Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Мудрак Олександр Васильович

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Файл:Mudrak.jpg
Мудрак Олександр Васильович


Народився

14 лютого 1970 року в селі Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району Вінницької області

Місце проживання

м. Вінниця, Україна

Громадянство

Україна

Діяльність

Еколог, природоохоронець, викладач природничих наук, вчитель-методист

Alma mater

Вінницький державний педагогічний інститут

Сфера наукових інтересів

Екологія, охорона природи, заповідна справа, екологічна освіта, екологічна безпека, сталий розвиток

Навчальний заклад

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

Посада

Завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук (за спеціальністю 03.00.16 - екологія)

Нагороди

Подяка Міністра охорони навколишнього природного середовища;

Грамота комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Грамоти Вінницької ОДА

Громадська робота

Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги;

Голова комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр Громадської ради при Вінницькій обласній раді


Мудрак Олександр Васильович – завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук комунального вищого навчального закладу “Вінницька академія неперервної освіти” (КВНЗ “ВАНО”), м. Вінниця. Доктор сільськогосподарських наук (2013), професор (2015), член-кореспондентом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, 2006), академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (2009). Керівник Науково-методичного центру освіти для сталого розвитку (2016). Член спеціалізованої вченої ради (2016) Д 26.371.01 при Інституті агроекології і природокористування НААН із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки). Член редакційної колегії Міжнародного часопису “International Journal of New Economics and Social Sciences” (IJONESS) Міжнародного наукового інституту інновацій (Варшава, Польща, 2015). Член редакційної колегії “Агроекологічного журналу” як фахового видання за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки, Київ, 2018). Член редакційної колегії наукового журналу “Вісник національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка. Серія “Біологічні науки” (Чернігів, 2019). Член редакційної колегії наукового журналу “Людина і довкілля. Проблеми неоекології”. Серія “Сільськогосподарські науки” (Харків, 2019). Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у Вінницькій області (2010-2019). Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (2015-2019). Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю “Екологія” (2018-2019). Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги. Заступник голови Громадської ради при Вінницькій обласній раді з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр. Член комітету з питань екологічної збалансованості Асоціації міст України. Експерт ЄС з питань розміщення відходів (2007); експерт ПР ООН з освіти для сталого розвитку (2015); експерт ПР ООН щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель (2015); експерт ПР ООН з аналізу галузевого законодавства (2017). Робота у складі Акредитаційної комісії з вищої освіти МОН України  регламентована наказом МОНУ № 725-л від 29.05.2019. За вагомі досягнення в навчальній, науковій, методичній і громадській роботі Олександр Васильович отримав понад 50 заохочень.

Біографія

Народився 14 лютого 1970 року в селі Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району Вінницької області, де навчався у місцевій школі. Після закінчення школи вступив до Вінницького державного педагогічного інституту, який закінчив у 1993 році, де отримав кваліфікацію “учитель географії і біології” та одержав рекомендацію до аспірантури. Після закінчення інституту прийнятий на посаду вчителя біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв (15.08.1993 – 3.01.1994). Потім працював на посаді старшого лаборанта кафедри економічних та соціальних знань Вінницького державного педагогічного інституту (13.01.1994 – 1.11.1995). У 1995 році зарахований до цільової аспірантури Київського національного університету ім. Т. Шевченка з відривом від виробництва (1.11.1995 – 18.05.1998). У 1998 році зарахований в цільову аспірантуру Інституту агроекології та біотехнології УААН з відривом від виробництва по спеціальності “екологія” у зв’язку з переводом на роботу наукового керівника. Після закінчення аспірантури прийнятий на посаду асистента кафедри природничих дисциплін Вінницького державного педагогічного університету на умовах строкового договору (1.11.1998 – 1.09.1999). У 1999 році Олександр Васильович захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 1999 році був переведений на посаду старшого викладача кафедри природничих дисциплін, а потім доцента кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету на умовах строкового договору (1.09.1999 – 1.09.2002). У 2002 році отримав вчене звання доцента кафедри біології. У зв’язку з відкриттям спеціальності “географія і екологія” був переведений на посаду доцента кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету на умовах строкового договору (1.09.2002 – 1.12.2006). У 2006 році був зарахований до цільової докторантури Національного авіаційного університету очної форми підготовки терміном до 3-х років (1.12.2006 – 30.11.2009). Після закінчення докторантури цільового призначення був прийнятий на посаду доцента кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на умовах контракту по 1.12.2012 р. У 2012 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему: “Структурно-функціональні особливості реалізації регіональної екомережі в контексті стратегії збалансованого розвитку”. Потім Олександр Васильович був прийнятий на посаду професора кафедри методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. З 2013 року прийнятий на посаду доцента кафедри методики викладання суспільних, філологічних та природничо-математичних дисциплін Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за строковим трудовим договором (14.10.2013 –8.01.2014). У 2014 році прийнятий на посаду професора кафедри методики викладання суспільних, філологічних та природничо-математичних дисциплін Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (8.01.2014 – 1.04.2014). З 1 квітня 2014 року прийнятий на посаду завідувача кафедри екології та природничо-математичних дисциплін Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (1.04.2014 – 1.05.2015). У 2015 році отримав вчене звання професора кафедри екології та природничо-математичних дисциплін. У зв’язку з перейменуванням навчального закладу прийнятий на посаду завідувача кафедри екології та природничо-математичних дисциплін Комунального вищого навчального закладу “Вінницька академія неперервної освіти”, професор (1.05.2015 – 1.06.2015). У зв’язку з перейменування кафедри прийнятий на посаду завідувача кафедри екології, природничих та математичних наук Комунального вищого навчального закладу “Вінницька академія неперервної освіти” (з 1.06.2015 по теперішній час).

