<addthis />

Лідія Петрівна Макаренко-Іванюта

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Лідія Петрівна Макаренко-Іванюта — кандидат мистецтвознавства, науковець, педагог, громадський діяч[1]


Народилась 08 червня 1982 року в м. Скалаті (Тернопільська область). З 1999 по 2005 рр. навчалась в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової за спеціальністю «Композиція», отримала кваліфікацію бакалавра мистецтв, викладача. З 2008 по 2009 рр. — магістратура у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання», отримала кваліфікацію вчителя музики, викладача теоретичних дисциплін.

У спеціалізованій Вченій Раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба за спеціальністю 17.00.03 — музичне мистецтво.

2016 року брала участь у записі проекту «#Слухати[2]» на каналі UA: Перший, де виконувала власну композицію для фортепіано «Весну зустрічати».

Активно займається громадською діяльністю[3], координує освітянський відділ Всеукраїнської профспілкової організації «Трудова солідарність»[4], адміністратор багатотисячної групи «Чесне слово» у facebook[5], журналістка ІА «Журналісти проти корупції (фрілансер)[6]». Здійснювала журналістське розслідування щодо шахрайства[7] на темі війни. Резонанс серед громадськості викликала стаття Л. Макаренко-Іванюти — «Вовки в овечій шкурі», або хто відповість за «нашестя» колаборанти з ОРДЛО?!, дана публікація мала реакцію також з боку терористичних угрупувань[8]. Із 2014 року активно займається профспілковою, антикорупційною діяльністю та боротьбою за академічну доброчесність. Опублікувала низку статтей[9][10][11][12] у яких розкриваються порушення законодавства у ЗВО на Тернопільщині[13]. Під час місцевих виборів у 2015 році була головою Кременецької міської виборчої комісії (ТВК)[14]. У 2019 році отримала відзнаку «Українська Берегиня»[15] та відзнаку із рук Патріарха Філарета — Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня за внесок у розвиток українського православ'я[16].

Приймала участь як експерт у низці телевізійних проектів, зокрема «Ніч в музеї» та «PRO et CONTRA[17]» на каналі UA/TV, «Секретний фронт» на телеканалі «ICTV»[18][19] та ін.

Авторка більше як 30 наукових праць, серед яких навчальний посібник «Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба»[20]

Одружена, виховує двох доньок. Чоловік — учасник бойових дій на Донбасі в зоні проведення ООС.

Найважливіші наукові праці Л. П. Макаренко-Іванюти[21]

