Едиторика

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Едиторика  - наука про редагування. Комплексна галузь дослідницької і практичної діяльності, всі складові якої спрямовані на виявлення, всебічну оцінку та ефективну суспільну репрезентацію досягнень інтелектуальної творчості засобами їх видавничого втілення. Едиторика – штучний термін, цілковито невиразний, непереконливий, невідповідний традиціям українського наукового термінотворення. Введення цього терміну в науку про видавничу справу та редагування недоцільне ні з точки зору закономірностей термінотворення, ні зі змістового наповнення первинного звучання іншомовного слова, ні з точки зору захисту нашої державної мови від невиправданого засилля іноземщини. Будучи прихильниками традиції українського термінотворення, в основі якої – питомо українські слова, що пройшли перевірку часом, короткі в написанні, зручні в користуванні і зрозумілі користувачеві, вважаємо за доцільне назвати науку про редагування редагологією, а науку про видавничу справу – виданнялогією. Запропонуємо й визначення цих двох наукових дисциплін.

Редагологія– це складова частина науки про видавничу справу та редагування, яка досліджує низку творчих та організаційно-технічних процесів, пов’язаних із редакційною підготовкою до видання та оприлюднення різних видів текстів.

Виданнялогія – це складова частина науки про видавничу справу та редагування, яка досліджує низку організаційно-технічних, промоційних та маркетингових процесів, пов’язаних із виготовленням відповідно до заданої матеріальної конструкції та поширенням опублікованих текстів


This article "Едиторика" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Едиторика.