<addthis />

Юридичний інститут Національного авіаційного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Юридичний факультет Національного авіаційного університету ЮФ НАУ) — структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку та перепідготовку фахівців-юристів за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня[1]: «Бакалавр», «Магістр».

Історія інституту[ред.]

Національний авіаційний університет розпочав підготовку фахівців юридичного спрямування в 2000 році, коли за ініціативи керівників підприємств і установ авіатранспортної галузі було відкрито спеціальність «Правознавство». Набір і підготовку юристів здійснював факультет лінгвістики і права, на базі якого пізніше було створено юридичний факультет, який в подальшому отримав статус Інституту. За час існування Інститут мав різні назви:

2001 — Юридичний факультет;

2003 — Інститут повітряного і космічного права;

2007 — Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права»;

2009 — Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій;

2010 — Юридичний інститут

2015 – Навчально-науковий юридичний інститут

2019 – Юридичний факультет

Ректорат Національного авіаційного університету був переконаний, що фундаментальна фахова підготовка юриста в поєднанні з вивченням спеціалізованих навчальних дисциплін («Міжнародне повітряне право», «Загальний курс авіаційного транспорту», «Попередження правопорушень на авіатранспорті» та інші) і іноземних мов нададуть майбутнім випускникам-юристам багато переваг при працевлаштуванні, адже вони будуть мати не тільки кваліфікацію юриста за однією із спеціалізацій, передбачених Міністерством освіти і науки України, а також додаткову профілізацію в галузі повітряного і космічного права.

Керівництво[ред.]

Директор Юридичного інституту

Сопілко Ірина Миколаївна — доктор юридичних наук[3], професор, Відмінник освіти України[2], лауреат Премії Президента України для молодих вчених.

Заступники директора

Калюжний Ростислав Андрійович — заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук[3], професор;

Вишновецький Вадим Михайлович — заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук;

Троцюк Ніна Валеріївна — заступник директора по роботі зі студентами.

Структура[ред.]

 • Кафедра теорії та історії держави і права
 • Кафедра кримінального права і процесу
 • Кафедра конституційного і адміністративного права
 • Кафедра цивільного права і процесу
 • Кафедра господарського права і процесу
 • Кафедра повітряного та космічного права
 • Навчальний центр проблем повітряного та космічного права
 • Криміналістична лабораторія
 • Методичний кабінет
 • Юридична консультація «Юридична клініка»

Напрям підготовки[ред.]

6.030401 «Правознавство»

Форми навчання[ред.]

 • денна
 • заочна
 • післядипломна освіта

Науково-педагогічний склад[ред.]

9 докторів юридичних наук, 33 кандидати юридичних наук, 16 старших викладачів, 8 асистентів.

Наукова робота[ред.]

В Інституті діє аспірантура, Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій, Навчальний центр проблем повітряного та космічного права, наукові студентські гуртки. Щорічно проводяться міжвузівські, Всеукраїнські та міжнародні наукові конференції. Інститут має фахове видання: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», де мають можливість публікувати свої наукові праці викладачі, аспіранти та студенти. Все це сприяє підвищенню рівня підготовки студентів і дає змогу готувати для потреб України високопрофесійних юристів.

Студентське життя[ред.]

Інститут сприяє всебічному розвитку особистості студента, підтримує студентське самоврядування[4], всіляко заохочує різні студентські заходи, а саме: участь в організації та проведенні Всеукраїнських правових VIP-турнірів, правничих шкіл, судових дебатів, правових вікторин, зустрічей з практикуючими юристами, а також у змаганнях КВК, студентському фестивалі «Студентська весна» та фестивалі для першокурсників «Березневі паростки», у конкурсах: «НАУ має таланти», «Найрозумніший першокурсник», «Дебют першокурсника», «Міс та Містер НАУ» та у студентських спортивних змаганнях.

Співробітництво[ред.]

Інститут особливу увагу приділяє розвитку наукових зв'язків із провідними вищими навчальними закладами світу. Це дає можливість викладачам, аспірантам та студентам вивчати іноземне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції, спільно досліджувати наукову проблематику, проводити науково-практичні конференції, стажуватися в зарубіжних вищих навчальних закладах, публікуватися в іноземних наукових виданнях тощо. Юнаки та дівчата, починаючи з третього курсу, мають можливість навчатися впродовж двох років на факультеті підготовки офіцерів запасу, після закінчення якого випускники атестовуються до офіцерського звання — молодший лейтенант запасу. Такі особи звільняються від служби у лавах Збройних Сил України.

Видатні вчені[ред.]

Шишка Роман Богданович — доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України;

Калюжний Ростислав Андрійович — доктор юридичних наук, професор;

Гусарєв Станіслав Дмитрович — доктор юридичних наук, професор (сумісник);

Копиленко Олександр Любимович — доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, професор (сумісник);

Бородін Іван Лук'янович — доктор юридичних наук, професор;

Лихова Софія Яківна — доктор юридичних наук, професор, професор «Податкової академії» у м. Нові Сад (Сербія), член Спілки юристів України;

Шуст Наталія Борисівна — доктор соціологічних наук, професор;

Назаров Віктор Володимирович — доктор юридичних наук, професор.

Корисні посилання[ред.]

http://www.law.nau.edu.ua/uk/news Сайт інституту

Примітки[ред.]

 1. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п
 2. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 р. № 1047 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13.
 3. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п.
 4. Кращенко Ю. Студентське самоврядування в освітньо-виховному середовищі вищої школи України та зарубіжжя / Ю.Кращенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.vsr-mon.org.ua/studlibrary/manage/1167-2009-1204-16-48-58.


This article "Юридичний інститут Національного авіаційного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Юридичний інститут Національного авіаційного університету.