Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Міжгалузе́ва ра́да з пита́нь ро́звитку інформаці́йного суспі́льства — тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

Міжгалузева рада утворена постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4[1].

Завдання[ред.]

Завдання Міжгалузевої ради — підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо реалізації державної політики з питань розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України до глобального інформаційного простору.

Повноваження[ред.]

 • створення організаційно-правових, науково-технічних та фінансово- економічних умов для розвитку інформаційного суспільства;
 • розвитку інформаційної інфраструктури та забезпечення її інтеграції із світовою інфраструктурою;
 • забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;
 • розширення переліку послуг, що надаються юридичним та фізичним особам із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • залучення громадськості до здійснення заходів із забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
 • підвищення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом впровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • забезпечення розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем у сфері охорони здоров'я, освіти, науки, культури та охорони навколишнього природного середовища;
 • забезпечення інформаційної безпеки та здійснення заходів з криптографічного і технічного захисту інформації;
 • взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань розвитку інформаційного суспільства;
 • співпраці з міжнародними організаціями в рамках виконання міжнародних договорів України та реалізації спільних проектів, які забезпечують інтеграцію України до глобального інформаційного простору;

Для цього Міжгалузева рада:

 • узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань розвитку інформаційного суспільства, впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій та з урахуванням міжнародного досвіду розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства;
 • розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій, аналізує результати їх діяльності, пов'язаної із забезпеченням розвитку інформаційного суспільства, та подає Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію.

Права[ред.]

Міжгалузева рада має право:

 • отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та матеріали з питань, що належать до її компетенції;
 • утворювати у разі потреби консультаційні, експертні та інші робочі групи із залученням в установленому порядку провідних учених і фахівців (за їх згодою);
 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних і місцевих органів виконавчої влади про здійснення заходів із забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

Організація роботи[ред.]

Міжгалузеву раду очолює голова, який є Першим віце-прем'єр-міністром України. Першим заступником та заступником голови Міжгалузевої ради є відповідно Голова Держкомінформатизації та його заступник.

Організаційною формою роботи Міжгалузевої ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання скликаються головою Міжгалузевої ради або за пропозицією не менш як третини членів Ради. Підготовку засідання Міжгалузевої ради забезпечує її секретар. Засідання Міжгалузевої ради проводить її голова, а в разі його відсутності — перший заступник або заступник голови.

Рішення Міжгалузевої ради вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Міжгалузевої ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Пропозиції і рекомендації Міжгалузевої ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжгалузевої ради здійснює Держкомінформатизації.

Склад[ред.]

До 20 липня 2011 до складу Міжгалузевої ради входили:

 • Турчинов Олександр Валентинович — Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Міжгалузевої ради
 • Рубан Ігор Анатолійович — Голова Держкомінформатизації, перший заступник голови Міжгалузевої ради
 • Балюк Віталій Віталійович — заступник Голови Держкомінформатизації, заступник голови Міжгалузевої ради
 • Здзеба Ігор Олексійович — начальник Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Міжгалузевої ради
 • Баранов Олександр Андрійович — перший заступник директора Держзв'язку
 • Богашева Наталія Владиславівна — заступник Міністра юстиції
 • Вишневський Андрій Володимирович — заступник Начальника Головдержслужби
 • Горобцов Володимир Олексійович — заступник Голови Держкомтелерадіо
 • Демещик Андрій Михайлович — генеральний директор громадської асоціації «Електронна Одещина» (за згодою)
 • Згуровський Михайло Захарович — ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»
 • Коваль Володимир Олександрович — директор департаменту МЗС
 • Колобов Сергій Олександрович — Голова НКРЗ
 • Мандрикін Олександр Анатолійович — голова правління Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних (за згодою)
 • Палагін Олександр Васильович — заступник директора Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук
 • Пекар Валерій Олександрович — голова експертної ради асоціації «ІКТ — Маркетинг» (за згодою)
 • Пероганич Юрій Йосипович — генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України (за згодою)
 • Попова Тетяна Володимирівна — голова правління Інтернет-асоціації України (за згодою)
 • Проживальський Олег Петрович — заступник Міністра транспорту та зв'язку — директор Держзв'язку
 • Романюк Сергій Андрійович — перший заступник Міністра економіки
 • Сидорович Ярослав Мар’янович — директор департаменту Мінфіну
 • Соловйов Юрій Олексійович — голова ради Української асоціації операторів зв'язку «Телас» (за згодою)
 • Стріха Максим Віталійович — заступник Міністра освіти і науки
 • Фролов Олег Володимирович — заступник Голови Держспецзв'язку
 • Швець Олександр Олександрович — генеральний директор Спілки кабельного телебачення України (за згодою)

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


This article "Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства.