You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Огар Емілія Ігорівна

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Ога́р Емі́лія І́горівна - професор Української академії друкарства, член Міжнародного товариства дослідників дитячої літератури (IRSCL).

Науковий ступінь:доктор наук[ред.]

Рік: 1996. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Філологічні науки. 10.02.01 - Українська мова Місто: Київ.Установа: Національна академія наук України

Рік: 2013. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Соціальні комунікації. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій Місто: Київ. Установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Професор кафедри видавничої справи та редагування Львівської академії друкарства, є одним із найавторитетніших дослідників української дитячої літератури. Вона була керівником міжнародної конференціі з проблем дитячого читання. За своє гасло вважає слова Умберто Еко «Не сподівайтеся позбутися книжок!».

Видання та твори[ред.]

  • Українська мова в сучасній мовній ситуації в Україні: соціолінґвістичний та етнокультурний аспект
  • До питання про сучасну мовну ситуацію в Україні
  • Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки
  • Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби)

Праці[ред.]

1. [Д] (2013) Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри 2. [К] (1996) Українська друкарська термінологія: формування та функціонування 3. [К] (1996) Українська друкарська термінологія: формування та функціонування 4. (1997) Реалії та перспективи українського книжкового ринку 5. (1998) Круглий стіл. Україна та Европа: єдність в розмаїтті 6. (2002) Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки 7. (2003) Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХ ст.) 8. (2007) Іван Тиктор: талан і талант 9. (2007) Іван Тиктор: талан і талант 10. (2012) Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) 11. (2013) "Наука байдужа до біографії своїх творців ..." 12. (2014) Книжка про читання

Наукова періодика[ред.]

1. (2008) Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація 2. (2009) Класика для дітей як видавничий та соціокультурний феномен 3. (2011) Книжка замість "мишки"? (дитина і читання в цифрову добу) 4. (2011) Літературно-видавничі конкурси у просуванні дитячої книги 5. (2011) Сучасні підходи до вивчення дитячої книги 6. (2012) Дитяча література як об’єкт вивчення в українській науці кінця XIX – початку XX ст. 7. (2012) Дитяча періодика України в умовах ринку: наслідки комерціалізації 8. (2012) Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики 9. (2014) Адресант у дитячій книзі як літературно-видавничій комунікації 10. (2014) Проблеми сучасної бібліотипології (аналіз українських реалій) 11. (2014) Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях 12. (2014) Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт 13. (2014) Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) 14. (2015) Типологічні особливості українських цифрових медіа для дітей та підлітків 15. (2016) Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі 16. (2016) Науково-популярні історичні серії концерну Івана Тиктора: видавничий аспект (До 80-річчя виходу "Історії Українського Війська") 17. (2017) Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу 18. (2018) Сучасний український "мальопис": видавничі реалії та перспективи

Реферативна інформація[ред.]

1. [Д] (2013) Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри 2. (1999) До проблеми мовного забезпечення сучасної дитячої літератури в реаліях українсько-російського білінгвізму 3. (2000) Особливості підготовки тексту видань для читачів-початківців 4. (2000) Роль вікового критерію у типології видань для дітей 5. (2001) Проблеми типології сучасної науково-популярної книги 6. (2002) Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки 7. (2002) Українське книго- та пресовидання для дітей (спроба загального огляду) 8. (2003) Редактор: сучасні трансформації відомого фаху 9. (2003) Сучасні пізнавальні видання для дітей: поле для наукових роздумів 10. (2004) Особливості популяризації знань у сучасній дитячій періодиці 11. (2005) Критичний дискурс довкола дитячої книги (на сторінках спеціалізованих часописів) 12. (2006) Мова дитячого літературного дискурсу: функціонально-комунікативні аспекти дослідження 13. (2006) Функціональність дитячого часопису: актуалізація теоретичних поглядів Бориса Грінченка 14. (2007) Дитина і зло у сучасному медійному просторі: конструктивні і деструктивні складові взаємин 15. (2007) Іван Тиктор: талан і талант 16. (2008) Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація 17. (2009) Класика для дітей як видавничий та соціокультурний феномен 18. (2011) Книжка замість "мишки" (дитина і читання в цифрову добу) 19. (2012) Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) 20. (2012) Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) 21. (2012) Дитяча література як об'єкт вивчення в українській науці кінця XIX - початку XX століття 22. (2012) Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики 23. (2014) Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях 24. (2014) Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт

Див. також[ред.]

Посилання[ред.]


This article "Огар Емілія Ігорівна" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Огар Емілія Ігорівна.Read or create/edit this page in another language[ред.]