Креативний банк

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Креативний банк — це альтернативний тип банку, який, завдяки проектній системі корпоративного управління, котра має фасилітаційний характер, трирівневій системі управління банківськими ризиками, оперативному оновленню стратегії розвитку, ситуаційній трансформації бізнес-напрямків, розробці інноваційних, «гібридних» банківських продуктів (переважна більшість яких надається реальному сектору економіки), має високий рівень адаптації до змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Походження[ред.]

Термін «креативний банк» введено до наукового обігу д. е. н. Бобилем В. В.[1][2], який пов'язав його з категорією «креативна економіка», основними характеристиками якої є:

  • висока роль нових технологій і відкриттів у різних областях діяльності людини;
  • високий ступінь невизначеності (ризиків);
  • великий обсягуже існуючих знань і гостра необхідність генерації нових.

Характеристика[ред.]

Порівняльна характеристика  «креативного» і традиційного банку

«Креативний» банк Традиційний банк
Віртуальна та фізична присутність на ринку Фізична присутність на ринку
Пропозиція інноваційних, «гібридних», якісно нових банківських  продуктів Пропозиція стандартних та «модернізованих» банківських продуктів
Високий рівень інвестиційного ризику Високий рівень фінансових ризиків (кредитний, ринковий, ліквідності)
Перевага у фінансуванні  об'єктів реального сектору економіки Перевага у фінансуванні високоприбутковим, але часто ризикованим об'єктам, високий рівень спекулятивних операцій
Дотримання стандартів соціальної відповідальності Дотримання вимог національного регулятора
Фасилітаційний характер управління Директивний характер управління
Проектна структура корпоративного управління Механістична структура корпоративного управління
Трирівнева система ризик — менеджменту Дворівнева система ризик — менеджменту
Технологія розробки стратегії розвитку спрямована знизу-вгору (припускає широку участь у формуванні стратегії працівників банку), має багатоваріантний характер Технологія розробки стратегії розвитку спрямована згори — вниз (передбачає участь тільки топ- менеджерів і певних підрозділів), має одноваріантний характер
Творча та швидка реакція на зміни зовнішнього середовища Запізнена реакція на зміни зовнішнього середовища

Примітки[ред.]

  1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».

Джерела[ред.]

Див. також[ред.]

  • Банківський ризик
  • Тимчасовий ощадний банк
  • Стейкхолдери банку
  • Фінансова криза


This article "Креативний банк" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Креативний банк.