Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Молодіжний екологічний центр

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Молодіжний екологічний центр (повна назва - "Молодіжний екологічний центр" Дніпровського району м. Києва, коротка - МЕЦ) - громадська організація, що постійно впроваджує різноманітні програми екологічної освіти дітей та юнацтва, які сприяють формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління, вихованню їх небайдужого ставлення до оточуючого навколишнього середовища, допомагають збереженню довкілля.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ[ред.]

Метою роботи МЕЦу є здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Завданнями та напрямками діяльності МЕЦу є:

 • здійснення практичних природоохоронних заходів та їх фінансової підтримки;
 • участі у виробленні екологічної політики;
 • здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості;
 • попередження екологічних правопорушень, здійснення громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 • за рахунок власних та залучених коштів організовує практичні заходи, спрямовані на збереження і відтворення природних багатств, охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, вживає заходи для консолідації з цією метою інших громадських організацій, рухів, та формувань екологічної спрямованості;
 • при необхідності організовує проведення наукових досліджень;
 • виступає з ініціативою проведення місцевого референдуму з найгостріших питань навколишнього природного середовища, що стосуються інтересів населення;
 • організує проведення громадської екологічної експертизи, залучає до її здійснення незалежних експертів (за рахунок коштів МЕЦу, зацікавлених організацій чи на громадських засадах), обнародує висновки експертизи та передає їх органам, уповноваженим приймати управлінські рішення;
 • здійснює громадський незалежний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства України в цій частині відповідним формуванням;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію про виконання підприємствами, установами, організаціями природоохоронних програм і заходів;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • створює установи, підприємства та організації, які сприяють здійсненню практичних природоохоронних заходів, сприяють зайнятості молоді;
 • з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання і освіти створює на громадських засадах екологічні культурно-просвітницькі заклади, клуби, спеціалізовані підрозділи, організує лекції, виставки, конкурси, лотереї, благодійні акції, має власні друковані органи, використовує в своїй діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення, Інтернет.
 • сприяє гармонійному розвитку особистості.

Предметом діяльності МЕЦу є:
- сприяння розвитку екологічної самосвідомості населення;
- сприяння проведенню навчально-просвітницьких заходів з екологічних питань;
- сприяння проведенню природоохоронних заходів;
- впровадження концепції систематичної екологічної освіти в закладах освіти;
- участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах та екологічних школах;
- організація конференцій громадськості, навчальних семінарів, тренінгів, екологічних шкіл;
- участь та організація навчально-оздоровчих таборів;
- участь і організація навчально-тренувальних зборів та екологічних експедицій членів МЕЦу;
- участь та організація поїздок по країні та зарубіжним країнам членів МЕЦу;
- участь та організація культурно-масових, природоохоронних, просвітницьких та інших заходів;
- взаємодія з органами охорони здоров'я, освіти, культури та ін. при втіленні в життя програм МЕЦу, як в Україні, так і за кордоном;
- встановлення прямих міжнародних контактів і зв'язків зі схожими організаціями. Для виконання мети та завдань МЕЦ у встановленому порядку:
- використовує фінансові кошти фізичних осіб, отриманих на підставах та порядку передбачених законодавством, для здійснення статутної діяльності;
- сприяє направленню дітей на відпочинок в інші країни у спеціальні дитячі установи чи сім'ї, а також здійснює прийом дітей з іноземних країн та організує їх відпочинок в Україні; - участь в проведенні благодійних, культурно-масових і видовищних заходів, виста-вок, змагань, концертів, конкурсів, оглядів, лекцій та інше;
- здійснює господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, засновуючи підприємства згідно з діючим законодавством;
- створює філіали на місцях.

Програми[ред.]

Школа екологічного велопатрулювання[ред.]

