Тяговий рухомий склад залізниць

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Тяговий рухомий склад залізниць

ТРСЗ
Логотип кафедри
Логотип кафедри
Студентів Близько 350
Місто розташування Київ
Факультет Інфраструктура і рухомий склад залізниць
Приналежність Державний університет інфраструктури та технологій
Сайт http://www.detut.edu.ua
Адреса 03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 17


Тяговий рухомий склад залізниць (ТРСЗ) - випускова кафедра державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ) що проводить підготовку за спеціальностями "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та "Локомитиви та локомотивне господарство"

Загальна інформація[ред.]

Кафедра здійснює підготовку фахівців з проектування, експлуатації, виробництва та ремонту тягового рухомого складу залізниць. Проводить навчальну, методичну, наукову діяльність, веде виховну роботу серед студентів.   Виконання освітніх програм забезпечують 12 осіб професорсько-викладацького складу, втому числі 2 доктора наук, професора, 6 доцентів, кандидатів технічних наук, 3 старших викладачів і 1 асистент та 5 осіб навчально-допоміжного персоналу. За сумісництвом працюють досвідчені педагоги з інших навчальних і дослідних закладів, а також провідні спеціалісти з АТ “Укрзалізниці”. Для проведення лабораторних і наукових робіт кафедра має лабораторії:

 • Лабораторія тягових електричних машин і апаратів ЕРС.
 • Лабораторія-тренажер по керуванню локомотивом на базі електровозу ВЛ-80
 • Лабораторія цифрової, аналогової та силової електроніки,
 • Дільниця екіпажної частини ЕРС

Наявність на кафедрі комп’ютерного класу з доступом до мережі Інтернет та мультимедійних лекційних аудиторій дозволяє проводити заняття на сучасному рівні та підвищити зацікавленість студентів у вивченні спеціальних дисциплін. Аудиторії обладнані необхідними наочними матеріалами та технічними засобами, які використовуються в навчальному процесі. Кафедра “ТРСЗ” активно впроваджує технології дістанційного навчання. Працівниками кафедри практикується використання системи «Мoodle” за допомогою якої студенти мають доступ до навчальних матеріалів: тексти лекцій; завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) та засоби для тестування та перевірки знань в будь-який час, з будь-якої точки світу.

Випускники кафедри працюють в:

 • Департаментах локомотивного господарства та приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці;
 • Київському метрополітені;
 • Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничнтго транспорту»;
 • службах локомотивного господарства залізниць України;
 • на локомотивобудівних та локомотиворемонтних підприємствах,
 • локомотивних та моторвагонних депо.

Історія Кафедри[ред.]

Корені історії кафедри сягають у 1898 рік, коли була розпочата підготовка інженерів-залізничників в КПІ, перший випуск яких відбувся у 1903 році. У 1929 році був створений Київський інститут інженерів шляхів сполучення. У 1934 році він був зʼєднан з Харківським інститутом інженерів залізничного транспорту. У 1966 році було організовано філію ХІІТу у місті Київ. У 1995 році на базі КФ ХІІТу було створено Київський інститут залізничного транспорту. У 2001 році КІЗТ було перетворено у Київський університет економіки і технологій транспорту, з 2007 року – Державний економіко-технологічний університет транспорту. У 2016 році рішенням уряду ДЕТУТ був злитий з Київською державною академією водного транспорту. Новий вуз отримав сьогоднішню назву Державний університет інфраструктури та технологій.

Випускову кафедру “Рухомий склад залізниць” було організовано у 1993році. У 2003 році кафедра була розділена на кафедри “Тяговий рухомий склад залізниць” та “Вагони та вагонне господарство”. Кафедра розташована у окремому корпусі №3 за адресою: вул. Івана Огієнка 17. Філія кафедри знаходиться на території Навчального центру “Київ Волинський” що за адресою: просп. Відрадний 52А. До створення кафедри у цій будівлі знаходились жилі приміщення, а теперішня територія університету була базою “НКВД”. За час існування, кафедрою керували досвідчені науково- педагогічні працівники, професори, доктора технічних наук:

 • Черних Юрій Максимович
 • Гришко Валентин Григорович
 • Черняк Юрій Васильович
 • Ткаченко Віктор Петрович

Навчально-виробнича база “Київ-Волинський”[ред.]