З 2015 року за ініціативи Олександра Васильовича у КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” було відкрито спеціальність 101 “Екологія”. Наразі він здійснює із своєю кафедрою підготовку й випуск бакалаврів і магістрів за цією спеціальністю.

Починаючи з 2005 р. і по даний час Мудрак О.В. був відповідальним виконавцем, науковим керівником і співкерівником понад 20 науково-дослідних державних тем з екологічного і природоохоронного напрямку. Наразі він є керівником 2 науково-дослідних тем МОНУ та програмно-цільового освітнього проекту “Екошкола – школа майбутнього”, результати якого – це участь у VI Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти”, “Інноватика в сучасній освіті” (2015), де отримано диплом лауреата конкурсу І ступеня в номінації “Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему екологічної освіти”.

Під його науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні і сільськогосподарські науки), ще декілька аспірантів і здобувачів теж підготували до захисту кандидатські дисертації.

О.В. Мудрак – досвідчений науково-педагогічний працівник, знаний в Україні, Польщі, Литві, Грузії, Білорусі. Має близько 400 наукових публікацій (в тому числі виданих у співавторстві й одноосібно), 5 підручників, 20 посібників (в тому числі з грифом МОН України), 10 монографій, енциклопедій, довідників, статей опублікованих в журналах, які внесено до наукометричної бази Scopus and Web of Science, фахових виданнях, методичних розробках, тезах. Він співорганізатор декількох і учасник понад 50 Міжнародних наукових і науково-практичних симпозіумів, конференцій, семінарів, зокрема, із екологічних проблем Вінниччини, Подільського регіону та України. Був безпосереднім організатором І Міжнародної науково-практичної конференції “VinSmartEco” на базі КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”. У співавторстві видав понад 20 типових навчальних програм з нормативних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю 101 “Екологія”.

Наукова школа Олександра Васильовича розробляє і впроваджує спеціальні заходи із збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, створення заповідних об’єктів, формування і реалізації екологічної й смарагдової мережі, проведення стратегічної екологічної оцінки, визначення оцінки впливу на довкілля, рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів, покращення стану лісових, водних, агро- і урбоекосистем, реалізації принципів освіти для сталого розвитку, екологічного менеджменту, збалансованого використання природних ресурсів.

О.В. Мудрак приділяє значну увагу підвищенню свого науково-методичного та кваліфікаційного рівня, зокрема пройшов підвищення кваліфікації в провідних університетах країн Європи (Польщі, Литви, Чехії, Словаччини). Позапартійний.

Основні наукові праці[ред.]

Монографії

1.  Mudrak Oleksandr, Sobchyk Viktoria, Nahorniuk Oksana, Mudrak Halyna, Svitlana Yashnik, Tarasenko Halyna/ Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society // Mechanisms of stimulation of socio-economic development of regions in conditions of transformation [Monograph]. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. – P.78–110.

2.  Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь // Paradygmatyczne aspekty i dylematy rozwoju nauk i edukacji [monografia] / [red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Melitopol – Chersoń – Krzywy Róg: Posvit, 2019. – S. 163–174.

3.  Нагорнюк О.М., Рідей Н.М., Мудрак О.В. Формування екологічної культури у системі післядипломної освіти / Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку [колективна монографія] / за заг. редакцією Рідей Н.М. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 247–269.

4. Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження [Монографія] / За заг. ред. О.В. Мудрака – видання 2-е, виправлене і доповнене. – Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2018. – 594 с.

5.  Мудрак О.В. Еталони природи Вінниччини / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М. Поліщук, С.Л. Кушнір, Ю.А. Єлісавенко, М.М. Ганчук, Т.В. Бриндак [Монографія] // За заг. ред. О.В. Мудрака. – Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2-е видання. – 2016. – 540 с.

6. Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження [Монографія] / За заг. ред. О.В. Мудрака – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2015. – 564 с.

7. Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Поліщук В.М. та ін. Еталони природи Вінниччини [Монографія] / За ред. О.В. Мудрака. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2014. – 532 с.

8. Мудрак О.В. Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак [Монографія] – Вінниця: ТОВ “Нілан – ЛТД”, 2013. – 320 с.

9.  Мудрак О.В. Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи [Монографія] / О.В. Мудрак. – Вінниця: “СПД Главацька Р.В.”, 2012. – 914 с.

10.       Екологічна безпека Вінниччини [Монографія] / За заг. ред. Олександра Мудрака. – Вінниця: ВАТ “Міська друкарня” – 2008. – 456 с.

Енциклопедії, довідники, підручники, посібники

11.  Урушадзе О.Т. Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток: навчальний посібник (гриф МОНУ лист №22.01/10-1716 від 08.05.2019 р.) / О.Т. Урушадзе, Т.Ф. Урушадзе, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот; за наук. редак. академіка НААНУ О.І. Фурдичка. – Тбілісі-Київ-Херсон, Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – 482 с.

12.  Мудрак О.В. Формування екологічної компетентності учнів шляхом впровадження освіти для сталого розвитку в курсі біології 9 класу: навчально-методичний посібник / О.В. Мудрак, С.Г. Сапон. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. – 2019. – 51 с.

13.  Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В. та ін. Вступ до фаху (в екології). Підручник. – стереотипне видання, 2018. – 428 с (гриф МОНУ №1/11-19735 від 15.12.2014).

14.  Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2017. – 69 с.

15.  Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І. Методологія сучасних екологічних досліджень: теорія і практика. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – 352 с.

16.  Заповідні куточки Вінниччини: презентаційний фотоальбом / Під заг. ред: М. Ткачука, упорядники: О. Матвійчук, Л. Голунова, О. Мудрак, О. Швець, А. Магера, В. Фінклер, Л. Горбенко, Т. Лотоцька. – Вінниця, ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 100 с.

17. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. – 2-е видання, доповнене із змінами. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 54 с.

18. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-методичний посібник. – 2-е вид-ня, доповнене із змі-нами / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. – 2016. – 94 с.

19. Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В. та ін. Вступ до фаху: Підручник (гриф МОНУ №1/11-19735 від 15.12.2014) / М.О. Клименко, В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, Р.В. Петрук, Л.В. Клименко, Н.В. Гнілуша. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 428 с.

20. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього” як інноваційна траєкторія формування екологічної свідомості особистості. Навчально-методичний посібник / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. – 2015. – 189 с.

21. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-методичний посібник / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. – 2015. – 75 с.

22. Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Навчальний посібник / В.Г. Петрук, Г.О. Білявський, О.В. Мудрак (Гриф МОН №1/11-9565 від 15.10.10). – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 400 с.

23. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 54 с.

24. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології: Книга для вчителя 10-11 класів. Науково-методичний посібник / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк Вінниця: ВОІПОПП, Інформаційно-видавничий відділ, 2014. – 108 с.

25. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова: Навчально-методичний посібник. – Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 84 с.

26. Визначні пам’ятки Вінниччини: Альбом / Редакційна колегія С. Нешик, К. Висоцька, М. Вдовцов, О. Горба, Ю. Зінько, О. Мудрак, М. Скрипник, С. Царенко, Т. Яременко // Вінницький обласний краєзнавчий музей; відп. за випуск К. Висоцька. – Вінниця, 2011. – 400 с.

27. Мудрак О.В. Екологія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – друге видання, перер. і доповнене – Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2011. – 520 с.

28. Мудрак О.В. Екологічний стан довкілля Вінницької області: Навчально-метод. посібник / О.В. Мудрак – Вінниця: “ФОП Корзун Д.Ю”., 2011. – 104 с.

29. Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник / Укладачі: Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Дзюмак М.А., Єлісавенко Ю.А. – Вінниця: ВНАУ, 2011. – 109 с.

Перелік журналів, збірників наукових праць рекомендованих ДАК, що включені до наукометричних баз

30.  Mudrak O.V., Yelisavenko Yu.A., Polishchuk V.M., Mudrak H.V. (2019). Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure // Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 187–192 (Web of Science).

31.  Mudrak, O.V., Mudrak, H.V., Razanov, S.F., Kavun, Zh.A. (2018). Ecological-cohenological analysis of the flora Eastern Podillya as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204–209 (Web of Science).

32.  Mudrak O.V., Ovchynnykova Yu.Yu., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network // Journal of Environmental Research, Engineering and Management Vol. 74/№ 3/2018. – Р. 55–63 (Scopus).

