Факультет інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Файл:Logo joomla3 ii ua.png

Логотип

Скорочена назва
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Заклад Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Декан Єфименко Василь Володимирович
Кількість кафедр 5
Доктори наук 7
Студенти понад 300
Контакти
Адреса 01601, вул. Пирогова, 9, м. Київ
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Факультет інформатики є структурним навчально-науковим підрозділом Національний педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який провадить освітню діяльність, спрямовану на реалізацію навчально-виховних, науково-дослідних і культурнопросвітницьких завдань у сфері вищої освіти, має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Історія факультету інформатики[ред.]

Історія факультету інформатики НПУ представлена наступними основними віхами:

Історія кафедри інформатики[ред.]

22 квітня 1985 році на базі кафедри вищої математики було створено кафедру основ інформатики та обчислювальної техніки, яку з 1985 по 1989 роки очолював академік М.І.Шкіль. З 1989 року нею керує доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України, проф. М.І.Жалдак. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед них доктор педагогічних наук, професор Н.В.Морзе; кандидат фізико-математичних наук, професор Ю.С.Рамський; кандидат фізико-математичних наук, доцент В.В.Лапінський; кандидат фізико-математичних наук, доцент Н.М.Кузьміна, кандидат педагогічних наук, доцент Т.В.Підгорна; кандидат педагогічних наук В.М.Дем'яненко.

За час свого існування кафедра перетворилася на важливий осередок інформатизації навчального процесу як в університеті, так і в усій системі середньої загальної та вищої педагогічної освіти України. З 1987 року при кафедрі діє Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем інформатизації навчального процесу - науковий керівник М.І.Жалдак, вчений секретар Ю.С.Рамський. За цей час було проведено більше 100 засідань. За результатами роботи семінару щорічно видається збірник наукових праць Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (в роботі редколегії беруть участь співробітники кафедри: М.І.Жалдак - головний редактор, Ю.С.Рамський - вчений секретар, Н.В.Морзе - член редколегії, Т.О.Клименко - секретар).

Плідно працює кафедра над створенням підручників, монографій, посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів. Серед них: Чисельні методи математики (1984 рік, автори М.І.Жалдак, Ю.С.Рамський), Основи інформатики та обчислювальної техніки (видавався в 1985, 1986, 1987 роках, автори М.І.Жалдак, Н.В.Морзе), Изучение языков программирования в школе (1988 рік, автори М.І. Жалдак, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський, М.І.Шкіль), Інформатика (1991 рік, автори М.І.Жалдак, Ю.С.Рамський), Turbo Pascal: алгоритми i програми. Чисельнi методи в фізиці та математиці. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетiв педагогiчних iнститутiв(1992 автори Рамський Ю.С., Барткiв А.Б., Гринчишин Я.Т., Ломакович А.М.), Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами інформаційної технології (1995 рік, автори М.І.Жалдак, Н.М.Кузьміна, С.Ю.Трофимчук), Комп'ютер на уроках математики (1997 рік, автор М.І.Жалдак), Методичні основи вивчення експертних систем у школі (монографія) (1997 рік, автори Рамський Ю.С., Балик Н.Р.), Фізика. Основні поняття і закони (1998 рік, автор Лапінський В.В., Терещук Б.М.),Інформатика-7 (2000 рік, автори М.І. Жалдак, Н.В. Морзе), Основи операційних систем(2002 рік, автори Лапінський В.В., Габрусєв В.Ю, Бачинська Н.Д.), Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою (2003 рік, автори М.І.Жалдак, Г.О.Михалін), Комп'ютер на уроках геометрії (2003 рік, автори М.І.Жалдак, О.В.Вітюк), Методика навчання інформатики (в 4-х частинах, 2003 рік, автор .В. Морзе), Логічні основи інформатики (2003 рік, автор Рамський Ю.С.), Інформаційні технології (2003 рік, автори М.І.Жалдак, О.А.Хомік, І.В.Володько, О.М.Снігур), Математика (алгебра і початки аналізу) з комп'ютерною підтримкою. Посібник для вступників до вузів (2003 рік, автори М.І.Жалдак, О.Б.Жильцов, А.В.Грохольська), Програмно-методичний комплекс Gran (включає 3 програмні засоби Gran1, Gran-2D, Gran-3D та 3 посібники для вчителів, 2003 рік, автори М.І.Жалдак, Ю.В.Горошко, О.В.Вітюк, Є.Ф.Вінниченко), Логічні основи інформатики: Навчальний посібник для студентів( 2003 рік, Рамський Ю.С.) Основи методичної підготовки вчителя інформатики (2003 рік, автор Н.В. Морзе), Вивчення Web- програмування в школі: посібник для вчителів (2004 рік, автори Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю.), Проектування і опрацювання баз даних (2004 рік, автори Ю.С.Рамський, Г.Ю.Цибко), Математика з комп'ютером (2004 рік, автори М.І.Жалдак, Ю.В.Горошко, Є.Ф.Вінниченко) та багато інших.

