,4 — нафтохинона // Журнал общей химии , 1997, т. 67, н. 2, с. 319—323
 14. Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Дипольный момент и строение хиноидных соединений // ЖОХ , 1997, т. 67, н. 6 с. 997—1002
 15. Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек // Особенности термической автоионизации некоторых трехъядерных органических соединений // Украинский химический журнал, 1998, т. 64, н. 2 , стр. 18 — 23
 16. В. П. Маковецкий, С. П. Пономаренко, Т. Е. Сивачек, В. А. Топчий // Электрические свойства Вr и J -замещенных п-бензохинонов // ЖОХ, 1998, т. 68, вып. 12, с. 2029—2033
 17. Ю. Я. Боровиков, П. Г. Дульнев, С. П. Пономаренко, Т. Е Сивачек // электрические и спектральные свойства комплексов N — oкисленных производных пиридина с двуххлористым марганцем // Журнал общей химии, 2001, т. 71, вып. 5, с. 842—845
 18. Ю. Я. Боровиков, П. Г. Дульнев, С. П. Пономаренко, Т. Е. Сивачек // Физико -химические исследования комплексов N — oкисленных производных пиридина с хлористым цинком // Украинский химический журнал, 2004, т. 70, н. 3 , с. 22 — 2
 19. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, Д. Н. Вовк // Электрические и спектральные свойства комплексов N-окисленных производных пиридина с хлористым железом // ЖОХ, 2002, т. 72, вып.11, с. 1847—1853
 20. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. А. Топчий // Темновая автоионизация и электропроводность поликристаллических производных 1,4 — нафтохинона // Укр.хим. журн. ,2002, т.68, н.7, с.59-63
 21. С. П. Пономаренко, П. Г. Дульнев, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий, В. П. Кухарь // Физико -химические исследования комплексов N-окисленных производных пиридина с янтарной кислотой //Украинский химический журнал (УХЖ) , 2003, т.69, н.9-10, с. 7-11
 22. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, Д. Н. Вовк //Особенности физико-химии янтарной кислоты // ЖОХ, 2003, вып.11, т.73, с.1867-1872
 23. Ю. Я. Боровиков, П. Г. Дульнев, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Физико-химические исследования комплексов N-окисленых производных пиридина с хлористым цинком // УХЖ, 2004,т.70, н.3, с.22-27
 24. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек // Особенности физико- химии и электрического строения простейших дикарбоновых кислот // ЖОХ, 2004, т.74, вып.11, с.1828--1834
 25. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Комплексообразование N-оксидов пиридиновых оснований с йодом// ЖОХ, 2004, т.74, вып.12, с.2048-2055
 26. С. П. Пономаренко, А. П. Галкин, Т. Е. Сивачек, Ю. Я. Боровиков // Электрические свойства комплексов N-окисленных производных пиридина с йодом // ЖОХ, 2005, т.75, вып.2, с. 205—210
 27. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий //Спектроскопические исследования комплексообразования пиридиновых соединений с йодом // УХЖ, 2006, т.72, н.6, с.75-80
 28. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек // Электрические свойства бензойной кислоты и её замещенны // Вопросы химии и химической технологии, 2006, н.6, с. 32 — 35
 29. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, Д. Н. Вовк // Протонодонорная способность уксусной кислоты и её производных // Вопросы химии и химической технологии, 2006, н.5, с. 39-43
 30. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Протоноакцепторная способность третичных алифатических аминов // Вопросы химии и химической технологии, 2007, н. 2, с. 37-43
 31. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Электрические свойства уротропина и его комплексов с протонодонорами // УХЖ, 2008, т.74, н.2, с. 88-92
 32. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, В. П. Маковецкий // Комплексообразование N-окисленных производных пиридина (Py) с салициловой кислотой // УХЖ, 2008, т. 74, н. 12, с. 82-86
