You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Київський транспортно-економічний коледж

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Київський транспортно-економічний коледж
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Країна Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Тип Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Випускники Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Адреса Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Сайт Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Нагороди Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка скрипту: Не існує модуля «Mapframe маркер розташування».

Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Відокремлений структурний підрозділ «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» — навчальний заклад фахової передвищої освіти .

Характеристика коледжу[ред.]

Заснований у 1929 році ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету» є провідним навчальним закладом фахової передвищої освіти, який підпорядкується Міністерству освіти і науки України.

Даний заклад освіти дає можливість отримати кваліфікацію фахового молодшого бакалавра, здійснює підготовку фахівців як для підприємств автомобільного транспорту державної форми власності так і для приватних підприємств.

За останні десятиліття. коледж не раз успішно проходив акредитацію всіх спеціальностей, та був акредитований за статусом закладу фахової передвищої освіти.

Щорічно в ВСП «КТЕФК НТУ» навчається, в середньому, понад 1300 студентів, випускається понад 500 фахівців.

За 90 років свого існування навчальним закладом підготовлено більше 50 тисяч спеціалістів.

Підготовка фахівців в коледжі здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року» та інших законодавчих та нормативних актів України.

Якісна підготовка фахового молодшого бакалавра потребує вирішення наступних завдань:

— забезпечення нарощування освітнього потенціалу коледжу, його навчальних, культурних і виховних традицій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави;

— удосконалення роботи з підбору викладацьких кадрів. Для цього практикувати проведення конкурсів, контрактної системи найму на роботу педагогічних і керівних працівників, замовлення в вищих навчальних закладах, в НТУ, найбільш підготовлених випускників для викладацької роботи, проведення засідань і навчально-методичних семінарів з молодими викладачами;

— розвиток методичної і матеріально-технічної бази, постійне поповнення і оновлення навчально-методичних комплексів спеціальностей та фонду бібліотеки коледжу,забезпечення їх навчальною та навчально-методичною літературою і наочними посібниками,видання методичних посібників провідними викладачами з основних навчальних дисциплін;;

— забезпечення організації самостійної навчальної роботи студентів,їх готовності до практики безперервної самоосвіти, самореалізації і професійного росту;

— забезпечення всіх ланок діяльності технічними засобами навчання, комп'ютерною технікою. Постійне оновлення парку персональних ЕОМ та банку прикладних і навчальних програм;

— гнучке реагування та прогнозування підготовки спеціалістів відповідно до потреб громадян і ринку праці,розширення баз практик на основі договірних відносин з вітчизняними підприємствами усіх форм власності та з іноземними партнерами;

— удосконалення рівня підготовки педагогічних працівників коледжу шляхом їх стажування на провідних підприємствах України, на базі НТУ та на кафедрах навчальних закладів III—IV рівнів акредитації;

— формування професійно підготовленої, духовно багатої, всебічно розвиненої, соціально відповідальної особистості із сформованим світоглядом і громадянською зрілістю, активною життєвою позицією та розумінням переваг загальнолюдських цінностей,расової, релігійної та іншої толерантності, засад правової культури і морально-етичних норм;

— постійне розширення договірної системи підготовки фахівців для транспортних підприємств;

--- розвиток освітніх програм---обмінів із зарубіжними навчальними закладами;

— створення комфортного середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку.

На сьогоднішній день ВСП «КТЕФК НТУ» має матеріально-технічну та навчально-виробничу бази, які відповідають вимогам навчальних планів та програм, забезпечують належний рівень підготовки фахівців і мають у своєму складі 45 навчальних кабінетів, з яких 36 мають повноцінне мультимедійне забезпечення, 9 лабораторій та 4 навчально-виробничі майстерні.

Усі кабінети та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання, телевізійною та електронно-обчислювальною технікою. Коледж також має чотири комп'ютерні класи які під'єднані до інтернетмережі з загальною кількістю комп'ютерів — 60; бібліотеку з читальною залою на 80 місць та книжковим фондом понад 60 тис. примірників навчальної і художньої літератури; методичний кабінет; спортивну та тренажерну зали, актову залу на 250 місць; чотири навчально-виробничі майстерні; пункт технічного обслуговування автомобілів, гараж, медичний пункт, буфет, гуртожиток на 300 місць.

