Життєвий шлях особи

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Життєвий шлях особи — це історія її індивідуального розвитку, виражена в подіях, вчинках, намірах та отриманих результатах. Життєвий шлях, на відміну від онтогенезу — це індивідуальна історія, яка подана в соціальних ті соціально-психологічних вимірах.

Життєвий шлях дає змогу побачити особу як учасника певної частини суспільного життя, виявити ті її особливості, як несуть у собі «дух часу». Це дозволяє проаналізувати «злети» й «падіння» творчого шляху, успіхи та невдачі в контексті логіки життя.

Стан суспільства і місце особи в соціумі задають ситуацію розвитку особи. Соціальна ситуація створює передумови для самореалізації особистості.

Самореалізація особистості[ред.]

Самореалізація особистості — це процес всебічного вияву цілей людини, устремлінь та здібностей. Самореалізація є метою і водночас може стати підсумком життєвого шляху. Це вимагає від особи відповідальності, концентрації на основній лінії та розвитку і співробітництва з іншими людьми.

Особа повинна самовизначитись, розібратися у своїх думках, почуттях, прагненнях, талантах і обмеженнях. Це потребує ставлення особи до себе з повагою за будь-яких обставин, не втрачаючи довіри до власного «Я».

Самовизначення особи[ред.]

Самовизначення є результатом самопошуку, що дає змогу людині ставити перед собою такі цілі, які найбільше відповідають її внутрішній суті, зважені з огляду на її можливості досягти їх.

Одним з найважливіших моментів самовизначення є вибір професії та вибір діяльності в житті.

На процес самовизначення та самореалізації значний вплив має світогляд особи.

Світогляд особи[ред.]

Світогляд задає бачення особою світу, його можливостей та обмежень. Це дозволяє людині зайняти певну позицію в різноманітних умовах життя, маючи як сприятливі так і несприятливі впливи.

Світогляд визначає уявлення особи про можливе й неможливе в цьому світі, природу життя і смерті, справедливість.

Що більше глибоким та сформованим, психологічно освоєним є світогляд особи, тим більш широкий вибір стратегій життєвого шляху вона має, тим ближча вона до свободи в своєму виборі.

Джерела[ред.]

  • Особа і суспільство: Підручник для 10 кл./Р. А. Арцишевський, С. О. Бондарук, В. І. Бортников та ін. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997.— 352с.:іл.


This article "Життєвий шлях особи" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Життєвий шлях особи.