 33. С. П Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е . Сивачек // Комплексообразование N-производных пиридина с аминокислотам // ISSN 0321 — 4095 / Вопросы химии и химической технологии, 2009, н.2, с.49-52
 34. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек, Д. Н Вовк // Протонодонорная способность и электрические свойства лимонной кислоты // УДК 547. 477. 1 / ISSN 0321 — 4095 / Вопросы химии и химической технологии, 2010, н.3, с. 35-38
 35. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек // Протонодонорная способность и электрические свойства яблочной кислоты // Украинский химический журнал (УХЖ) ,2010, т.76, н.9, с. 67-70
 36. С. П. Пономаренко, А. П. Галкин, Т. Е. Сивачек, Ю. Я. Боровиков // Физико-химические свойства N-оксидов производных Ру (пиридина) // УХЖ, 2011, т. 77, н. 3, с.26-42
 37. С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Сивачек // Электрические свойства и протонодонорная способность альфа- кето-глутаровой кислоты // ISSN 0041 — 6045 УХЖ, 2011, н.7-8, т.77, с.68-72
 38. Свищук Александр Андреевич, Павловская Мария Сергеевна, Семенец Петр Антонович, Мотренко Павел Иосифович, Лишко Полина Болеславовна, канавский Василий федосеевич, Сивачек Тамара Евгеньевна // Способ производства кормовых дрожжей // Авторское свидетельство: номер 707318 ; приоритет 18.09.1978 г. Опубликовано 07 сентября 1979 г.
 39. Паенок Станислав Мартынович, Донченко Георгий Викторович, Свищук Александр Андреевич … , Сивачек Тамара Евгеньевна // « Е -витаминная кормовая добавка»// Авторское свидетельство: номер 954088; приоритет 14.01.1981 г. Опубликовано 04.05.1982 г.
 40. Донченко Георгий Викторович, Свищук Александр Андреевич, Коваленко Валентина Николаевна, Кузьменко Ирина Васильевна, Маковецкий Валентин Павлович, Сивачек Тамара Евгеньевна и др. // « Е-витаминная кормовая добавка» // Авторское свидетельство: номер 1014556; приоритет 12.03.1981 г. Опубликовано 03.01.1983 г.
 41. Сивачек Тамара Евгеньевна и другие // «3-(3-Oкси-3,3-диметилпропил)-2-метилнафтохинон-1,4, проявляющий антиоксидантную активность» // Авторское свидетельство: номер 1633764; приоритет изобретения 5 сентября 1989 г.; опубликовано 8 ноября 1990 г.
 42. Свищук Александр Андреевич, Паенок Станислав Мартынович, Донченко Георгий Викторович, Маковецкий Валентин Павлович, Сивачек Тамара Евгеньевна // «Витаминно-белковая кормовая добавка» // Авторское свидетельство: номер 1561935; приоритет изобретения 12 октября 1987 г.; опубликовано 8 января 1990 г.
 43. Комплексообразование N-оксидов производных пиридина с бромом : [рос.] / С. П. Пономаренко, Ю. Я. Боровиков, Т. Е. Cивачек, Д. Н. Вовк // "Вопросы химии и химической технологии". — 2008. — № 2. — С. 30-33. — УДК 547.82 + 513.71. — ISSN 0321-4095.
 44. T.E. Sivachek's research while affiliated with National Academy of Sciences of Ukraine and other places
 45. В. М. Данилова, І. Г. Черниш, Р. П. Виноградова, Г. Г. Луговська, С. П. Юрасова // Аналіз винахідницької діяльності відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України у 1980–2015 рр. // УДК 577.16 // ISSN 2409-4943. Ukr. Biochem. J., 2016, Vol. 88, N 1
 46. Vitamin E activity of some alpha-tocopherol derivatives and their effect on the ubiquinone level in rat liver in vitro

Примітка: Наукові публікації Т. Є. Сівачек, T. E. Sivachek, Т. Е. Сивачек (до 1973 р. Адамович Т.E.), які не внесені до цього переліку, можна прочитати в Google, в ЦНБУ ім. В. І. Вернадського та Укр. ІНТЕІ.

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


This article "Сівачек Тамара Євгеніївна" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Сівачек Тамара Євгеніївна.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.