You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Строки і способи внесення добрив

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Розташування добрив відносно рослини за різних строків внесення

Річну норму добрив під окремі культури вносять у різні строки і різними способами.Це дозволяє забезпечити найкращі умови для живлення рослин упродовж усього періоду вегетації культури та найвищу окупність добрив врожаєм. Правильний вибір строків і способів внесення добрив має велике значення в прояві їх ефективності, тобто за правильного використання того чи іншого добрива можна суттєво підвищити врожайність і якість отриманої продукції[1].

При виборі строків і способів внесення добрив, слід враховувати ряд факторів, серед яких характеристики самого добрива, потребу певної культури в елементах живлення і динаміку їх споживання упродовж періоду вегетації, погодно-кліматичні умови, характеристики ґрунту тощо[2].

Строки внесення добрив[ред.]

Розрізняють три основні строки внесення добрив:

Основне (допосівне, передпосівне)[ред.]

Внесення добрив до сівби/садіння сільськогосподарської культури. Мета основного добрива — основна заправка ґрунту для забезпечення рослин елементами живлення упродовж усього періоду вегетації. Для основного внесення широко використовують органічні добрива, хімічні меліоранти, а також мінеральні добрива. У основне удобрення вносять більшу частину (2/3 або 3/4) або повну розраховану норму мінерального добрива, призначеного для внесення під певну культуру. Основне внесення добрив зазвичай проводять восени під основний обробіток ґрунту або навесні під передпосівний обробіток ґрунту. В основне удобрення добрива вносять суцільним або локальним способом.

Окремим випадком основного удобрення є внесення добрив у запас — одноразове внесення підвищених норм добрив із заданою періодичністю (від 2 і більше років), що дозволяє забезпечити потреби рослин на декілька років наперед. Доцільність такого внесення добрив дискусійна, а його ефективність залежить від цілого ряду умов[3].

Припосівне (рядкове)[ред.]

Внесення добрив під час сівби або садіння сільськогосподарських культур. Мета припосівного добрива — забезпечення рослин легкодоступними формами елементів живлення у початковий період їх росту, що має принципово важливе значення для подальшого розвитку.

Різновиди припосівного внесення добрив

Є два основні різновиди припосівного внесення добрив:

Поп-ап (англ. «pop-up»)[ред.]

Або рядкове внесення, внесення добрив на насіння, ультралокальне внесення добрив Мається на увазі внесення добрив під час посіву у безпосередньому контакті/або у безпосередній близькості від насіння. Є окремим випадком технології ін-фуроу, коли мова йде про внесення добрив. Найкраще для внесення у такий спосіб підходять поп-ап добрива (НАШЕ ПОСИЛАННЯ) — спеціалізовані добрива для ультралокального внесення (рідкі стартові добрива з низьким сольовим індексом, та мікрогранульовані добрива).

Внесення добрив за схемою 5 на 5 см[ред.]

Або схема «нижче і вбік від насіння». Спосіб розміщення (нижче, нижче і вбік, або вбік) та відстань можуть різнитись, проте, не більше ніж 5 см, оскільки у іншому випадку втрачається стартовий ефект. Відстань менше 1-1,5 см від насіння слід вважати внесенням поп-ап. Для внесення за схемою 5 на 5 см зазвичай використовують традиційні гранульовані мінеральні добрива та рідкі комплексні добрива.

Підживлення (післяпосівне)[ред.]

Внесення добрив після сівби або садіння у період вегетації рослин. Мета підживлення — доповнення основного і припосівного удобрення для покращення умов живлення рослин у критичні періоди росту і розвитку; коригування дефіциту окремих елементів живлення, підвищення стійкості рослин до різних стресових факторів[4].

Розрізняють три різновиди підживлення:

Прикореневе підживлення[ред.]

Внесення добрив у гранульованій або рідкій формі на поверхню ґрунту.

Кореневе підживлення[ред.]

Внесення добрив у гранульованій або рідкій формі в ґрунт у зону розташування активної кореневої системи рослин.

Позакореневе (листкове) підживлення[ред.]

Внесення добрив у рідкій формі на листкову поверхню рослин.

Способи внесення добрив[ред.]

Спосіб внесення добрив — це позиційне розташування його у ґрунті. Розрізняють два основні способи внесення добрив:

Суцільне[ред.]

Внесення добрива, що забезпечує суцільний рівномірний розподіл його по полю[5]. Для гранульованих добрив здійснюється за допомогою розкидачів добрив або сільськогосподарської авіації. Рідкі добрива суцільним способом вносять за допомогою оприскувачів, сільськогосподарської авіації та шляхом фертигації.

Локальне[ред.]

На відміну від суцільного, внесення добрив певними осередками (переважно смугами). Локально добрива вносять до посіву (локально-стрічкове внесення добрив, під час посіву (припосівне добриво) або у кореневе підживлення. Не слід ототожнювати поняття припосівного і локального внесення.

Див. також[ред.]

Примітки[ред.]

  1. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10966-peredposivne-vnesennia-dobryv-ta-herbitsydiv.html
  2. https://pidru4niki.com/76244/agropromislovist/priyomi_vnesennya_dobriv
  3. Господаренко Г. М. Агрохімія: Підручник. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. — 400 с. ISBN 978-966-669-317-7.
  4. Городній М. М. Агрохімія: Підручник. — К.: Арістей, 2008. — 936 с. ISBN 978-966-8458-87-3.
  5. https://agritech.tnau.ac.in/agriculture/agri_nutrientmgt_methodsoffertilizerappln.html

Джерела[ред.]

  1. ДСТУ EN 12944-1:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та меліоранти ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Загальні терміни
  2. ГОСТ 20432-83 Удобрения. Термины и определения
  3. Володимир Ганганов, Лариса Андрійченко. Три етапи удобрення // The Ukrainian Farmer. — Вересень. — 2016.
  4. Robert L. Mahler. Fertilizer Placement
  5. New Update Methods of Fertilizer Application, 2019


This article "Строки і способи внесення добрив" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Строки і способи внесення добрив.Read or create/edit this page in another language[ред.]