33.  Mudrak Oleksandr. Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) / Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Halyna Mudrak, Halyna Tarasenko // Journal of the Lithuanian Academy of Sciences. Biologija – 2018. – Vol. 64/№4. – P. 285-296 (Web of Science).

34.  Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону. – The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. – Brno: Baltija Publishing, P. 99–105.

35.  Мудрак О.В. Наукове обґрунтування створення національного природного парку “Центральне Поділля” / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова, Г.В. Мудрак // Агроекологічний журнал – 2018. – № 2 – С. 13–22.

36.  Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі // Вісник Уманського національного університету садівництва №1, 2018. – С. 78–82.

37.  Мудрак О.В. Східне Поділля – репрезентативний регіон національної екомережі / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова // Агроекологічний журнал – 2017. – № 4 – С. 7–13.

38.  Oksana Nagorniuk, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Wiktoria Sobczyk. Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine / EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA // Kwartalnik Naukowy Nr 4(22)/2017. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW, 2017. – http://eti.rzeszow.pl/wydania.html.pdf - 2017 (4). - P. 214–219.

39.  Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2017. – №7 (Том 1). – С. 188–199.

40. Olexandr MUDRAK, Galina MUDRAK, Тetiana BRYNDAK. Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development / EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA/EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE // Kwartalnik Naukowy Nr 1(15)/2016 / Quorterly Journal No 1/15/2016. – http://eti.rzeszow.pl/wydania.html.pdf - 2016 (1). - P. 175–181.

41. Мудрак О.В. Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: ВНАУ. – 2016. – №4. – С. 197–211.

42. Мудрак А.В. Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурних элементов региональной экосети / А.В. Мудрак, Г.В. Мудрак // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – №2 (36). – 2015. – С. 48–54.

43. Мудрак О.В. Особливості природокористування у межах Південно-Подільського екокоридору регіональної екомережі // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 57–63.

44. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості збалансованого при-родокористування в межах Бузького екокоридору / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, С.Л. Кушнір // Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. – К. – 2014. – Вип. №1. – С. 20–27.

45. Мудрак О.В. Організація та вдосконалення системи екологічного моніторингу заповідних територій Поділля // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 63–74.

46. Мудрак О.В. Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Вінницької області в контексті стратегії збалансованого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 100–109.

47. Мудрак О.В. Зоорізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика / О.В. Мудрак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 71–81.

48. Мудрак О.В. Фіторізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика / О.В. Мудрак // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Науковий журнал Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014. – №3-4. – С. 13–21.

49. Мудрак О.В. Типологічне ранжування відновлювальних територій екомережі Поділля / О.В. Мудрак // Агроекологічний журнал – 2012. – № 3 – С. 74–77.

50. Мудрак О.В. Концептуальні засади підвищення рівня екологічної освіти на заповідних територіях / О.В. Мудрак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Випуск 37 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2012. – С. 352–356.

51. Саєнко Т.В. Формування еколого-креативної підготовки студентів ВНЗ / Т.В. Саєнко, О.В. Мудрак, І.І. Дуднікова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 36 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2012. – С. 264–268.

52. Мудрак О.В. Оцінка репрезентативності екомережі Поділля: теорія і практика / О.В. Мудрак // Агроекологічний журнал – 2012. – № 4 – С. 28–34.

53. Ковальчук О.В. Екологічна освіта як основа збалансованого розвитку України / О.В. Ковальчук, О.В. Мудрак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 33. – С. 57–61.

54. Мудрак О.В. Історія господарського освоєння поверхневих водойм Вінниччини / О.В. Мудрак, С.В. Рябоконь // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки / Редкол: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2011. – Випуск 7(47). – С. 121–126.

55. Єлісавенко Ю.А. Історія збереження лісових угідь Вінниччини / Ю.А. Єлісавенко, О.В. Мудрак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 89–95.

56. Білявський Г.О. Сучасний стан біорізноманіття Поділля / Г.О. Білявський, О.В. Мудрак // Агроекологічний журнал. – Спец. випуск. – К., 2011. – С. 20–24.

57. Саенко Т.В. Экологические основы духовной культуры будущего специалиста / Т.В. Саенко, А.В. Мудрак // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ: В 2-х ч. – К., 2011. – Вип. 69. Частина ІІ. – С. 238–243.

58. Cаєнко Т.В. Інноваційні педагогічні технології в екологічній підготовці студентів ВНЗ України / Т.В. Саєнко, О.В. Мудрак // Наукові записки Вінни-цького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 35 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2011. – С. 293–297.

Посилання[ред.]

·        Блог кафедри екології, природничих та математичних наук

·        Сайт КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

·        Сайт Всеукраїнської екологічної ліги


This article "Мудрак Олександр Васильович" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Мудрак Олександр Васильович.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...