При кафедрі працює докторантура. Підготовлено два доктори наук (Н.В.Морзе, 2003 р., Г.О. Михалін, 2004 р., науковий консультант академік М.І.Жалдак) та аспірантура: 

• під керівництвом академіка М.І. Жалдака захистили кандидатські дисертації: Н.В.Морзе (1987, м. Київ), Ю.В.Триус (1987, м. Черкаси), А.В.Пеньков ( 1991, м. Чернігів), В.В.Дровозюк ( 1992, м. Київ), Ю.В.Горошко (1994, м. Чернігів), М.С.Головань (1997, м. Суми), Є.М.Смірнова (1994, м. Херсон), Ю.О.Жук ( 1995, м. Київ), А.В.Фіньков (1995, м. Ізмаїл), Т.І.Чепрасова (1998, м. Луцьк), Т.В.Зайцева (2001, м. Херсон), Т.Л.Архіпова (2002, м. Херсон), О.В.Вітюк (2001, м. Житомир), І.В.Лупан (2002, м. Кіровоград), О.А.Смалько (2003, м. Кам'янець-Подільський), В.М.Дем'яненко (2003, м. Київ), В.Ю.Габрусєв (2004, м. Тернопіль), Ю.В.Красюк (2004, м. Київ), Ю.Г.Лотюк (2004, м. Рівне); 

• під керівництвом професора Морзе Н.В. захистили кандидатські дисертації: О.Б.Жильцов ( 1996, м. Київ), Т.В.Підгорна (2002, м. Київ), В.Б.Івасик (2001, м. Київ), П.С.Ухань (2001, м. Київ); 

• під керівництвом професора Рамського Ю.С. захистили кандидатські дисертації: Клочко Н.О. (1991 р., м. Вінниця), Легенький М.І. (1993 р., м. Київ), Кульчицька Н.В. (керівники Слєпкань З.І., Рамський Ю.С.) (1994 р., м. Івано-Франківськ), Балик Н.Р. (1995 р. м. Тернопіль), Цибко Г.Ю. (1998 р., м. Чернігів), Іваськів І.С. (2000 р., м. Тернопіль), Спірін О.М. (2001 р., м. Житомир), Лукаш І.М. (2003 р., м. Чернігів), Зеленяк О.П. (2004 р., м. Олександрія), Клочко О.В. (2004 р., м. Вінниця).

За роки свого існування кафедра підготувала понад 15000 вчителів математики, фізики, інформатики та інших предметів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Розроблено цикл телепередач для республіканської програми Шкільний екран (1986 -1995 рр., автор сценаріїв і ведучий телепередач проф. Ю.С.Рамський, проведено 125 телепередач по 30 хв. кожна), ряд програмних засобів та супровідних навчально-методичних матеріалів для комп'ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності, зокрема пакет для контролю знань Arbeit (1999 р., науковий керівник доцент Лапінський В.В.) програмно методичний комплекс Gran (2004 р., науковий керівник академік Жалдак М.І.), програмно-методичний комплекс Пошук -МЕТА (2004 р., науковий керівник проф. Ю.С.Рамський).

Викладачі кафедри (М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський) беруть активну участь у роботі методичних комісій з інформатики та сучасних засобів навчання при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України (М.І.Жалдак - голова методичної комісії з інформатики) та засобів навчання (В.В.Лапінський).

Значний внесок професори кафедри М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський зробили в розробку галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей Педагогіка і методика середньої освіти Математика і Фізика напряму підготовки Педагогічна освіта. Підготовлено програми з інформатики для основної (базової) школи і профільних класів старшої школи (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України в 2003 р.).

З 1993 року в середніх загальноосвітніх школах в Україні курс інформатики вивчається за програмою, розробленою на кафедрі (автори М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, Г.Г.Науменко).

Значну роботу співробітники кафедри проводять з учителями міських і сільських шкіл, завідувачів кабінетів інформатики та математики, обласних інститутів післядипломної освіти (М.І.Жалдак, Н.В.Морзе). Особливо тут слід відзначити роботу проф. Морзе Н.В.

