Київський відділ Українського географічного товариства

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Київський відділ Українського географічного товариства – найбільший відділ Товариства.
Головні пріоритети його діяльності були визначені ще Статутом 1950-х років і залишаються актуальними донині: - боротьба за пріоритет учених і мандрівників нашої Батьківщини в географічних відкриттях і розв’язанні ряду найважливіших проблем географічних наук; дослідження і популяризація історії вітчизняної географії; - постановка і розроблення науково-технічних, методичних та організаційних питань в галузі географічних наук; сприяння координації науково-дослідних робіт в галузі географії, які провадяться різними відомствами; - організація співдружності науки і виробництва в галузі географії; - сприяння правильній постановці і розвиткові викладання географічних наук у середній і вищій школі; - популяризація і пропаганда найновіших знань і досягнень в галузі географічних наук серед широких мас населення; - сприяння розвиткові краєзнавства, масового туризму, екскурсійної справи та альпінізму; - сприяння поширенню та популяризації ідей охорони природи і розширення мережі заповідників та пам’яток природи і культури, що охороняються; - сприяння погодженню, впорядкуванню та уніфікації географічної термінології та географічних назв.
Київський відділ – найстаріший в Українському Географічному Товаристві, який веде свій відлік від створеного 13 лютого 1873 року в Києві Південно-Західного відділу Імператорського Руського географічного товариства.
Нині до складу Київського відділу входить понад 320 членів. Київську географічну громаду в керівництві УГТ представляють Президент Товариства Олійник Ярослав Богданович та три віце-президенти Л. Руденко, В. Олещенко та С. Бортник (Головний вчений секретар УГТ). Серед київський географів – академік НАН України Л. Руденко, члени-кореспонденти НАН України М. Гродзинський та В. Осадчий, члени-кореспонденти НАПН України П. Шищенко та Я. Олійник. Київські географи – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Географічні основи регіонального природокористування» (І. Горленко, О. Маринич, М. Паламарчук, Г. Пархоменко, Л. Руденко, П. Шищенко, М. Щербань, 1993), за роботу «Національний атлас України (методологія і практика розробки)» (В. Палієнко, Т. Козаченко, В. Разов, В. Чабанюк, А. Бочковська, Р. Сосса, І. Руденко, Л. Веклич, 2009). Голова відділу - професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університетеу імені тараса Шевченка Костянтин Мезенцев.

Посилання[ред.]


This article "Київський відділ Українського географічного товариства" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Київський відділ Українського географічного товариства.