Усі структурні підрозділи оснащені сучасними комп'ютерами для забезпечення організації навчального процесу

Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація та впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес. В цьому напряму діяльності коледж постійно збільшує кількість комп'ютерної техніки для досягнення сучасного рівня забезпечення ПК викладацького,та студентського загалу, навчально-методичних і технічних підрозділів.

У коледжі навчально-виховний процес забезпечують 73 викладача, з яких - 4 сумісники. З них: 2 доктори наук, 2 кандидати наук, 1 професор, 3 доценти, 46 викладачів вищої категорії; 10 — І категорії; 13--- ІІ категорії та 4 спеціалісти. Педогогічний колектив нараховує, також, 10 викладачів, які мають звання "викладач- методист" та 6 викладачів--- звання "старшого викладача". Викладачі коледжу об'єднані у 8 циклових комісій.

У коледжі діє система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти, навчального процесу на принципах науковості, гуманізму, демократизму, ступеневої освіти і невтручання будь-яких політичних партій, неформальних та релігійних організацій в освітньо-виховну діяльність.

У коледжі функціонує відлагоджений механізм студентського самоврядування систему якого складають студентська профспілка, студентська рада коледжу, студентські ради навчальних відділень, старостат навчальних груп та гуртожитку. Активна діяльність органів самоврядування і молоді дає змогу зробити навчально-виховний процес більш ефективним для того, щоб розбудити громадянську активність студентів, сформувати в них навички соціалізації, лідерства,розвинути творчі, професійні та організаційні задатки. Цій меті підпорядковуються і численні виховні заходи, які є традиційними в закладі: «Алло! Ми шукаємо таланти!», «День матері», «День відкритих дверей» , «День автомобіліста», «День студента» «День самоврядування» і т.п. Одним з найцікавіших заходів, що став візитною карткою коледжу, є професійно-прикладне розважальне шоу «Перегони Формули-1» на приз директора коледжу».

Студенти коледжу беруть активну участь у міських виставках технічної та художньої творчості, посідають призові місця в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

Одним з елементів виховної роботи є всебічна підтримка талановитої молоді коледжу.В коледжі багато років діє студентський хор, інструментальні, вокальні танцювальні, спортивні гуртки, та гурток технічної творчості. Вихованці коледжу неодноразово були переможцями і призерами всеукраїнських, міських та районних конкурсів художньої самодіяльності та спортивних змагань. Тому,виховна діяльність коледжу отримала високу оцінку з боку міської та Голосіївської райдержадміністрації м. Києва, управління в справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України,Ради директорів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, військових частин,громадських організацій,транспортних, наукових та інших підприємств і установ міста.

Спеціальності[ред.]

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за базовою загальною середньою освітою (9 кл.) та на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), за двома формами навчання — денною та заочною,з таких спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних програм:

  • 274 Автомобільний транспорт, освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
  • 275 Транспортні технології( на автомобільному транспорті), освітньо-професійні програми:
  • «Організація перевезень і управління на автотранспорті»;
  • «Організація та регулювання дорожнього руху»;
  • 071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік»
  • 072 Фінанси, банківся справа та страхування, освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит».
  • 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма « Організауія обслуговування на транспорті»
  • 242 Туризм, освітньо-професійна програма « Туристичне обслуговування»

Всі спеціальності коледжу мають концепції розвитку, погоджені належним чином, згідно концептуальних засад підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Фаховий молодший бакалавр» у навчальних закладах фахової передвищої освіти

1929 рік Київська 2-га механічна ПТШ (професійно-технічна школа)
1929 рік Київський автотракторний технікум
1930 рік Київський автомобільний технікум
1931 рік Київський автошляховий технікум
1931 рік Київський автошляховий комбінат
1944 рік Київський автомобільний технікум
1946 рік Київський автотранспортний технікум
1954 рік Київський автодорожній технікум
1957 рік Республіканський заочний автодорожній технікум
1969 рік Республіканський заочний автотранспортний технікум (РЗАТТ)
1993 рік Київський автотранспортний технікум
2000 рік Київський транспортно-економічний технікум
2008 рік Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж"
2012 ДВНЗ "Київський транспортно-економічний кодедж" Національного транспортного університету
2020 Відокремлений структурний підрозділ "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету"


This article "Київський транспортно-економічний коледж" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Київський транспортно-економічний коледж.Read or create/edit this page in another language[ред.]