You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».

Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Тип Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Країна Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Розташування Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Гасло Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Назва на честь Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Закрито Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Засновник Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Президент Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Ректор Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Директор Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Студентів Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Співробітників Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Приналежність Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Членство у
 • Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
 • Складається з Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Мова викладання Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Випускники [[:]]
  Штаб-квартира Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Адреса Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Сайт Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Нагороди Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
  Помилка скрипту: Не існує модуля «Mapframe маркер розташування».
  Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

  Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (НН ІМВ НАУ) – навчальний структурний підрозділ Національного авіаційного університету (НАУ), створений наказом ректора 24 лютого 2005 року з метою підготовки національних кадрів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин. Імідж ІМВ формує система міжнародного співробітництва інституту – двосторонні угоди про співпрацю з іноземними навчальними закладами та урядовими установами. Головним завданням Інституту є поліпшення якості навчального процесу шляхом поєднання загальногуманітарної, фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, виховання відповідних моральних якостей, сприяння всебічному розвитку особи майбутнього фахівця.

  Коротка історія структурного підрозділу[ред.]

  Інститут міжнародних відносин створений наказом ректора Національного авіаційного університету від 24 лютого 2005 року внаслідок структурної реорганізації університету. До 2010 року у складі інституту було два факультети:

  • факультет міжнародних економічних відносин (ФМЕВ);
  • факультет міжнародної інформації і права (ФМІП).

  У 2005 році першим директором Інституту міжнародних відносин було призначено доктора економічних наук, професора Степанова Олександра Петровича. З 2007 р. посаду директора інституту займав Засанський Василь В’ячеславович, доктор економічних наук, професор. З 2008 по 2010 роки Інститут міжнародних відносин очолював Дьомін Олег Олексійович, кандидат економічних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України. З 2010 року згідно з наказом ректора про ліквідацію факультетів функціонує Інститут міжнародних відносин. У складі інституту діють випускові кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу, міжнародного права, міжнародної інформації, країнознавства і туризму, журналістики та кафедра іноземних мов. Директором інституту з 2010 року працює Фоменко Алла Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент. В інституті навчається близько 1.5 тисячі студентів та здійснюється навчання фахівців з усіх напрямів підготовки за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

  Керівництво[ред.]

  • Директор – Фоменко Алла Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент.
  • Заступник директора з наукової роботи – Біла Світлана Олексіївна, доктор наук з державного управління, професор.
  • Заступники директора з навчальної роботи – Прохорова Марина Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент; Степанець Надія Павлівна, викладач.
  • Голова профспілкового комітету інституту – Світич Лідія Михайлівна, викладач кафедри іноземних мов.

  Напрями підготовки[ред.]

  • 6.030301. Журналістика;
  • 6.030203. Міжнародні економічні відносини;
  • 6.030206. Міжнародний бізнес;
  • 6.030202. Міжнародне право;
  • 6.030204. Міжнародна інформація;
  • 6.140103. Туризм.

  Форми навчання[ред.]

  • очна;
  • заочна (за напрямом підготовки «Журналістика» ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», за напрямом підготовки «Туризм» ОКР «Бакалавр»).

  Навчання в інституті здійснюється за кредитно-модульною системою з використанням методів інтенсивного навчання.

  Структура структурного підрозділу[ред.]

  • Дирекція інституту;
  • Кафедра журналістики;
  • Кафедра реклами і зв'язків з громадськістю;
  • Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу;
  • Кафедра міжнародного права;
  • Кафедра міжнародної інформації;
  • Кафедра країнознавства і туризму;
  • Кафедра іноземних мов;
  • Інформаційний центр Європейського Союзу («ЄС»).

  Кафедри[ред.]

  • Кафедра журналістики – Циховська Елліна Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор;
  • Кафедра реклами і зв'язків з громадськістю – Іващук Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент;
  • Кафедра країнознавства і туризму – Балабанов Геннадій Васильович, доктор географічних наук, професор;
  • Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу – Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор;
  • Кафедра міжнародної інформації – Соснін Олександр Васильович, доктор політичних наук, професор;
  • Кафедра міжнародного права – Антипенко Володимир Федорович, доктор юридичних наук, профессор;
  • Кафедра іноземних мов – Бонацька Ірина Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент.

  Професорсько-викладацький склад структурного підрозділу[ред.]

  Професорсько-викладацький склад Інституту становить 93 особи. Серед них 11 докторів наук, 50 кандидатів наук, 25 старших викладачів та 7 асистентів. Вчений ступінь і вчене звання мають 65 % викладачів від загальної кількості осіб, що працюють на кафедрах.

  До навчального процесу залучаються відомі фахівці з Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, провідних навчальних закладів: Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана тощо.

  Студентське життя структурного підрозділу[ред.]