Одним із найскладніших і найважливіших аспектів роботи багатьох громадських екологічних молодіжних організацій є зацікавлення молоді різного віку з різними інтересами до участі в екологічному русі. Сьогоднішня молодь характеризується різноманітними інтересами, нахилами, уподобаннями, хобі. Знайти єдиний підхід, який би міг застосовуватись для будь-кого, просто не можливо. Проте ми не маємо права залишити підлітків, юнаків і дівчат байдужими до того, що відбувається навкруги для збереження себе в своєму домі, збереження свого майбутнього.
Поглиблення екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, зміна ставлення людей до навколишнього середовища, довкілля, природи та особистого здоров'я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток людства і планети в цілому — головне завдання неформальної екологічної освіти. Перед громадськими молодіжними організаціями постає проблема активізації роботи з молоддю щодо зацікавлення в поліпшенні стану навколишнього середовища. Але що можуть зробити діти, учні, підлітки і просто небайдужі дорослі? Чи можна хоч якось вплинути на рішення цієї світової проблеми?
Для формування в учнів та студентської молоді вміння бачити вплив антропогенного натиску на довкілля, оцінювати його наслідки в лісопаркових зонах була створена система велопатрулювання, яка уможливлює формування норм поведінки учнів та студентської молоді у природному середовищі, допомагає організовувати дослідження, експерименти, поглиблювати екологічну освіту та виховання, формувати екологічну свідомість.
Цілі та завдання ШЕВ:
• створити спеціальні підрозділи, які будуть вивчати свою місцевість;
• стежити за дотриманням екологічного законодавства;
• проводити безпосереднє патрулювання по території лісопаркової зони;
• попереджати і запобігати порушенню законів про охорону природи;
• проводити екологічний моніторинг;
• проводити тренінги з різними віковими групами;
• проводити екологічні акції та свята;
• розробляти інформаційні матеріали для відвідувачів лісопаркової зони та населення, що проживає поруч з лісом;
• впливати на громадську думку в системі охорони через учнівську та студентську молодь;
• залучити молодь до суспільно-корисної роботи;
• пропагувати здоровий спосіб життя.
Стратегією роботи ШЕВ є формування в учнів особистісних якостей: відповідальності за стан довкілля; самоконтролю за власною поведінкою в природі; навчання передбаченню результатів людської діяльності в природі; навчання приймати своєчасні зважені рішення; цінувати життя і здоров'я інших; створювати імідж успіху.
Тактикою впровадження екологічних знань у ШЕВ є: навчити виконувати і вимагати від інших дотримуватись екологічного законодавства; навчити надавати першу медичну допомогу; користуватися необхідним для роботи обладнанням; навчитися користуватися відео- та фототехнікою з наступною обробкою здобутих матеріалів; проводити роз'яснювальну роботу з різними верствами населення; проводити екскурсії з екологічної тематики; випускати екологічні листівки; проводити консультації, надавати поради з екологічних питань.
Робота ШЕВ здійснюється за трьома напрямками: теоретичному, практичному та пропагандиському. 1. Теоретичний включає в себе навчання за такими предметами:
— Засоби і прилади спостереження та зв'язку (фото обладнання та радіо зв'язок) (ЗПСЗ).
— Карто-та топографія (КТ).
— Основи патрульно-постової служби (ОППС).
— Правила дорожнього руху (ПДР).
— Екологічне право (ЕП).
— Медико-санітарна підготовка (МСП).
— Веломайстерність (ВМ).
— Екологічний менеджмент (ЕМ).
— Комп'ютерний екологічний моніторинг (КЕМ).
2. Практичний включає в себе безпосереднє патрулювання лісопаркової зони мікрорайону ДВРЗ м. Києва. Патрульні повинні слідкувати за рухом транспортних засобів по території лісопаркової зони, складати карти найбільш засмічених місць, намагатись через органи державної влади змусити юридичних та фізичних осіб найбільш сумлінно виконувати Закони України про охорону природи та природні ресурси.
3. Пропагандиський включає в себе проведення інформаційної роботи серед різних верств населення, організацію тренінгів, акцій та свят на екологічну тематику

Школа з Характером[ред.]

Це актуальний молодіжний проект, що має на меті надати знання та навички, які б допомогли розвиватись особистості та виховати справжніх лідерів.

Навчання в школі проводиться в дусі гармонічного та взаємодоповнюючого навчання в економічному, екологічному та соціальному напрямках.

Навчання побудовано таким чином, що основну увагу акцентовано на здобуття та засвоєння практичних лідерських навичок.

МЕЦ у 2008році[ред.]

Протягом 2008 року діяльність організації здійснювалась в різноманітних напрямках.
Робота із молоддю:
- проведення різноманітних тренінгів на екологічну тематику («Зелений офіс», «Вода», «Енергозбереження», «Живи розділяючи – покращуй майбутнє» тощо)
- організація одноденних акцій з покращення довкілля (прибирання території, посадка зелених насаджень, підготовка лісу до зими)
- підтримка та матеріальна допомога в проведені Міської шкільної олімпіади з екології
- Підтримка та створення нових екоклубів при українських ВНЗ та СЗШ
- Організація дозвілля молоді для пропаганди способу життя дружнього до навколишнього природного середовища (екскурсійні виїзди на природу, походи)
- Проведення наукових студентських та шкільних семінарів,круглих столів (обов’язковим компонентом наших семінарів є акція прямої дії, тобто не лише обговорення актуальних екологічних проблем,а і заходи практичного характеру)
- Постійна робота кіноклубу - показ фільмів екологічної тематики студентам різних спеціальностей та постійний кінопоказ в офісі організації
- Організація роботи гуртків та різноманітних програм для дітей середнього та старшого шкільного віку – Екомистецтво, Школа з Характером
- Робота по програмі «Школа екологічного велопатрулювання»
- Організація різноманітних конкурсів (малюнків,есе,екокалендарів, екоквест)
- Допомога студентам в організації екологічних досліджень (наприклад, виявлення зміни карбонового відбитку населенням району)
- Працює постійна інтернет-розсилка на екологічну тематику «Новости МЭЦ»
Робота з вчителями (біології, хімії, БЖД, фізики) – проведення тренінгів та лекцій для вчителів та організація семінарів(наприклад для викладачів ВНЗ – «Посилення процесуальної сторони освіти»).
Також робота активістів Дніпровського району за межами міста – допомога в роботі по відновленню річки Джарджава (м. Керч), допомога в роботі лісників Закарпаття та безпосередня участь в допомозі жителям західних регіонів під час повені, участь в різноманітних екологічних заходах в м.Миколаїв (озеленення території та семінар, створення екоклубу), м.Львів (організація впорядкування території, інформаційна кампанія про біопаливо та збір іграшок для дітей з інтернатів на свято св.Миколая).
Цього року МЕЦ виступав з ініціативами проти нелегальної забудови нашого району (Гідропарк, вул..Курнатовського)
Також цікавим є факт визнання організації на різних рівнях. Про що свідчать факти звертання про допомогу до фахівців та волонтерів організації таких структур як Державне Управління Охорони Навколишнього Природного Середовища в м.Києві (допомога в організації та проведені тренінгів з основ екології для учнів середніх класів(сзш 11, школа-інтернат 14, Технічний ліцей), допомога в організації конкурсу фотографій), Київський зоологічний парк (організація та участь в інформаційних компаніях), НПУ ім..Драгоманова, Національний Аграрний Університет та Національний Транспортний Університет (організація виробничої практики для студентів-екологів) тощо.


This article "Молодіжний екологічний центр" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Молодіжний екологічний центр.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...