Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Центр антикризових досліджень

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Файл:Logo-cas.jpg Це́нтр антикри́зових дослі́джень — неурядова неприбуткова організація, яка об'єднує спеціалістів з метою здійснення науково-аналітичної та практичної діяльності у сфері соціально-економічних досліджень для сприяння реалізації соціально-економічних і політичних реформ в Україні.

Центр консолідує знання та зусилля фахівців у соціально-економічній сфері для:

 • здійснення наукових досліджень у галузях суспільних і гуманітарних знань щодо виявлення закономірностей кризових явищ в Україні в економічній, політичній, соціальній сферах з метою вироблення рекомендацій по їхньому подоланню;
 • забезпечення умов для максимально широкого обміну результатами досліджень, думками та оцінками представників вітчизняних та іноземних державних і недержавних інституцій з приводу кризових явищ в українському суспільстві та інших країнах;
 • інформаційної, технічної та фінансової підтримки дослідників, які працюють в напрямі досліджень закономірностей кризових процесів.

здійснення впливу на формування позитивної громадської думки щодо реалізації соціально-економічних і політичних реформ в Україні;

 • сприяння входженню України у світове співтовариство як незалежної демократичної держави.

Для реалізації мети та вирішення поставлених завдань Центр:

 • розробляє та проводить науково-дослідницькі програми та проекти;
 • здійснює експертно-аналітичну діяльність;
 • організовує та проводить «круглі столи», семінари, інші заходи, спрямовані на обмін і розповсюдження інформації;
 • здійснює інформаційний обмін у галузях науки та освіти з вітчизняними та іноземними організаціями;
 • через засоби масової інформації популяризує досягнення наукових досліджень у суспільній та гуманітарній сферах;
 • здійснює підготовку, видавництво та розповсюдження друкованої продукції.

Мета діяльності Центру — посилювати спроможність фахівців впливати на суспільно-політичні процеси і прийняття політичних рішень, якнайповніше використовувати свої знання та досвід для утвердження в Україні цінностей демократичного цивілізованого суспільства, розвитку ефективної ринкової економіки.

Центр створює умови для досліджень процесів економічних трансформацій в Україні з позицій їхньої взаємодії з кризовими явищами в суспільстві:

 • економічних трансформацій як засобу подолання кризових явищ, що викликані слаборозвиненістю національної економіки, її успадкованими структурними диспропорціями;
 • економічних трансформацій як чинника виникнення кризових явищ внаслідок руйнування старих елементів економічної системи або прийняття хибних політичних рішень;
 • загроз для процесів економічних трансформацій внаслідок негативного впливу, який вони здійснюють на соціально-економічне становище в країні.
 • Керівник: Президент — Жаліло Ярослав Анатолійович
 • Поштова адреса: 01054, Київ, вул. Пирогова, 7-а, оф. 32
 • Телефон: (38044) 234-92-73
 • E-mail: [1]
 • Веб-сайт: http://www.anticrisis.kiev.ua[недоступне посилання з Помилка скрипту: Не існує модуля «Multireplace».]

Регіони діяльності: Київ,Одеса

Основні сфери діяльності: Дослідження в економічній та соціальній сферах

Джерела[ред.]


This article "Центр антикризових досліджень" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Центр антикризових досліджень.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...