Інститут дистанційного навчання ТНТУ імені Івана Пулюя

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Інститут дистанційного навчання (скорочено ІДН) — структурний навчальний і методичний підрозділ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Мета діяльності[ред.]

Основна мета ІДН — організація і підтримка в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій, що базуються на електронних засобах, для задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях з вищою освітою.

Основні завдання[ред.]

 • Навчання студентів за дистанційною формою.
 • Розвиток і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес усіх рівнів освіти (професійної, довузівської, вищої, другої вищої та післядипломної).
 • Створення і розвиток банків інформаційних ресурсів навчального призначення, програмного забезпечення та інформаційних систем, електронних бібліотек.
 • Організація і проведення наукових досліджень і консультаційної діяльності, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання.
 • Розробка методичних, організаційних та технічних заходів із забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання.
 • Участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Технології[ред.]

Для забезпечення виконання покладених на нього функцій ІДН використовує сучасні інформаційні та педагогічні технології. Зокрема, для забезпечення навчального процесу використовується віртуальне навчальне середовище на базі системи керування навчанням ATutor.

Програмне забезпечення розповсюджується за ліцензією GNU GPL, що дозволяє вільне використання та модифікацію під потреби замовника.

Система працює через веб-інтерфейс і не потребує встановлення додаткового клієнтського програмного забезпечення. Вимоги до серверного апаратного забезпечення помірні. Вимоги до серверного програмного забезпечення: веб-сервер, PHP, MySQL.

Програма підтримує стандарти обміну матеріалами SCORM 1.2 та QTI 2.1.Вона володіє розвинутими засобами для роботи з текстовим матеріалом, програмними симуляторами, спільної роботи над проектами, тестування й самооцінки, спілкування через відеоконференції, форуми, чати тощо.

Систему було суттєво доопрацьовано, адаптовано до існуючих навчальних задач, розширено додатковими модулями та покращено масштабованість.

Доопрацьована версія успішно застосовується для електронної підтримки навчання студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. І з 2009 навчального року ця система є базовою для забезпечення освіти студентів за дистанційною формою навчання.

Структура[ред.]

Структура Інституту дистанційного навчання:

 • Лабораторія дистанційного навчання.
 • Відділ інтернет-технологій.
 • Деканат.
 • Регіональний центр системи дистанційного навчання України
 • Локальні центри системи дистанційного навчання.

Публікації[ред.]

 • Костишин С. О., Карпінський М. П., Аляшевич Я. Імпортування тестових запитань у віртуальне навчальне середовище // Вісник Тернопільського державного технічного університету. Т. 12, №4. – Тернопіль, 2007. – С. 135-140.
 • Костишин С. О. Технічні аспекти задачі мотивації викладачів при використанні віртуального навчального середовища // Зб. праць Другої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку». Київ, 2007. – С. 443-447.
 • Коноваленко І. В. Віртуальне навчальне середовище у Тернопільському державному технічному університеті // Зб. праць Другої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку». Київ, 2007. – С. 156-163.
 • Костишин С. О. Впровадження системи дистанційного навчання // Праці дев'ятої всеукраїнської студентської наук. конференції з прикладної математики та інформатики (СНКПМІ-2006). – Львів, 2006. – С. 56-57.

Співробітництво[ред.]

Інститут запрошує до співробітництва та пропонує послуги за наступними галузями та напрямками у сфері інформаційних технологій у навчанні:

 1. Впровадження технологій дистанційного навчання у сферу довузівської, середньої професійної, вищої, другої вищої та післядипломної освіти.
 2. Видання та сертифікація методичних, довідкових, навчальних та інших матеріалів в електронному вигляді. Розробка дистанційних курсів чи окремих його частин.
 3. Розробка нових освітніх та інформаційних технологій, програмних та апаратних інформаційно-комп'ютерних засобі та комплексів, баз даних відповідно до потреб, завдань і проектів, з оформленням всієї необхідної технічної та іншої документації за результатами розробок.
 4. Організація та участь в регіональних, загальнодержавних і міжнародних програмах, наукових і науково-педагогічних виставках, семінарах, конференціях в галузі сучасних освітніх технологій.
 5. Проведення підготовки і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу з метою підтримки дистанційних освітніх технологій.
 6. Розробка та реалізація проектів у сфері електронного навчання.

Зовнішні посилання[ред.]

Посилання[ред.]


This article "Інститут дистанційного навчання ТНТУ імені Івана Пулюя" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут дистанційного навчання ТНТУ імені Івана Пулюя.