Український світ (українознавство)

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Український світ — когнітивна метафора, метафізичне поняття в українознавстві — абстраговане і виведене (узагальненням) за певними ознаками[прим. 1] поняття онтологічної реальності, об'єднаної в цілісність певними соціокультурними, етнонаціональними, суспільно-історичними, геоекономічними, геополітичними ознаками.[1] Вираз є одним з основних понять, що входить в структуру предметного поля українознавства — онтологічної думки в філософському дослідженні теорії[прим. 2] «того що існує, і як існує», поряд з поняттями: «українці», «українськість», «українство»,[прим. 3] «українська людина», «Україна», «український соціум», «природа України», «українська культура», «загальнолюдська цивілізація» та ін.[1] Україна та світове українство разом – «всепланетарний Український Світ» — «є і об'єктом, і джерелом, і образом та аналогом долі українознавства».[2] Український світ — це когнітивна метафора, котра визначає специфіку фундаментального шляху українського людського буття у світі та культура, що об'єктивується у метакультурі[прим. 4] на його основі, що має своїм підґрунтям взаємодію українського світовідношення, яке творилося і трансформувалося упродовж тисячоліть і сьогодні репрезентує суть буття і свідомості українців як нації.

Примітки[ред.]

 1. Визначальними категоріальними характеристиками цього поняття є цілісність, універсальність, самобутність, самодостатність, саморозвиток, єдність і взаємоопосередкованість усіх його вимірів.
  Джерело: Тетяна Воропаєва кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Обушний Микола — доктор політичних наук, професор, директор центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка «Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства»
 2. Українознавство перебуває на шляху від об'єктно орієнтованої сукупності міждисциплінарних досліджень до окремої науки.
  Джерело: Тетяна Воропаєва кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Обушний Микола — доктор політичних наук, професор, директор центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка «Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства»
 3. Під поняттям «українство» нами розуміються українці не тільки як автохтонний етнос, що обіймає певні терени від найдавніших часів до сьогодні, а і як світовий феномен (включаючи українців, що проживають в понад 60 країнах світу і не втратили своєї національно-культурної ідентичності). ... Себто до кола поняття «українство» можна відносити як етнічних українців, так і активних та свідомих представників неукраїнців – тих, хто пов'язав свою долю з Україною, зокрема, здійснив вагомий внесок у розвиток української культури, науки, державності. ... Українство (як загальноцивілізаційний феномен) — це збірне поняття, що охоплює і етнічних, і політичних українців, а також представників української діаспори.
  Джерело: Тетяна Воропаєва кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Обушний Микола — доктор політичних наук, професор, директор центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка «Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства»
 4. Метакультура — всі універсальні поняття, що присутні у всіх культурах

Джерела[ред.]

 1. 1,0 1,1 Тетяна Воропаєва кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Обушний Микола — доктор політичних наук, професор, директор центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка «Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства»
 2. Кононенко Петро доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов'янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор ННДІУВІ. «До глибин і висот українознавства. Ad fontes!»

Див. також[ред.]

 • Українознавство


This article "Український світ (українознавство)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Український світ (українознавство).