 1. Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба: навчальний посібник / Лідія Макаренко. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 220 с.
 2. Традиції народно-інструментального музикування у творчості Лева Миколайовича Колодуба на основі симфонічної сюїти «Гуцульські картинки» / Л. П. Іванюта // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. праць — Вип. 7 / [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. — Луцьк: Волин. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2011. — С. 307—315.
 3.  Специфіка оркестрового стилю Лева Миколайовича Колодуба як представника «нової фольклорної хвилі» / Л. П. Іванюта // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ: Плай, 2011. — Вип. 21–22. — С. 181—185.
 4. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба на основі аналізу першої сюїти із симфонічного циклу «Українські танці» / Л. П. Макаренко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. — Вип. 17. — Рівне: РДГУ, 2011. — Т. 1. — С. 184—191.
 5. Тема реквієму у Симфонії № 5 «Рro memoria» (Пам'яті жертв страшних лихоліть в Україні) Лева Колодуба / Л. П. Макаренко // Культура і Сучасність: альманах. — К. : Міленіум, 2012. — № 1. — С. 170—174.
 6. Естетика неофольклоризму у творчості західноукраїнської композиторської школи / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр. — Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. — С. 118—122.
 7. Фольклорні засади оркестрового стилю Левка Миколайовича Колодуба на прикладі циклу — «Сім українських народних пісень» / Л. П. Іванюта // Народознавчі студії пам'яті В. Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та методичні рекомендації, Київ, 21–22 жовтня 2010 р. — К. : ТОВ Вид. «Сталь», 2010. — С. 113—119.
 8. Фольклорні засади композиторського стилю Лева Миколайовича Колодуба (загальна характеристика) / Л. П. Іванюта // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. праць. — Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. — С. 244—248.
 9. Особливості оркестрового стилю Л. Колодуба як об'єкт наукових досліджень / Л. П. Іванюта // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: зб. матеріалів Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. — Суми: Вінніченко М. Д., 2011. — С. 78–80.
 10. 10.       Принципи симфонізації народного мелосу у творчості Л. Колодуба (на основі Симфонії № 8) / Л. П. Макаренко // Х Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упор., наук. ред. С. М. Садовенко], Київ, 31 травня — 1 червня 2012 р. — К. : НАКККіМ, 2012. — С. 170—174.</nowiki>
 11. Художня трансформація фольклорного мелосу у Симфонії № 10 («За ескізами юних літ») Л. Колодуба / Л. П. Макаренко // Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. коеф., Київ, 2–3 травня 2012 р. — К. : НАКККіМ, 2012. — С. 129—135.
 12. Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба (на основі аналізу другої сюїти із симфонічного циклу «Українські танці») / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О. С. Смоляка]. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — № 3. — С. 68–74.
 13. Постать Л. Колодуба в контексті української музичної культури / Л. П. Макаренко // зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм» [рец. П. Ф. Круль, Л. О. Троєльнікова; упоряд. В. Г. Дутчак]. — Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т  ім. Василя Стефаника, Фоліант, –2013. — С. 112—116.
 14. Особливості відтворення специфіки народного музикування на основі аналізу п'єси Л. Колодуба «Троїсті музики» / Л. П. Макаренко // Zbiorraportownaukowych. WykonanenamateriałachMiedzynarodowejNaukowi-PraktycznejKonferencji 29.05.2013 — 31.05.2013 roku. «Nauka w świeciewspołczesnym» –Łodź : Sp. z.o.o. Diamondtradingtour, 2013. — Т. 1.–. С. 51–54.
 15. Засади фольклорної трансформації на основі дослідження третьої сюїти із симфонічного циклу «Українські танці» Л. Колодуба / Л. П. Макаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво / [за ред. О. С. Смоляка]. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. № 1. С. 75–80.
 16. Програмність як засіб відображення загальнонаціонального мислення у Симфонії № 2 «Шевченківські образи» Лева Колодуба / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ: Плай, 2012. — В. 24–25 — С. 241—246
 17. Особливості художнього перевтілення народної музики в ранньому періоді творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 1 / Л. П. Макаренко // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зоб. наук. праць. — Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. — С. 217—220.
 18. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) / Л. П. Макаренко // Культура України. — 2014. — Вип. 47. — С. 230—237.
 19. Стильові особливості переосмислення фольклорного мелосу в оркестрових творах Л.Колодуба / Л. П. Макаренко // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. / [ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін. ; упоряд. О. І. Коменда]. — Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. — Вип. 13. — С. 56–66.
 20. Творчість Л. Колодуба в контексті української інструментальної традиції / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Вип. 28–29. — Івано-Франківськ: Плай, 2014. — С. 34–39.
 21. Особливості художнього втілення історико-трагічної тематики у творчості українських і польських композиторів / Л. П. Макаренко // Mniejszość i większość Relacje kulturowe na pograniczach. cz. 2, [pod redakcją Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Ochmańskiej, Aleksandry Bączek, Lecha Kościelaka]: Zakład poligraficzny uwm w olsztynie ul. Jana Heweliusza 3, 10-724 Olsztyn, 2016. — С. 87–95.
 22. Лев Колодуб: оркестрова творчість і фольклор. Гуманітарні студії НАКККіМ — 2017: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 23 листопада 2017 р.). — К.: НАКККіМ, 2017. С. –179–182. (Електронна версія)
  2018 рік
 23. Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення / Л. П. Макаренко // Актуальні питання сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М. А. // ГО «Європейська наукова платформа». — Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В. М.), 2018. — Т.8. — С. 18–21. http://ukrlogos.in.ua/documents/20_03_2018_253.pdf («Google Академії» та «НЕБ Elibrary.ru» (РИНЦ)),
 24. Аспекти фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі аналізу камерного циклу «Сім українських народних пісень» Л. П. Макаренко  - Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»: зб. наук. пр. Вип. 38 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2018. — 300 c.– С. 196—206. ISSN 2410—1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online)
 25. Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Лева Колодуба на основі музикознавчого аналізу «Прилуцької симфонії». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. — № 2 (вип. 39). — С. 5 — 12.
 26. ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ Л. КОЛОДУБА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СИМФОНІЇ № 3 «В СТИЛІ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО» Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ: Міленіум, 2018. Вип. І (10). 365 с. — С. 150—155. ISSN 2312-4679
 27. Художня імітація звучання народного музикування в оркестровій творчості Л.Колодуба. Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.9. с. 110. — С. 37-39
 28. Особливості діяльності Головного управлення по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в умовах російської агресії [Ред колегія: М. Жулинський, О. Копиленко, В. Смолій, Ю. Шемшученко] / Головне управлення по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на варті національних інтересів / Лідія Петрівна Макаренко-Іванюта. — Київ: ТОВ "Видавництво «Прометей», 2019. — (Серія: світові традиції державного управління). — С. 166—170. ISBN 978-617-7502-11-0

Джерела[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 6. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 7. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 8. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 9. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 10. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 11. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 12. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 13. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 14. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 15. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 16. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 17. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 18. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 19. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 20. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 21. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».


This article "Лідія Петрівна Макаренко-Іванюта" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Лідія Петрівна Макаренко-Іванюта.