Кафедра філософії Національного авіаційного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Кафедра філософії НАУ

Корпус НАУ № 8
Корпус № 8 Національного авіаційного університету
Засновано 1933
Рівень акредитації IV
Завідувач кафедри д-р філос. наук, професор Дротянко Любов Григорівна
Докторів наук 3
Кандидатів наук 10
Університет Національний авіаційний університет
Інститут Гуманітарний
Сайт http://sophia.nau.edu.ua
Адреса Київ, 03680, пр. Любомира Гузара, 1, корп. 8, ауд. 8.1005


Кафедра філософії Національного авіаційного університету створена в 1933 році. Кафедра є потужним науковим центром з дослідження проблем філософії і методології науки, історії науки й техніки, логічних основ наукового пізнання.

На базі наукової школи кафедри підготовлено 24 кандидати філософських наук та 3 доктори філософських наук. Друком вийшло більше 50 підручників, навчальних посібників, хрестоматій, практикумів, методичних рекомендацій з дисциплін «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Філософія наукового пізнання», «Етика та естетика»[1].

За останні п'ять років слухачами навчальних курсів кафедри стали більше 15 тис. студентів, аспірантів, докторантів.

Історія[ред.]

Кафедра філософії була створена на базі кафедри марксизму-ленінізму, яка функціонувала в Київському авіаційному інституті[2] з часу його заснування у 1933 році.

У 1966 році кафедра була перейменована на кафедру марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму.

У 1972 році кафедра отримала назву марксистсько-ленінської філософії, а у 1990 році її було перейменовано на кафедру філософії.

Нині кафедра філософії входить до складу Навчально-наукового гуманітарного інституту[3] Національного авіаційного університету.

Керівники кафедри[ред.]

З 1966 року по 1970 рік кафедру очолював фахівець з проблем наукового пошуку та оптимізації наукової творчості професор Є. Жаріков[4]. У цей час спрямованість дослідної роботи кафедри була зв’язана з теоретико-пізнавальною тематикою. На кафедрі працювали 10 викладачів.

У 1970-1971 роках обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І. Поліщук, кандидат філософських наук, доцент, учасник Великої Вітчизняної війни.

Завідувач кафедри Дротянко Л.Г. проводить методологічний семінар викладачів

З 1971 до 1987 року кафедру очолював професор А. Єришев, доктор філософських наук, професор, ветеран Великої Вітчизняної війни. На кафедрі в той час працювали 16 викладачів. На цей період припадає вдосконалення методики викладання філософії. В навчальному процесі та у виховній роботі використовувалися результати наукових досліджень, безпосередньо пов’язані зі специфікою авіаційного університету. Розпочалися дослідження з вивчення феномену людського фактору в авіації[5] як елементу безпеки польотів, визначених документами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

З 1987 року до 2000 року кафедрою керував кандидат філософських наук, професор Є. Сластенко. У цей час відбувається узгодження змісту навчальних програм із випусковими кафедрами університету, вдосконалення форм і методів викладання гуманітарних дисциплін з урахуванням майбутньої діяльності молодих фахівців у сфері авіації.

З вересня 2000 року кафедру очолював член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор В. Андрущенко. Під його керівництвом кафедра переглянула структуру філософських дисциплін, зробивши акцент на актуальних проблемах розвитку сучасної соціальної філософії та світової філософської думки.

З липня 2003 року по теперішній час кафедру філософії очолює доктор філософських наук, професор Л. Дротянко.

Навчальні дисципліни та кадровий склад[ред.]

Кафедра філософії забезпечує викладання таких дисциплін «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Філософія психології», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Філософія (англомовний проект)», «Етика», «Естетика». Філософські дисципліни беруть участь у формуванні світогляду майбутнього фахівця в умовах становлення інформаційного суспільства, а також визначають особистісні риси майбутніх фахівців авіаційної галузі.

