You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

ДСТУ 2627–94

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


ДСТУ 2627–94Державний стандарт України Системи оброблення інформації. Видавничі комп‘ютеризовані системи оброблення та друкування документів. Терміни та визначення


Розроблено і внесено Інститутом проблем математичних машин і систем АН України.

Розробники: А. П. Коваль (керівник теми); Г. В. Кузьменко, к. т. н.; В. Д. Рогач, Є. А. Козир,А. М. Трофимова.

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 163 від 29 червня 1994 р.

Введено вперше.

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі систем оброблення інформації, оброблення та друкування документів видавничими комп‘ютеризованими системами.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов‘язкові для використання в усіх видах документації та літератури, що входять у сферу робіт зі стандартизації, та рекомендуються для використання в науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп‘ютерних інформаційних системах.

Посилання[ред.]


This article "ДСТУ 2627–94" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ДСТУ 2627–94.Read or create/edit this page in another language[ред.]