<addthis />

Основи гідрохімії (підручник)

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

«Основи гідрохімії»
Файл:Обкладинка до Основ гідрохімії В.К. Хільчевського та ін.jpg
Обкладинка підручника "ОСНОВИ ГІДРОХІМІЇ"[1]
Автор Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Країна Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Мова Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Серія Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Тема Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Жанр Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Місце Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Видавництво Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Видано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Редактор Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Сторінок Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Тираж Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
ISBN ISBN 978-966-521-559-2
Попередній твір Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Наступний твір Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка скрипту: Не існує модуля «list».

«Основи гідрохімії» — підручник для вищих навчальних закладів з гідрологічним, гідрохімічним та гідроекологічним профілями підготовки фахівців, ISBN 978-966-521-559-2. (Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основи гідрохімії[1]: підручник. — К.: Ніка-Центр. — 2012. — 312 с., 24 с. кольорових вкл.).

Авторський колектив підручника "Основи гідрохімії :В. К. Хільчевський — доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Осадчий В. І. — доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту ; С. М. Курило — кандидат географічних наук, доцент кафедри гідрології та гідроекології.

ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА[ред.]

У підручнику, який складається з 14 глав, викладено теоретичні основи гідрохімії, а також особливості регіональних і прикладних гідрохімічних досліджень з елементами гідроекології. Показано особливості хімічного складу різних типів природних вод (атмосферних опадів, річкових, озерних, підземних і морських вод), а також висвітлено питання радіоактивності гідросфери. Наведено характеристику методів дослідження та узагальнення гідрохімічної інформації, оцінки якості води та заходів щодо охорони водних об'єктів від забруднення.

Підручник висвітлює основи загальної гідрохімії, яка є базою у подальшому вивченні спеціальних дисциплін: регіональної гідрохімії, моніторингу якості вод й охорони гідросфери, хімії океану, радіоактивності природних вод, гідроекологічних аспектів водопостачання й водовідведення, інших спецкурсів відповідного профілю.

Даний підручник створено з використанням матеріалів і досвіду відомих вчених-гідрохіміків: українських — В. І. Пелешенка і В. К. Хільчевського при створенні ними першого в Україні базового підручника «Загальна гідрохімія» (1997, ISBN 5-325-00796-3); російських — О. О. Алекіна (1970), А. М. Ніканорова (2001), які є авторами навчальних видань з гідрохімії, опублікованих у різні роки.

Основна мета підручника — показати залежність інтенсивності й напряму хімічних процесів, що відбуваються в природних водах, від динамічних умов сучасного навколишнього середовища. Відомості про хімію природних вод і процеси, які виникають у воді під впливом природних і антропогенних факторів, ілюструються матеріалами по водних об'єктах різних регіонів світу та України (в 1995 р. опубліковано підручник «Гідрохімія України» — Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К., ISBN 5-11-004522-4).

Приділено належну увагу висвітленню питання радіоактивності природних вод, що є надзвичайно актуальним у наш час, наведено розділи щодо прикладного застосування гідрохімії для оцінки стану забруднення та якості вод, реалізації заходів з охорони вод, особливо від забруднення стічними водами. Показано історію розвитку гідрохімії в Україні.

Написанню підручника з основ гідрохімії сприяв досвід з підготовки фахівців на кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та результати сучасних гідрохімічних досліджень вчених університету та Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України та НАН України, які використані, зокрема, при створенні карт якості вод «Національного атласу України» (2007), монографії «Аналітична хімія поверхневих вод» (2007, ISBN 978-966-00-0676-8), «Гідрохімічного довідника» (2008, ISBN 978-966-521-496-0) та низки монографій з гідрохімії регіональних басейнових систем, зокрема Західного Бугу[2] (2006, ISBN 966-521-397-0), Дніпра (2007, ISBN 978-966-521-445-8), Південного Бугу[3] (2009, ISBN 978-966-521-516-5), Росі[4] (2009, ISBN 978-966-521-507-3), Горині[5] (2011, ISBN 978-966-521-551-6), Інгульця[6]. (2012).

Вміщено 20 кольорових карт хімічного складу природних вод України.

Для студентів географічних та гідрометеорологічних факультетів університетів, які навчаються за спеціальністю «гідрологія», фахівців у галузі використання і охорони водних ресурсів та навколишнього природного середовища.

БІБЛІОГРАФІЯ (основна)[ред.]

 • Алекин О. А. Основы гидрохимии / Учебное пособие. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 442 с.
 • Гідрохімічний довідник / В. І. Осадчий, Б. Й. Набиванець, Н. М. Осадча та ін. — К.: Ніка-Центр, 2008. — 655 с.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Гідрохімія України / Підручник. — К.: Вища школа, 1995. — 307с. (ISBN 5-11-004522-4)
 • Крайнов С. Р., Швец В. М. Гидрогеохимия / Учебник. — М.: Недра, 1992. — 463 с.
 • Никаноров А. М. Гидрохимия / Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. — С — Пб: Гидрометеоиздат, 2001. — 444 с.
 • Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Загальна гідрохімія / Підручник. — К.: — Либідь, 1997. — 384 с. (ISBN 5-325-00796-3)
 • Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Под ред. А. Д. Семенова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 542 с.
 • Хільчевський В. К. Хімічний аналіз вод / Навчальний посібник. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. — 62 с.
 • Хільчевський В. К. Гідрохімія океанів і морів / Навчальний посібник. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. — 114 с.

Примітки[ред.]

Література[ред.]


This article "Основи гідрохімії (підручник)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Основи гідрохімії (підручник).

 1. 1,0 1,1 Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. ОСНОВИ ГІДРОХІМІЇ: ПІДРУЧНИК [Електронний ресурс]. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 312 с.
 2. Забокрицька М. Р., Хільчевський В. К., Манченко А. П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. — К. : Ніка-Центр, 2006. — 184 с.
 3. Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу: Монографія [Електронний ресурс] / За ред. В. К. Хільчевського. — К.: Ніка-центр, 2009. — 184с.
 4. Гідроекологічний стан басейну річки Рось / За ред. В. К. Хільчевського. — К.: Ніка-Центр, 2009. — 116 с.
 5. Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС: Монографія [Електронний ресурс] / За ред. В. К. Хільчевського. — К. : Ніка-центр, 2011. — 176 с.
 6. Хільчевський В. К. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу : Монографія [Електронний ресурс] / В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов — К.: Ніка-центр, 2012. — 180 с.