You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Тип Лабораторія
Галузь Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Країна Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Розташування Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Підпорядкування Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Дата відкриття Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Дата закриття Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Керівник Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Сайт: Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин є одним з наукових підрозділів Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Історія[ред.]

Лабораторія була створена у 2006 році. Її співробітники розпочали працювати над темою «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (2006—2008). Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко, Л. Г. Чорна, Л. В. Никоненко, О. Т. Плетка. У 2009—2013 рр. лабораторія виконувала тему «Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах». Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: І. В. Грибенко, Л. Г. Чорна, Г. В. Циганенко, В. В. Покладова, О. Т. Плетка, О. В. Скрипнік.

У 2014—2017 рр. лабораторія виконувала тему «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб'єктів освітнього процесу» (2014—2017 рр.). Науковий керівник: П. П. Горностай. Виконавці: В. В. Горбунова, В. Р. Дорожкін, Л. Г. Чорна, Г. В. Циганенко, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка. Актуальність теми зумовлена важливістю процесів взаємодії, що відбувається між індивідуальними та груповими суб'єктами освітнього процесу. Метою дослідження було вивчення чинників внутрішньогрупової і міжгрупової взаємодії суб'єктів освітнього процесу, що належать до групового свідомого та несвідомого; розробка методів оптимізації групової взаємодії з метою підвищення її ефективності.

З 2018 р. колектив лабораторії працює над темою НДР «Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях» (2018—2020 рр.). Актуальність теми визначається гострою суспільною потребою в розробленні соціально прийнятних засобів долання негативних соціальних ситуацій, зумовлених соціальною напруженістю, протистоянням, конфліктами та високим рівнем міжгрупової недовіри між представниками різних соціальних груп, важкістю знаходження порозуміння між ними. Метою дослідження є виокремлення, класифікація та розкриття психологічної природи феноменів проблемної внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії в складних соціальних ситуаціях.

Найбільшими науковими досягненнями лабораторії є створення теорії групової ідентичності стосовно малих груп та розробка основних положень теорії групової взаємодії в малих групах.

Склад лабораторії[ред.]

В.о. завідувача лабораторії: Чорна Лідія Георгіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник .

Співробітники лабораторії: Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник; Циганенко Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник; Вус Віктор Ілларіонович, кандидат психологічних наук, науковий співробітник; Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник.

Дисертації, захищені в лабораторії[ред.]

На здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук[ред.]

 • Горностай П. П. «Психологія рольової самореалізації особистості», 2009 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Горбунова В. В. «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма», 2014 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук[ред.]

 • Ісаєнко О. С. «Агресія в системі комунікації „мати-дитина“ як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярів», 2007 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Чорна Л. Г. «Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості», 2010 (спеціальність 19.00.01 — загальна психологія, історія психології).
 • Ніконова О. Ю. «Соціально-психологічні ознаки співзалежної особистості: гендерний аспект» 2012 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Єфимова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотного зв'язку між суб'єктами допологової підготовки», 2016 (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
 • Никоненко І. О. «Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів», 2017 (спеціальність 19.00.01 — загальна психологія, історія психології).
 • Голентовська О. С. Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності, 2018. (спеціальність 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Основні наукові праці співробітників[ред.]

 • Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. — К.: «Интерпресс ЛТД», 2007. — 312 с. ISBN 978-966-501-060-9
 • Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб'єктів освітньої діяльності: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К.: 2011. — 80 с.
 • Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія] / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 190 с. ISBN 9789661892780
 • Семиліт М. В. Проектування життєвого шляху особистості: соціально-психологічний аналіз. — К.: ІСПП, видавець Чабаненко Ю. А., 2013. — 278 с. ISBN 9789664936771
 • Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 106 с. ISBN 9789661892582
 • Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2014. — 252 с.
 • Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія / Вікторія Горбунова. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 380 с. ISBN 9789664851623
 • Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників: посібник / Л. Г. Чорна. — К. : Міленіум, 2014. — 128 с. ISBN 9789668063061
 • Плетка О., Чаплинська Ю. Как позаботиться о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы: метод. пос. / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинська. — К. : Університет «Україна» , 2016. — 114 с. ISBN 978-966-388-540-7
 • Циганенко Г. Путівник для військовослужбовця та демобілізованого / Г. Циганенко, Р. П'яста — Львів: Колесо. 2016. — 64 с. ISBN 978-966-2527-48-3
 • Повернення: пам'ятка для членів сімей учасників АТО /Упоряд. Г. Циганенко; О. Вознесенська; О. Масик — Київ: КМЦСССДМ, 2016. — 48 с. ББК 65.272я9
 • Бойовий стрес та навички першої психологічної допомоги: пам'ятка бійця / Упоряд. Г. Циганенко Київ: КМЦСССДМ, 2016. — 32 с. ББК 6849 (4Укр)3+88.4
 • Методи групової роботи в системі освіти: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2017. — 64 с.
 • Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі: Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. — К. : Міленіум, 2017. — 48 с.
 • Горностай П. П. Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода. — Киев : Ника-Центр, 2018. — 400 с. ISBN 978-966-521-720-6
 • Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 244 с. ISBN 978-966-189-378-7

Монографія «Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности» у 2007 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Найкраща монографія».

Монографія «Психологія групової ідентичності: закономірності становлення» у 2014 році стала переможцем конкурсу наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України у номінації «Найкраща монографія» та отримала диплом II ступеню на конкурсі наукових праць Національної академії педагогічних наук України.

Посилання[ред.]


This article "Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України.