Aктивну участь викладачі кафедри брали у роботі обласних і республіканських олімпіад з інформатики (М.І.Жалдак з 1987 р. по 2002 р. був головою республіканського журі, Ю.С.Рамський, Н.В.Морзе - члени журі), республіканських конкурсів Вчитель року з інформатики (2002 р., м. Херсон) та математики (2004 р., м. Біла Церква) - М.І.Жалдак очолював журі, у роботі Малої Академії наук (1998-2000 рр. голова журі М.І.Жалдак, 2001-2004 рр. голова журі В.В.Лапінський, члени журі: Ю.С.Рамський, С.М.Онищенко, С.А.Вернигоренко, В.В.Єфименко, С.М.Кравченко, О.В.Жабровець, В.М.Франчук).

З 1986 до 1991 року члени кафедри керували республіканською цільовою комплексною науково-дослідною програмою Комп'ютер в школі і педагогічному навчальному закладі (голова координаційної ради - Шкіль М.І., заступник голови і керівник одного з напрямів - Жалдак М.І., вчений секретар і керівник одного з напрямів - Рамський Ю.С.). Проведена велика робота з актуальних проблем використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання.

Розроблені на кафедрі засоби навчання, зокрема й педагогічні програмні засоби, широко використовуються в педагогічних навчальних закладах, середніх школах, СПТУ, середніх спеціальних навчальних закладах республіки і дають високий педагогічний ефект. Зокрема програмно-методичний комплекс Gran включено в комплект постачання комп'ютерних класів для шкіл.

Викладачі кафедри досліджують актуальні проблеми навчального процесу, розробляють нові інформаційні технології навчання природничих дисциплін, систему підготовки вчителів до використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

Кафедра підтримує тісні зв'язки із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів Вінниці, Дніпра, Донецька, Кам'янець-Подільського, Києва, Львова, Луганська, Луцька, Одеси, Переяслава, Рівного, Сімферополя, Сум, Тернополя, Умані, Ужгорода, Чернігова, Черкас, Харкова, Херсона, Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, науково-дослідними Інститутами педагогіки і психології АПН України, з Київським НВО Електронмаш, обласним і міським інститутами вдосконалення вчителів, спорідненими вузами і науково-дослідними установами Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі та інших країн.

Історія інституту інформатики[ред.]

Інститут інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  було створено 8 лютого  2008 року. Директором інституту  за результатами конкурсу  був призначений академік  Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри  теоретичних основ  інформатики  Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Жалдак Мирослав Іванович.

Інститут інформатики був  сформований  на базі кафедри інформатики Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти.

За час свого існування кафедра, а потім й Інститут інформатики перетворилися на важливий осередок інформатизації навчального процесу як в університеті, так і в усій системі загальної середньої та вищої педагогічної освіти України.

В  2011 році  директором  Інституту  інформатики був обраний професор, доктор фізико – математичних наук Кудін Анатолій Петрович. На базі Інституту інформатики розробли методику та забезпечення технологічної підтримку  дистанційних форм навчання. Були створені локальні центри дистанційного навчання в багатьох регіонах України. Це дало можливість отримати освіту та підвищити рівень своїх знань людям у віддалених куточках нашої держави.

У 2013 році була створена кафедра програмної інженерії. В подальшому це дало можливість відкрити і нову  перспективну спеціальність  «Програмна інженерія»

Інститут активно починає брати участь у міжнародних проектах. Студенти та викладачі інституту проходять стажування за міжнародними програмами.

Історія факультету інформатики[ред.]

Структура[ред.]

Кафедри[ред.]

Теоретичних основ інформатики.

Інформаційних технологій і програмування.

Комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань.

Програмної інженерії.

Інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін.

Відділення[ред.]

Навчальне відділення для українських громадян з підготовки до ЗНО.

Навчально-підготовче відділення для іноземних громадян.

Навчально-наукові лабораторії[ред.]

Навчально-наукова лабораторія теоретичних основ інформатики.

Навчально-наукова лабораторія інформаційних систем та технологій.

Навчально-наукова лабораторія програмування.

Навчально-наукова лабораторія з питань використання хмарних та туманних технологій в освіті і науці.

Перелік спеціальностей (освітніх програм) підготовки фахівців на факультеті інформатики НПУ[ред.]

011 «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)»

014 «Середня освіта (інформатика)»

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп’ютерні науки»

126 «Інформаційні системи та технології»

Джерела[ред.]


This article "Факультет інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Факультет інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.