Навчально-виробнича база є допоміжним навчально-виробничим структурним підрозділом факультету Інфраструктури та рухомого складу залізниць, функціонування якої спрямоване на забезпечення та розвиток виробничої та методичної складової підготовки фахівців, організацію виробничо-дослідної та проектно-конструкторської роботи аспірантів і студентів.

Діючий електровоз лектровоз ВЛ60пк використовується кафедрою для навчаччя студентів.

До складу навчально-виробничої бази входять спеціалізовані аудиторії “Колії та колійного господарства”, “Будівельних матеріалів”, “Засобів діагностики”, “Мультимедійних технологій”, навчальна лабораторія конструкції локомотива на базі діючого електровоза ВЛ-60ПК, а також натурні зразки іншого тягового рухомого складу: електровоза змінного струму ДС-3, постійного струму ДЕ-1, секції магістрального тепловоза М-62. На базі цієї техніки вивчається екіпажна частина, дизель-генераторна установка, електричне устаткування, допоміжні машини, схеми керування та гальмівне обладнання рухомого складу, який експлуатується на залізницях України. Крім локомотивів, на території навчально-виробничої бази знаходяться 4 паралельні колії протяжністю до 250 метрів кожна, 2 стрілочних переводи та 2 тупікові призми. На окремих ділянках колії застосовані різні типи з’єднань рейок зі шпалами і різні типи шпал, що дозволяє в реальних умовах проводити практичні та лабораторні роботи із обслуговування різних типів колії.

З метою швидшого та повноцінного адаптування майбутніх спеціалістів до виробничої та експлуатаційної діяльності створена спеціалізована аудиторія “Мультимедійних технологій” із комп’ютеризованим тренажером по керуванню локомотивом та усуненням несправностей на шляху його прямування з поїздом. Основними завданнями навчально-виробничої бази є:

 • забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять, навчальних практик, * виконання курсових, кваліфікаційних проектів (робіт) студентами та дисертаційних робіт аспірантами і здобувачами.
 • організація виробничо-дослідної і проектно-конструкторської роботи студентів, впровадження виробничих досліджень у навчальний процес.
 • забезпечення умов для набуття студентами умінь та навичок виробничо-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці.
 • систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.
 • забезпечення умов для проведення теоретичних і експериментальних досліджень, виробничо-дослідних та проектно-конструкторських робіт за виробничими напрямами факультету.

Тренажер по керуванню локомотивом та усунення несправностей на шляху його прямування з поїздом[ред.]

Тренажор керування електровозом ВЛ 80 застосовується кафедрою для проведення практичних занять та навчанню студентів.

Лабораторні роботи, практичні заняття виконуються на віртуальних стендах, що дозволяє значно розширити тематику занять, глибше дослідити та продемонструвати процеси, які протікають у ході експериментів, зменшити вартість навчання. Також з метою швидшого та повноцінного адаптування майбутніх спеціалістів до виробничої та експлуатаційної діяльності на базі Навчально-виробничого центру кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» «Київ-Волинський» була створена комп’ютеризована лабораторія із управління та ведення поїзда.

Демонстріція роботи тренажера

Завдяки такому лабораторному обладнанню можна у реальному часі змоделювати роботу локомотивної бригади, що дозволяє студентам:

 • отримати навики ведення потяга у різних режимах;
 • навчитися визначати та усувати нештатні, аварійні режими роботи обладнання електровоза;
 • знаходити несправності у електричних схемах, відновлювати їх нормальну роботу;
 • краще зрозуміти специфіку та сутність усіх процесів, що відбуваються на локомотиві під час експлуатації;
 • закріпити та автоматизувати знання із курсу ПТЕ;
 • простежити за параметрами комутації тягових двигунів в залежності від режимів роботи та схем з’єднання, що сприяє закріпленню * знань із дисципліни “Тяговий електропривід”;
 • дослідним шляхом підтвердити достовірність матеріалу, викладеного у дисципліні “Тяга поїздів”.

Наукова діяльність кафедри[ред.]

Ектперимент стедентів на працівників кафедри по бездротовій передачі енергії.

