Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS»

Міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS» присвячена науковим, технічним, економічним та навчально- методичним проблемам побудови ефективних систем енергетичного менеджменту, які дають змогу підвищити енергетичну ефективність функціонування енергетичного сектора України, реалізувати політику енергоефективності та енергозбереження підприємств, організацій та установ.

Конференція проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Кафедри електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Мета конференції:

всебічний аналіз сучасних аспектів енергоефективності, енергетичного менеджменту та енергозбереження, демонстрація наукових досягнень і пошуку нових рішень щодо проблем енергоефективності та енергозбереження в різних галузях, а також їх практичне застосування на сучасному етапі розвитку енергетичних систем України та у сучасних умовах розвитку вищої освіти у сфері енергоменеджменту в контексті Болонського процесу.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-технічні:

1. Законодавчі та нормативно-правові питання енергозбереження й енергоефективності.

2. Методологічні основи моніторингу та керування ефективністю використання палива й енергії.

3. Сучасні системи енергетичного менеджменту.

4. Інтелектуальні енергетичні системи Smart Grid та енергетичний менеджмент.

5. Інтегровані системи енергетичного менеджменту.

6. Енергетичний менеджмент у системі керування підприємством і галузями економіки.

7. Планування ресурсів підприємства відповідно до керування енергоефективністю.

8. Безпека енергетичних і промислових підприємств.

9. Екологічні питання енергетики та комплексний підхід до використання енергоресурсів.

10. Прикладні організаційно-технічні й економічні питання (кращі практики) систем енергетичного менеджменту.

Навчально-методичні:

1. Методологія формування змісту навчального процесу у сфері енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту.

2. Сучасне методичне, наукове та навчально-лабораторне устаткування по забезпеченню фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів.

Секції конференції:

1.«Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності»

2.«Менеджмент енерговикористання»

3.«Екологічні аспекти та підходи до використання енергоресурсів»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: СПІВГОЛОВИ

ДЕНИСЮК Сергій

Директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського

САВЧУК Сергій

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України


Члени програмного комітету: Басок Борис, член-кор. НАН України Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна

Випанасенко Станіслав, проф. Національний гірничий університет, Україна

Дешко Валерій, проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Догматов Анатолій, проф. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Україна

Дупак Олександр, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

Жаркін Андрій, член-кор. НАН України Інститут електродинаміки НАН України, Україна

Жуйков Валерій, проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

Заболотний Анатолій, доцент Запорізький національний технічний університет, Україна

Каплун Віктор, проф. Київський національний університет технології та дизайну, Україна

Качан Юрій, проф. Запорізька державна інженерна академія, Україна

Кіорсак Михайло, проф. Інститут енергетики АН Молдови, Молдова

Кудря Степан, проф. Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Україна

Лежнюк Петро, проф. Вінницький національний технічний університет, Україна

Лазуренко Олександр, проф. НТУ «Харківський політехнічний інститут», Україна Лі Бернт, проф. Університетський коледж Телемарк, Норвегія

Маліновський Антон, проф. Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Марченко Андрій, проф. НТУ «Харківський політехнічний інститут», Україна

Метельський Володимир, проф. Запорізький національний технічний університет, Україна

Нижник Олександр, проф. Полтавський національний політехнічний університет ім. Ю. Кондратюка, Україна

Садовий Олександр, проф. Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

Сиченко Віктор, проф. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Україна

Сінчук Олег, проф. Криворізький національний університет, Україна

Бурбело Михайло, проф. Вінницький національний технічний університет, Україна

Танкевич Євген, проф. Інститут електродинаміки НАН України, Україна

Фіалко Наталія, член-кор. НАН України Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна

Фомічов Євгеній, проф. Одеський національний політехнічний університет, Україна

Захарченко Віктор, проф. Національний авіаційний університет, Україна

Щокін Вадим, проф. Криворізький національний університет, Україна


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Веремійчук Юрій, к.т.н, старший викладач, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ярмолюк Олена, к.т.н, старший викладач, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Соколовський Павло, асистент, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Опришко Віталій, асистент, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, КПІ ім. Ігоря Сікорського

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут енергозбереження та енергоменеджменту. 03056, Україна, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, к. 315, тел./факс (38-044) 204-85-14; сайт: pems.kpi.ua, e-mail: pems@kpi.ua


This article "Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS.