<addthis />

Інститут новітніх технологій НАУ

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Інститут новітніх технологій НАУ (ІНТ НАУ) — це навчальний заклад в складі університету, діяльність якого спрямовано на розв'язання завдань вищої освіти в сучасних умовах шляхом реальної інтеграції науки і освіти.

Ця діяльність ґрунтується на системі, яка почала розвиватись в 20-х роках минулого століття на фізико-механічному факультеті Ленінградського політехнічного інституту на базі Фізико-механічного інституту АН СРСР. Деканом цього факультету був А. Ф. Іоффе, а його заступником П. Л. Капіца. Це відома «система Фізтеха».

В листі І. Сталіну, в 1946 р. П.Л Капіца формував принципи цієї системи таким чином:

 • підготовка студентів проводиться безпосередньо науковими співробітниками інститутів академії наук і передбачає індивідуальну роботу з кожним студентом.
 • кожен студент повинен брати участь в науковій роботі, починаючи з 2-3 курсу навчання.


Коротка історія структурного підрозділу[ред.]

Інститут новітніх технологій було створено спільним наказом від 20 березня 2002 р. № 213/68 Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України «Про створення Інституту новітніх технологій при Національному авіаційному університеті».

Директором було призначено Харченко Володимир Петрович д.т. н., професор, а науковим керівником академіка Шпака Анатолія Петровича.

2003–2004 — було сформовано загальну організаційну структуру, в рамках якої створено факультет індивідуальної підготовки та організовано 22 філії інституту при відповідних Інститутах НАН України.

Листопад 2004 — відбулась перша наукова конференція студентів інституту «Наукоємні технології», яка стала щорічною, з публікацією збірника тез доповідей.

Керівництво структурного підрозділу[ред.]

Директор — Сидоров Микола Олександрович, доктор технічних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Інституту комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Заступник директора з наукової роботи та технологіям — Орєхов Олександр Арсенійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Інституту комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Заступник директора з навчальної роботи — Олешко Тетяна Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та обчислювальної математики Інституту комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Напрями підготовки структурного підрозділу[ред.]

Підготовка здійснюється за трьома напрямами — академічним, технологічним, англомовним.

Академічне навчання — підготовка студентів проводиться науковими співробітниками інститутів Національної академії наук та вченими Національного авіаційного університету і передбачає індивідуальну роботу з кожним студентом («система Фізтеха»), кожен студент інституту бере участь в науковій роботі, починаючи з 2-3 курсу навчання. Академічний навчальний процес в Інституті новітніх технологій є завершеним циклом підготовки кадрів вищої кваліфікації з підсиленою фундаментальною складовою для високотехнологічних галузей промисловості і науки. Навчання здійснюється за схемою: студент — бакалавр — магістр — кандидат наук НАУ.

Технологічне навчання — продукти будь-якої індустрії створюється шляхом застосування технології. Важливою складовою неавтоматичної технології є фахівець. Тому роботодавець оцінює фахівця, насамперед, за знання і вміння застосовувати засоби технології. Технологічне навчання спрямоване саме на отримання студентами відповідних знань і вмінь. Навчання здійснюється шляхом викладання курсів, які відповідають дисциплінам навчального плану підготовки фахівців за напрямами навчання в НАУ.

Англомовне навчання — це підготовка фахівця протягом всього навчання в НАУ виключно англійською мовою за всіма дисципліни навчального плану.

В Інституті навчається за академічним напрямом 160 студентів, за технологічним — 30, за англомовним — 1200 студентів.

За 2005-2013 роки інститутом було підготовлено за академічним напрямом 119 КН НАУ, за англомовним напрямом за цей період закінчили навчання в НАУ близько 1000 студентів.

Форми навчання[ред.]

Навчальний процес виконується за денною та вечірньою формою навчання.

Напрямки наукової роботи в інституті[ред.]

 • Авіація
 • Авіоніка
 • Автоматика
 • Дизайн
 • Екологія
 • Електроніка
 • Енергетика
 • Інформатика
 • Кібернетика
 • Математика
 • Механіка
 • Фізика
 • Хімія

Результати наукової роботи публікуються в матеріалах конференції «Наукоємні технології» та фахових виданнях. Опубліковано близько 700 тез та статей.

Співробітництво[ред.]

Інститут новітніх технологій співпрацює з наступними установами Національної академії наук:

1.Інститут гігієни ;

2.Інститут гідробіології;

3.Інститут кібернетики;

4.Інститут надтвердих матеріалів;

5.Інститут проблем матеріалознавства;

6.Інститут проблем міцності;

7.Інститут технічної теплофізики;

a також з професійними асоціаціями:

Посилання[ред.]

Сайт НАУ

Сайт інституту

Сайт конференцій


This article "Інститут новітніх технологій НАУ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут новітніх технологій НАУ.