Кафедра проводить наукову діяльність за наступними напрямками:

 • Динаміка транспортних засобів
 • Теорія зчеплення коліс та рейок
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Штучний інтелект
 • Віброакустична діагностика ЕРС
 • Експлуатаційна надійність електровозів
 • Автоматизовані комплекси контролю та діагностики
 • Математичне моделювання
 • Впровадження комп’ютерних інформаційних технологій
 • Поліпшення енергетичних показників електровозів
 • Вдосконалення ергатичних систем на транспорті

Щорічно кафедра проводить наукові конференції молодих вчених, студентів та аспірантів. В науковій діяльності кафедра співпрацює з науково-дослідницькими закладами галузі: Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту (НДКТІ) Український науково-дослідний інститут вагонобудування (УкрНДІВ), а також з українськими та закордонними закладами вищої освіти:

 • University of Ruse (Bulgaria)
 • Latvia Transport and Telecommunication Institute (Latvia)
 • Knaunas University of Technologies (Lithuania)
 • Vilnius Gedeminas Technical University (Lithuania)
 • Politechnika Slaska (Poland)
 • Tbilisi Institute of Machine Mechanics (Georgia)
 • University of Zilina (Slovakia)

Результати наукової роботи публікуються в збірниках наукових праць. Всього наукові праці кафедри складають 523 статі, з яких – 18 — у виданнях що входять до науково метричних баз Scopus, Web of Science, 65 патентів на винаходи та корисні моделі. Два рази на рік на базі кафедри випускають збірник наукових праць “ Транспортні системи та технології ”.

Спеціальності кафедри[ред.]

Кафедра «Тяговий рухомий склад залізниць» проводить підготовку студентів за спеціальностями:

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація – Електричний транспорт)[ред.]

Галузь знань
14 – електрична інженерія
Спеціальність
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація
Електричний транспорт
Рівні вищої освіти
перший – «бакалавр», другий – «магістр»

  Студенти, що отримують освіту за цією спеціалізацією, одержують достатню електротехнічну та спеціальну підготовку за модулями:

 • електричні машини та апарати
 • електронна і перетворювальна техніка
 • системи управління електрорухомим складом
 • мікропроцесорна та обчислювальна техніка
 • автоматика та електрична тяга.

Поряд з теоретичними знаннями студенти одержують практичну підготовку в лабораторіях університету, на базових підприємствах Південно-Західної залізниці та Київського метрополітену. Наші випускники працюють у локомотивних депо та метрополітені, на підприємствах міського електротранспорту. Велику потребу в наших спеціалістах мають підрозділи Укрзалізниці та підприємства України, які сьогодні зайняті розробкою, виробництвом та модернізацією сучасних електровозів та електропоїздів. Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних організаціях чи наукових підрозділах закладів вищої освіти, в інших організаціях на посадах у сфері виробництва, обслуговування та утримання засобів електричного транспорту та електромеханічних систем.


273 – Залізничний транспорт (спеціалізація – Локомотиви та локомотивне господарство)[ред.]

Галузь знань
27 – транспорт
Спеціальність
273 – залізничний транспорт
Спеціалізація
Локомотиви та локомотивне господарство
Рівні вищої освіти
перший – «бакалавр», другий – «магістр», третій – «доктор філософії»

  У процесі навчання на цій спеціалізації майбутні фахівці отримують знання з обладнання тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електропоїздів та спеціальної техніки, яка експлуатується на залізницях України і Європи, а також вивчають сучасний стиль професійної діяльності у комерційних та державних організаційних структурах. Студенти проходять виробничу практику на підприємствах залізничного транспорту. Дана спеціалізація передбачає підготовку керівних і управлінських кадрів (менеджерів) для локомотивного господарства залізниць, локомотиворемонтних заводів, проектних і науково-дослідних організацій, а також підприємств промислового транспорту. Випускники працюють у Міністерстві інфраструктури України, на підприємствах Укрзалізниці, управліннях залізниць, на заводах та інших підприємствах. Дана спеціальність дає право на зайняття первинних посад: робочі місця у вищих навчальних закладах або в науково-дослідних установах. Робота на керівних посадах підприємств залізничного транспорту та в інших організаціях, що пов’язані з рейковим транспортом, дорогами, транспортною інфраструктурою, інженерними конструкціями, будівництвом, експлуатацією та ремонтом рухомого складу і об’єктів транспортної інфраструктури.

Посилання[ред.]


This article "Тяговий рухомий склад залізниць" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Тяговий рухомий склад залізниць.