На сьогодні на кафедрі працюють 15 штатних викладачів, у тому числі 3 доктори філософських наук і 10 кандидатів філософських наук[6].

Лабораторія кафедри філософії[ред.]

З метою удосконалення технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу в 2007 році на кафедрі було створено навчальну лабораторію «Комп'ютерні технології у викладанні філософії». Основною метою діяльності лабораторії є розробка та апробація методик освоєння студентами сучасних соціальних теорій.

Завідувач лабораторії - кандидат філософських наук І. Скиба.

Науково-дослідна робота[ред.]

За період з 2003 року науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 10 підручників і навчальних посібників, 18 практикумів та методичних рекомендацій, більше 500 наукових статей[7].

Основні наукові та навчально-методичні матеріали розміщені в інституційному репозитарії Національного авіаційного університету[8].

З 2004 по 2017 роки науково-педагогічними працівниками, аспірантами та докторантами кафедри захищено 24 кандидатські та 3 докторські дисертації.

З 2010 по 2013 роки на базі кафедри функціонувала Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

З 2004 року по теперішній час кафедра філософії здійснює випуск Збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія»[9]. Вісник індексується системою системою Google Scholar, внесене до науково-метричної бази РІНЦ[10], а також індексується науково-метричною базою IndexCopernicus[11].

Всього випущено 25 номерів Збірника, в яких опубліковано 780 статей вітчизняних та зарубіжних вчених[12][13]. Редакційна колегія збірника складається із провідних фахівців в галузі філософських наук України, Російської Федерації та Польщі[14].

Міжнародні зв'язки[ред.]

Кафедра філософії співпрацює з кафедрами філософії і етнології та культурної антропології Університету ім. М. Коперніка[15] (Польща, м. Торунь).

Міжнародна наукова конференція "Філософія космізму та сучасна авіація". У президії: Харченко В.П., Гудманян А.Г., Дротянко Л.Г.

Закордонними членами редакційної колегії «Вісника Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія» є доктор філософських наук, професор А. Гжелінський (Польща), доктор етнологічних наук, професор В. Ольшевський (Польща) та провідний науковий співробітник Інституту історії природознавства і техніки РАН, професор І.І. Мочалов.

Наукові праці викладачів друкуються в «Studia zhistorii filozofii[16]» (м. Торунь, Польща).

У грудні 2015 року викладачі кафедри взяли участь у конференції «Cognitive Linguistics» що відбулася у м. Вроцлав, Польща.

У 2015 – 2016 роках кафедра філософії продовжувала роботу з налагодження міжнародної діяльності та зміцнювала контакти зі своїми зарубіжними колегами. Результатом даного співробітництва став друк 16 статей викладачів кафедри та викладачів-сумісників у польських наукових виданнях «Studia zhistorii filozofii» та «Sztuka leczenia»; російських «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов»[17], «Молодой ученый»[18], американському «American Journal of Social Science Research».

Викладач кафедри доктор філософських наук, доцент Ягодзінський С.М. проходив стажування за програмою Міжнародного культурно-освітнього проекту «Kulturalno-Edukacyina wizyta do Europy»[19] у Вищій школі управління та адміністрації (Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolue, м. Ополє, Польща) та отримав сертифікат.

Посилання[ред.]

 1. Сайт кафедри - http://sophia.nau.edu.ua/
 2. Сайт Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету - https://web.archive.org/web/20170318004530/http://gmi2.nau.edu.ua/
 3. Сайт Національного авіаційного університету - http://nau.edu.ua/
 4. Репозитарій кафедри в інституційному репозитарії НАУ - http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/9112
 5. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (НБУ імені В. Вернадського)
 6. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (РІНЦ)
 7. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (IndexCopernicus)

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 6. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 7. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 8. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 9. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 10. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 11. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 12. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 13. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 14. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 15. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 16. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 17. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 18. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 19. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


This article "Кафедра філософії Національного авіаційного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кафедра філософії Національного авіаційного університету.