Сто відсотків

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

«Сто відсотків» — державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України 13 квітня 2011. Дію Програми достроково припинено постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2014 №71 "Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"[недоступне посилання з липня 2019].

Основні характеристики[ред.]

Обсяг фінансування Програми становить 781,37 млн гривень, у тому числі 549,37 млн. — за рахунок державного бюджету, 100 млн. — за рахунок місцевих бюджетів та 132 млн гривень за рахунок інших джерел.

Державний замовник-координатор — МОНмолодьспорт

Виконавці заходів Програми — МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Завдання[ред.]

Основними завданнями Програми є:

 1. удосконалення нормативно-правової бази;
 2. оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами ІКТ;
 3. створення відкритої мережі освітніх ресурсів;
 4. оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;
 5. підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Удосконалення нормативно-правової бази[ред.]

Розроблення державних стандартів у галузі ІКТ:

 • державного стандарту інформатичних компетентностей для учнів, вчителів інформатики, вчителів інших предметів, бібліотекарів, адміністрації шкіл;
 • 13 державних стандартів до програмного забезпечення (загального призначення та прикладного навчального призначення)

Розроблення науково-методичного забезпечення запровадження ІКТ навчання:

 • кваліфікаційних вимог до педагогічних працівників щодо володіння ІКТ;
 • положення про проведення дистанційних олімпіад з різних предметів, олімпіади з питань інформаційних технологій;
 • положення про електронні освітні ресурси;
 • положення про використання дистанційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • системи мотивації вчителів до участі у процесі поповнення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

Оснащення шкіл засобами ІКТ[ред.]

Забезпечення засобами ІКТ навчально-виховного процесу

 • забезпечення 8% шкіл серверним обладнанням та програмним забезпеченням — 105 млн грн., держбюджет
 • створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів (19 учителів на один комп'ютер) — 76 млн грн., місцеві бюджети
 • забезпечення шкіл комп'ютерною технікою (21 учень на один комп'ютер) — 383 млн грн. — держбюджет, 132 млн грн. — інші джерела.

Надання школам швидкісного доступу до Інтернету:

 • під'єднання 80% шкіл — 32,2 млн грн., держбюджет,
 • оплата користування — 24 млн грн., місцеві бюджети

Розроблення заходів для використання програмно-технічних засобів централізованої фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту та мережевої безпеки і їх постачання 70% шкіл — 150 тис. грн., держбюджет; забезпечення такими засобами — 7,63 млн грн., держбюджет.

Створення відкритої мережі освітніх ресурсів[ред.]

Розвиток та підтримка освітніх порталів МОНмолодьспорту:

 • створення платформи для проведення олімпіад, конференцій, семінарів — 700 тис. грн., держбюджет;
 • створення платформи функціонування освітніх мережних спільнот учителів — 600 тис. грн., держбюджет;
 • розроблення платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів  — 800 тис. грн., держбюджет.

Створення системи вебсайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів:

 • розроблення та впровадження платформи «Шкільний портал» — 400 тис. грн., держбюджет;
 • розроблення та впровадження у 80% шкіл моделі керування та експлуатації шкільного порталу — 200 тис. грн., держбюджет.

Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через Інтернет:

 • створення освітніх ресурсів, навчальних посібників, енциклопедій та курсів для кожного навчального предмета інваріантної частини навчальних планів — 6,6 млн грн., держбюджет;
 • конверсія підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення електронних підручників — 2,4 млн грн., держбюджет;
 • добір та локалізація вільного програмного забезпечення навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів — 5,6 млн грн., держбюджет;
 • створення відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів — 1,8 млн грн., держбюджет.

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні:

 • удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчання — 700 тис. грн., держбюджет;
 • розроблення електронних навчальних ресурсів, навчальних курсів, адаптованих для дітей з особливими потребами, і методик їх використання — 1,3 млн грн., держбюджет;
 • створення цифрового архіву навчальних об'єктів та модулів для використання в системі дистанційного навчання — 300 тис. грн., держбюджет;
 • організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета «Інформатика»[ред.]

 • Розроблення 10 навчальних програм вивчення предмета «Інформатика» починаючи з 5 класу і пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу
 • Створення підручників, навчальних та методичних посібників відповідно до нових програм
 • Створення електронних ресурсів та прикладних програм нового зразка для підтримки навчання предмета «Інформатика»

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів[ред.]

 • Розроблення 50 програм для навчання ІКТ педагогічних працівників
 • Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період — упровадження системи курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання ІКТ технологій у навчально-виховному процесі

Законодавче забезпечення[ред.]

 • Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722[1].
 • Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494[2].

Виноски[ред.]

 1. Законодавство України[недоступне посилання з липня 2019] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року"
 2. Законодавство України[недоступне посилання з липня 2019] Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494 „Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року“


This article "Сто відсотків" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Сто відсотків.