You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Ландшафтознавство (журнал)

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Основні рубрики журналу «Ландшафтознавство»: натуральні ландшафти (палеоландшафтознавство); антропогенне ландшафтознавство (етнокультурне, інженерне та ін.); ландшафтна екологія (охорона і заповідання ландшафтів, ландшафтний дизайн та ін.); конструктивне ландшафтознавство (інженерне, архітектурне та ін.).
Ландшафтознавство (журнал)

Про журнал[ред.]

Науково-теоретичний журнал «Ландшафтознавство» заснований у 2021 році. Видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Журнал «Ландшафтознавство» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузі географічних наук за спеціальностями 103, 106.

ISSN 2786-5665 (print)

ISSN 2786-5673 (online)

Ідентифікатор медіа: R30-01570

Ландшафтознавство в Україні почало активно розвиватися з 60-х років XX ст. За минулі роки воно пройшло цікавий шлях розвитку, опубліковано багато статей і низка оригінальних за змістом монографій. Однак, ландшафтознавство завжди було в «тіні» географії. Аналіз опублікованих з початку XXI ст. географічних видань показує, що явно переважають публікації за змістом ландшафтознавчі. Більше того, в Україні сформувались різноманітні наукові (асоціації, школи, відділи) й громадські організації в основі діяльності яких ландшафтознавчі дослідження. Журналу, де можна було б опублікувати результати ландшафтознавчих вишукувань в Україні й зараз немає.

Мета журналу «Ландшафтознавство» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – об’єднати зусилля ландшафтознавців щодо пізнання сучасних ландшафтів для їх подальшого раціонального використання й охорони.

Основні рубрики журналу «Ландшафтознавство»:[ред.]

  • натуральні ландшафти (палеоландшафтознавство);
  • антропогенне ландшафтознавство (етнокультурне, інженерне та ін.);
  • ландшафтна екологія (охорона і заповідання ландшафтів, ландшафтний дизайн та ін.);
  • конструктивне ландшафтознавство (інженерне, архітектурне та ін.).

Адреса: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32

Журнал видається 2 рази на рік

Email: landscapeurope@gmail.com

Головний редактор: Денисик Г.І.

Супровід та підтримка: Канський В.С.

Вихідні дані[ред.]

Мапа

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №24838-14778Р від 05.05.2021 р.


This article "Ландшафтознавство (журнал)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ландшафтознавство (журнал).Read or create/edit this page in another language[ред.]