You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Історико-філологічний факультет МЕГУ

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Герб історико-філологічного факультету МЕГУ

Скорочена назва
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Заклад Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Декан Груба Таміла Леонідівна
Кількість кафедр 5
Сфера діяльності ісорія, українська мова і література, іноземна мова, правознавство
Контакти
Адреса вул. акад.С.Дем'янчука,4, Рівне, 33027, Україна
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Історико-філологічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука — заснований у 2005 р.

Про факультет[ред.]

Основні напрямки діяльності сучасної вищої школи пов’язані з гуманізацією і гуманітаризацію освіти, демократизацією всього навчально-виховного процесу, розширенням класифікатора спеціальностей на виклики сьогодення і впровадженням додаткових спеціалізацій. Саме це спонукало керівництво Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука у вересні 1997 року виокремити зі складу педагогічного факультету новий структурний підрозділ – історико-філологічний факультет. Доцільність такого кроку була зумовлена зростаючою роллю національних пріоритетів для формування громадянської свідомості, високих морально-етичних орієнтирів, естетичних смаків, чому великою мірою сприяють вітчизняна історія, мова, література.

На сьогоднішній день на історико-філологічному факультеті навчаються студенти денної та заочної форми, які опановують такі спеціальності: «Українська мова та література, історія», «Українська мова та література, іноземна мова (англійська, німецька)», «Українська мова та література, редагування освітніх видань», «Історія» з додатковою спеціалізацією «Правознавство», «Мова і література» (англійська), «Мова і література» (німецька).

З 2013 навчального року запроваджено нові спеціалізації:

 • Спеціальність «Українська мова та література» з додатковими спеціалізаціями: польська мова, шкільне бібліотекознавство, режисура шкільних театрів, основи дошкільної педагогіки, реклама та зв`язки з громадськістю.
 • «Історія» з додатковими спеціалізаціями: географія, шкільне бібліотекознавство, краєзнавчо-туристична робота, реклама та PR;
 • Мова та література (англійська) з додатковою спеціалізацією: іноземна мова в дошкільних закладах та початковій школі.

З 2006 року на факультеті успішно функціонує магістратура із спеціальності «Українська мова та література», у 2012 році акредитовано магістратуру із спеціальності «Історія» (денна та заочна форма навчання).

Про високий рівень фахових знань свідчить успішне працевлаштування наших колишніх студентів - від учителя сільської школи - до керівника відділу облдержадміністрації.

Сьогодні історико-філологічний факультет впевнено крокує в напрямі європейського освітянського простору, прагне зберігати і примножувати здобутки вітчизняної освіти і культури.

Кафедри[ред.]

Кафедра української мови та методик викладання[ред.]

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Мединська Наталія Миколаївна

Кафедра української мови та методик викладання належить до фахових випускових і посідає чільне місце серед інших структурних підрозділів історико-філологічного факультету університету.

Як самостійна одиниця функціонує з 2003 року (у 1993 – 2003 рр. була об’єднана з кафедрами української літератури та журналістики).

Склад кафедри:

 • Н. М. Мединська – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор;
 • Т. Л. Груба – декан історико-філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Г. П. Лещенко – кандидат педагогічних наук, професор;
 • Л. М. Овдійчук – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О. А. Веремчук – кандидат філологічних наук, доцент;
 • Л. Є. Брильова – старший викладач;

З.Д.Годун - викладач.

На сучасному етапі розвитку університету кафедра забезпечує викладання більш ніж 30 дисциплін лінгвістичного і лінгводидактичного циклів на всіх етапах навчання: довузівський – бакалавр – спеціаліст –магістр – післядипломна освіта на історико-філологічному факультеті та викладання української мови за професійним спрямуванням на всіх факультетах. Колектив кафедри плідно працює над проблемою підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів-філологів, упроваджує нові системи, технології, підходи до викладання основних лінгвістичних дисциплін.

Наукова тема кафедри − «Актуальні проблеми дослідження української лінгвістики та лінгводидактики і можливості їх упровадження в навчальний процес шкіл та ВНЗ» − має практичне спрямування.

За останні п’ять років членами кафедри опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць: монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій, статей у журналах Українська мова,Українська мова і література в школі, Дивослово, “Урок української”, “Українська література в школі”, наукових збірниках провідних ВНЗ України, науково-дослідних інститутів (Інститут педагогіки АПН України, Інститут українознавства АПН України, Інститут української мови НАН України) тощо.

Члени кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій, рецензують автореферати, навчально-методичні посібники своїх колег з різних регіонів України, керують науково-дослідною роботою здобувачів.

Кафедра української літератури[ред.]

Кафедра української літератури створена в вересні 2003 року. Очолює її кандидат філологічних наук, професор Назарець Віталій Миколайович

Викладання філологічних дисциплін забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають базову філологічну освіту та стаж педагогічної роботи від 5 до 35 років.

На кафедрі працюють 4 штатних викладачів і 1 викладач-сумісник.

Штатні члени кафедри:

1) кандидат філологічних наук, професор Назарець М.М.

2) кандидат філологічних наук, доцент Миронюк В.М.

3) кандидат філологічних наук, доцент Міщук В.В.

4) кандидат філологічних наук, доцент Котяш І. А.

Викладачі-сумісники:

1) кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Л. М.

Кафедра української літератури забезпечує навчальний процес на денній та заочній формі навчання. Викладачі читають такі курси: "Українська література", "Зарубіжна література", "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Усна народна поетична творчість", "Дитяча література", "Виразне читання", "Риторика", "Ораторське мистецтво" на історико-філологічному, юридичному і факультеті журналістики.

Працюючи над темою "Актуальні проблеми вивчення української літератури в школі та вищих навчальних закладах", викладачі кафедри досліджують такі проблеми

 • поетика літературно-художнього твору – доц. Назарець В.М.
 • історія української літератури на рубежі ХІХ–ХХ століть – Миронюк В.В.
 • взаємозв'язки української та зарубіжної літератур – доц. Міщук В.В.
 • український письменницький епістолярій - доц. Котяш І. А.
 • Науковий доробок кафедри становить понад 300 публікацій (монографії, навчально-методичні посібники для вузів, науково-методичні розробки, статті, матеріали конференцій).

Кафедра історії[ред.]

Завідувач кафедри: Жив’юк Андрій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент.

Кафедра Історії забезпечує навчальний процес на денній та заочній формах навчання, підготовчому відділенні та факультеті післядипломної освіти. Викладачі кафедри викладають навчальні курси: “Історія України”, “Історіографія історії України”, “Джерелознавство історії України”, “Історія рідного краю”, “Генеалогія”, “Історична географія України”, “Етнографія України”, “Археологія України”, “Історичне краєзнавство” курс історії України для студентів усіх факультетів університету. На практичних заняттях викладачі кафедри приділяють особливу увагу професійно-орієнтованим технологіям навчання, розвиткові та удосконаленню навичок аналізу історичних джерел, застосовують сучасні методи і засоби викладання. Викладачі кафедри досліджують наукові теми: Процес реабілітації жертв політичних репресій тоталітарного режиму: стан і перспективи вивчення проблеми (в рамках проекту “Реабілітовані історією”) та “Проблеми вузівських і шкільних курсів історії та методика їх викладання”. Науковий доробок викладачів кафедри становить більше 200 публікацій за 2008-2013 рр. (монографії, навчальні та навчально-методичні посібники для вузів, загальноосвітніх шкіл, науково-методичні розробки, статті, матеріали конференцій). Кафедра підтримує тісні зв’язки з Інститутом історії України НАН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Науковою бібліотекою України ім. В. Вернадського, історичними факультетами Київського національного університету ім. Т. Шевченка та ін.

Склад кафедри:

Штатні працівники

 • Дем’янчук Юрій Степанович – кандидат історичних наук, професор кафедри.
 • Костянко Ольга Петрівна – кандидат історичних наук, доцент.
 • Лопацька Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент.
 • Миронець Ніна Ростиславівна – кандидат історичних наук, доцент.
 • Снігур Анаталійович Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент.

Викладачі сумісники кафедри:

 • Трофимович Володимир Васильович – доктор історичних наук, професор.
 • Прищепа Богдан Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент.
 • Данілічева Валентина Федорівна – старший викладач.
 • Мисан Віктор Олександрович – заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра романо-германської філології[ред.]

Кафедра романо-германської філології створена на базі кафедри іноземних мов. Завідувач кафедри – Завальнюк Андрій Ростиславович– кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, стипендіат університету Халле-Віттенберг та навчально-виховних закладів імені А.-Г.Франке (м.Халле, Німеччина). Автор монографії, 4 навчально-виховних посібників, понад 30 наукових статей у галузі іноземної філології та історії педагогіки Німеччини.

У штаті кафедри працюють 10 викладачів: 2 кандидати педагогічних наук, доценти, 1 доцент кафедри, 2 старших викладачі, 2 викладачі-магістри та 3 викладачі. Лекційні курси з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін читають: доценти: Завальнюк А.Р., Фінчук Г.В., Скребкова М.А.. Старші викладачі Коваленко Л.А., Поченюк Я.В., та викладачі Будз І.Ф., Пархомчук М.М. успішно працюють над дисертаційними дослідженнями. Доцентом кафедри Скребковою М. А. видано 7 навчально-методичних посібників, 6 з яких отримали гриф МОН України.

Кафедра романо-германської філології забезпечує викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальностей "Українська мова, література та іноземна мова", "Початкове навчання та іноземна мова", "Мова та література (англійська, німецька)", "інформатика з поглибленим вивченням іноземної мови". Читаються дисципліни “Вступ до романо-германського мовознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)”, “Основи мовленнєвої комунікації”, “Шкільний курс методики викладання іноземної мови”, “Лексикологія”, “Історія мови”, “Стилістика”, “Теоретична фонетика”, “Теоретична граматика”, “Теорія та практика перекладу з першої мови”, “Практика технічного перекладу”, “Інформаційні технології вивчення іноземних мов”, “Практика усного та писемного мовлення”, “Практична фонетика”, “Практична граматика”, “Практичний курс іноземної мови (англійська, німецька, французька)”, “Країнознавство”, “Теоретичний курс іноземної мови (англійська, французька)”, “Історія та культура країни, мова якої вивчається”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Література країни, мова якої вивчається”, “Сучасні технології вивчення іноземних мов”, “Основи теорії та практики перекладу”, а також спецкурси іноземної мови.

Кафедра іноземних мов[ред.]

Попова Діана Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.


До штату кафедри входять:

 • Попова Діана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов.
 • Федоренко Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Котик Тетяна Іванівна – старший викладач.
 • Гришкова Надія Василівна - кандидат філологічних наук, доцент.
 • Погрібна Тетяна Аркадіївна - кандидат філологічних наук , доцент

Кафедра іноземних мов історико-філологічного факультету була створена у 1995 році згідно з наказом №52-ОД від 28.08.95.

Кафедральне приміщення розташоване на першому поверсі другого корпусу в кабінеті № 2117.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • англійська, німецька та французька мова за професійним спрямуванням на всіх факультетах університету.
 • ділова іноземна мова на всіх факультетах університету.
 • польська мова на історико-філологічному факультеті та на факультеті журналістики та факультеті європейської освіти.
 • латинська мова на історико-філологічному та юридичному факультетах.

Наукова тема кафедри – «Лінгвометодичні основи навчання іноземної мови професійного спрямування». Наукові інтереси членів кафедри охоплюють широке коло актуальних проблем лінгвістики.

Науковці та викладачі факультету[ред.]

Науково-викладацький колектив факультету: декан історико-філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання Груба Таміла Леонідівна, заступник декана з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання Овдійчук Лілія Миколаївна та завідувачі кафедр.

На факультеті працюють відомі в Україні мовознавці, історики, журналісти: доктор педагогічних наук, професор, академік Вищої школи України Хом'як І. М., доктор історичних наук, професор Трофимович В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України Мисан В. О., кандидат педагогічних наук, професор Лещенко Г. П., кандидат філологічних наук, професор Назарець В. М., кандидат історичних наук, доцент Жив’юк А. А., кандидат історичних наук, доцент Костянко О. П., доктор філологічних наук, професор Шаповал Ю. Г. доктор філологічних наук, професор Гриценко П. Ю.

Учні та студенти України добре обізнані із підручниками та посібниками, авторами яких є викладачі історико-філологічного факультету: Назарець В. М.: “Зарубіжна література: для учнів 11 класу”, “Теорія літератури”, “Зарубіжна література: енциклопедичний довідник (у 2-х томах)”; Мисан В. О. “Вивчення історії у 5 класі”, “Історія епохи очима людини: навчальний посібник з історії України та всесвітньої історії для учнів 10 класу”, “Оповідання з історії України та рідного краю”, “Основи держави і права України: посібник для вчителів і учнів”, “Робочий зошит учня”, “Джерело”, “Вступ до історії”, Лещенко Г.П. Інтегровані уроки. 5 клас. Методичні рекомендації для учителів-словесників. Лещенко Г. П., Мединська Н. М. “Наукова робота з сучасної української літературної мови”, ”Магістерське лінгвістичне наукове дослідження”, Овдійчук Л. М “Вивчення творчості Ліни Костенко”, навчально-методичний посібник «Дитяча література»; Жив’юк А. А. «Вивчення творчості Уласа Самчука у школі»; “Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука”, «Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 роки»; Груба Т.Л. Навчально-методичний посібник «Удосконалення змісту форм і методів роботи над збагаченням мовлення учнів комунікативно-значущою лексикою»; Завальнюк А. Р. «Німецький пієтизм: історико-педагогічний аспект» та інші.

Студентське життя[ред.]

Студенти І-V курсів факультету мають змогу долучитися до наукової діяльності, стати членом студентського наукового товариства «Пошук». Товариство почало свою діяльність у 2003 р. Основна мета «Пошуку» – створити умови для саморозвитку і самореалізації особистості студентів, залучати їх до науково-дослідницької роботи за обраними напрямами, прищеплювати інтерес до пошукової роботи, систематично поповнювати знання, творчо використовувати отриману інформацію на практиці. Студенти мають змогу удосконалювати свої наукові здібності за одним чи кількома обраними напрямами: лінгвістичним (української та іноземної мов), літературознавчим, лінгводидактичним, історичним, методики української та зарубіжної літератури тощо. За час існування товариства студенти неодноразово брали участь у всеукраїнських, міжнародних і міжвузівських наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах і виборювали призові місця. Результати їхньої творчо-пошукової діяльності – публікації у фахових виданнях (УМЛШ, Дивослово) та видавництвах України, перемоги і призові місця на конкурсах наукових робіт (м.Херсон, м.Київ), висока оцінка науковців лабораторій Науково-дослідного інституту педагогіки Академії пелагічних наук України, апробація у базових школах м. Рівного (ЗОШ № 8, 20, обласний ліцей).

На історико-філологічному факультеті створено всі умови для змістовного відпочинку студентів. Традиційними стали творчі конкурси «Філологиня факультету», «Джентльмен факультету», предметні вікторини, науково-практичні конференції, святкові дискотеки. Понад десять років на факультеті існує народний аматорський театр «Бриз» імені Богдана Денисюка. Два роки цей колектив завойовував гран-прі на Всеукраїнському театральному фестивалі «Форум», диплом ІІ ступеня на Міжнародному студентському фестивалі у місті Пардубіце (Чехія). Щороку самодіяльні актори тішать своїх шанувальників прем’єрами, зокрема, це постановки за мотивами поеми Т. Шевченка «Наймичка», за повістю Б. Шведа «Поліщуки», романом у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» та «Чотири вінки пам’яті» за творчістю О.Стефановича. Шліфувати майстерність самодіяльним акторам та студентам, які обирають спеціалізацію «режисура шкільних театрів» допомагають фахівці з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (Богдан Бенюк), актори із Рівненського українського музично-драматичного академічного театру імені Уласа Самчука.

Посилання[ред.]


This article "Історико-філологічний факультет МЕГУ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Історико-філологічний факультет МЕГУ.Read or create/edit this page in another language[ред.]