  В Інституті міжнародних відносин діє студентське самоврядування, яке координує наукову, культурну, спортивну, соціальну діяльність студентів. У рамках студентського самоврядування на постійній основі проводяться студентські культурно-масові заходи: «Дебют першокурсника», «Тиждень європейських та східних мов», «Березневі паростки», «Студентська весна» тощо; організовуються зустрічі з відомими митцями, журналістами, політиками; функціонують різнопрофільні клуби: кіноклуб, молодих дипломатів, «Що? Де? Коли?»; систематично проводять благодійні акції щодо надання допомоги дітям – сиротам. Команда КВК інституту успішно виступає на загальноуніверситетських змаганнях. В інституті діють наукові студентські гуртки при кафедрах. Студентське самоврядування включає представників Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА), студентську раду інституту[1], студентську раду гуртожитку[2], профбюро[3].

  Наукова робота Інституту міжнародних відносин[ред.]

  Кожна кафедра Інституту проводить науково-дослідну роботу за обраною темою наукового спрямування. Науковий напрям кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу – «Розробка стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації». Тема наукових досліджень кафедри країнознавства і туризму – «Розвиток туризму як чинник зміцнення позиції України в міжнародному співтоваристві». На кафедрі міжнародного права відбувається становлення наукової школи, яка відома своїми розробками в галузі розширення застосування норм міжнародного права та об’єднання зусиль міжнародної спільноти у боротьбі з тероризмом. Кафедра міжнародної інформації досліджує тему «Стратегічне прогнозування зовнішньої політики». Науково-дослідна тематика кафедри журналістики: «Розвиток українського медіа-простору: комунікаційні та етичні аспекти». Науковці кафедри іноземних мов активно працюють над розробкою тематики формування іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки студентів. За 2012-2013 рр. в інституті захищено дві докторські та три кандидатські дисертації. Високим рівнем активності визначається підготовка публікацій: лише за 2012-2013 р.р. співробітниками Інституту підготовлено 5 монографій, видано близько 250 наукових статей і тез до матеріалів наукових і науково-практичних конференцій. Значними є досягнення Інституту щодо написання підручників і посібників: за зазначений період опубліковано 12 підручників і посібників і 6 підготовлено до друку. Співробітники Інституту докладають значних зусиль, спрямованих на розвиток студентської науки. Як результат, студенти Інституту регулярно займають призові місця на конкурсах, що організовує Фонд Б. Гаврилишина, Фонд В. Пінчука тощо. В інституті діє 11 наукових студентських гуртків, щорічно кожною кафедрою проводяться наукові та науково-практичні конференції та семінари, на яких виступають співробітники та студенти Інституту, представники провідних міжнародних і вітчизняних установ.

  Міжнародне співробітництво[ред.]

  Науковці та студенти Інституту активно співпрацюють з провідними міжнародними установами та фондами, які беруть участь у розвитку міжнародних відносин і підготовці кадрів у цій сфері. Зокрема, за підтримки Європейської комісії сформовано Інформаційний центр Європейського Союзу. За участі Фонду підтримки публічної дипломатії імені Горчакова (м. Москва)[4] створено Інформаційний центр Фонду Горчакова. Підписано угоду про співробітництво між НАУ та Альпен-Адріа університетом, а також з Клягенфуртським університетом (Австрія). Співпраця з Левітт Інститутом міжнародного розвитку (США)[5] дозволила збагатити практичними розробками курси, які викладаються студентам зі спеціальності «Міжнародне право». Активізується науковий обмін із представниками Міжнародної організації праці (м. Брюссель, Бельгія). Розвиваються взаємовідносини між НАУ та університетами Польщі, а саме – із Вищою школою туризму та екології (м. Сухій-Бескидській)[6], Опольським університетом (м. Ополе)[7] та ін. Тісними є контакти співробітників інституту з посольствами та науковими і навчальними закладами, зокрема, Віденською школою дипломатії, Центром європейських та трансатлантичних студій, Центром міжнародної безпеки та стратегічних студій, Центром міжнародних і порівняльних досліджень, Британською Радою, науковими видавництвами, у тому числі іноземними. Підписано угоду про співпрацю з Торгово-промисловою палатою, в рамках якої співробітники Інституту беруть участь у заходах реалізації проекту SEEDForum (Велика Британія)[8]. Взаємодія з Фондом Б. Гаврилишина лежить у площині проведення зустрічей із засновником Фонду та участі студентів у заходах, що проводить організація. Співпраця з громадськими організаціями: асоціацією іспаністів України під патронатом посольства Іспанії[9], МГО «Асоціація міжнародного права» (м. Москва).

  Примітки[ред.]

  1. http://www.imv.nau.edu.ua/nauka/studrada
  2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  4. http://gorchakovfund.ru/
  5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  6. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  7. http://www.uni.opole.pl/
  8. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  9. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


  This article "Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету.