You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Войський кременецький

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Войський кременецький — урядник земський у Кременецькому повіті Великого князівства Литовського та Королівства Польського Речі Посполитої.

Історія та обов'язки уряду[ред.]

Зображення Федора Сенюти, войського кременецького, з книги Б. Папроцького «Гніздо цноти» (1578)

Уряд войського земського кременецького вперше разово зустрічається в документах 1528 року. Стало він був упроваджений 1566 року[1]. Цей уряд у ієрархії земських урядів Кременецького повіту був останнім, після 1765 року — третім із кінця[2].

Войського кременецького обирали, як правило, із представників дрібного воєнно-служилого стану. Вони призначалися великим князем литовським (пізніше — польським королем) через надання відповідного привілею. У структурі місцевої влади войський становив найближче оточення кременецького старости. До компетенцій войського входив загальний нагляд за станом Кременецького повіту та управління Кременецьким замком у разі відсутності старости і земського війська, які вирушили у військовий похід у складі посполитого рушення; нагляд за обороноздатністю замку, підтримання його у належному бойовому стані, заходи по ремонту й укріпленню фортифікаційних споруд. За свою роботу войські отримували окрему платню — «войське» («війське»)[3]. Виконання притаманних войському функцій поєднувалося із отриманням ним певних матеріальних зисків — як закріплених, так і не закріплених за його урядом. Тому цей уряд приваблював тих шляхтичів, хто через різні причини не міг високо піднятися у земській та позаземській ієрархії[4]. На відміну від войських інших волинських повітів, кременчани часто обіймали одночасно уряд городничих[5].

З 1765 року після запровадження уряду войського меншого або підвойського, цей урядник називався войським більшим або войським старшим (Помилка скрипту: Не існує модуля «lang».), хоча ще у другій половині XVII століття войських кременецьких уже називали більшими (старшими)[1].

Список войських кременецьких[6][ред.]

 • Боговитин Петрович Шумбарський (1528);
 • Гнівош Іванович Єловицький (1566);
 • Іван Семенович (1567-1572);
 • Федір Григорович Сенюта Ляховецький (1572-1598);
 • Савин Гнівошович Єловицький (1596-1609);
 • Помилка скрипту: Не існує модуля «Не перекладено». (1609-1619);
 • Данило Єловицький (1619-1641);
 • Олександр Єловицький (1640-1647);
 • Марціян Міхал Єловицький (1647-1669);
 • Міхал Козубовський (1669-1674);
 • Самуель Колатай (1674-1678);
 • Ян Палуцький (1678-1699);
 • Ян Александр Раціборовський (1677-1701). Він вперше був названий «войським більшим»;
 • Ян Заяць (1701-1718). Під час його урядування титулувалися войськими також Станіслав Ледуховський (1701), Адам Перетятькович (1701), Александр Стемпковський (1702), Микола Бельдовський (1703).
 • Ян Сенюта Ляховецький (1718);
 • Ян Станіслав Загурський (1718-1732);
 • Помилка скрипту: Не існує модуля «Не перекладено». (1732-1746). Під час його урядування войським титулувався також Микола Ледуховський (1741);

Войські більші (з 1765 року)[ред.]

 • Петро Зброжек (1746-1776);
 • Адам Домінік Конопацький (1776-1782);
 • Каєтан Омєцінський (1782-1791). Під час його урядування войським титулувався також Антоній Жевєцький (1785);
 • Францішек Омєцінський (1791-1794).

Див. також[ред.]

Примітки[ред.]

 1. 1,0 1,1 Urzędnicy dawnej rzeczypospolitej XIV—XVIII wieku: spisy. — T. 3: Ziemie ruskie. — Zeszyt 5: Urzędnicy Wołyńscy XV—XVIII wieku: spisy / Opracowal Marian Wolski. Polska akademia nauk. Biblioteka Kόrnika; Instytut historii. — S. 65.
 2. Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI—XVIII століттях: Статті і матеріали. — Львів, 2012. — ISBN 978-617-607-240-9. — С. 614.
 3. Крупка О. В. Войський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 605. — 688 с. : іл. — ISBN 966-00-0734-5.
 4. Кри­кун М. Зем­ські уря­ди на ук­ра­їн­ських зем­лях у XV—XVIII сто­літ­тях // Записки товариства імені Шевченка. — Т. CCXXVIII: Пра­ці Іс­то­рич­но-фі­ло­соф­ської сек­ції / Редактор то­му Олег Куп­чин­ський. — Львів, 1994. — С. 83.
 5. Атаманенко В. Луцькі войські другої половини XVI століття // I Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам'янець-Подільський). — К.: Інститут історії України, 2020. — С. 11.
 6. Urzędnicy dawnej rzeczypospolitej XIV—XVIII wieku: spisy. — T. 3: Ziemie ruskie. — Zeszyt 5: Urzędnicy Wołyńscy XV—XVIII wieku: spisy / Opracowal Marian Wolski. Polska akademia nauk. Biblioteka Kόrnika; Instytut historii. — SS. 65-68.

Джерела та література[ред.]


This article "Войський кременецький" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Войський кременецький.Read or create/edit this page in another language[ред.]