Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Миколаївська обласна спілка краєзнавців

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

[[Категорія:Статті до вікіфікації з Помилка скрипту: Не існує модуля «String».]]

Миколаївська обласна спілка краєзнавців є неприбутковою громадською організацією, що була юридично оформлена у 2012 р. Представляє інтереси, як юридична особа, Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Про МОСК[ред.]

Мета

Миколаївська обласна спілка краєзнавців є добровільним об’єднанням професійних дослідників і літописців рідного краю. МОСК здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі Спілки», Статуту Національної спілки краєзнавців України, інших законодавчих актів та цього Статуту. МОСК співробітничає з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, політичними партіями та громадськими організаціями, зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної національної історико-культурної спадщини українського народу, його унікальних природних скарбів. Основною метою діяльності МОСК є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за кордоном, створення та оприлюднення документально-публіцистичних та науково-популярних творів з історії та культури краю.

Загальна інформація

Основними напрямами діяльності МОСК є: творча діяльність у галузі культури та краєзнавства; сприяння відродженню найкращих традицій українського краєзнавства; залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної належності; вивчення минулого і сьогодення свого краю, політичного, економічного і культурного розвитку регіону, міст і сіл Миколаївщини, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій; участь у формуванні всеукраїнських та регіональних краєзнавчих програм; виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи Миколаївщини; вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину; підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню; сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії; сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників Миколаївщини, надання їм матеріальної, моральної і правової підтримки; участь у створенні і розвитку належної матеріально-технічної бази з метою одержання коштів для виконання статутних завдань; видання в неприбуткових цілях газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства, творчого доробку членів МОСК; організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо; надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному й інтелектуальному розвитку, у морально-етичному й естетичному вихованні громадян України; прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

Керівництво[ред.]

Файл:Trigub o.jpg
Тригуб Олександр Петрович

Тригуб Олександр Петрович - голова, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. На сьогодні є автором понад 100 наукових публікацій у провідних виданнях України та зарубіжжя, де розглядаються ключові питання історії православної церкви в Україні, державно-церковних відносин, міждержавних відносин тощо; автор 8 монографій (у тому числі 2 одноосібних).

Тригуб О.П. працює над створенням власної наукової школи з різнопланового краєзнавства (різноплановість виражається тим, що різні процеси Південної України розглядаються методологією та методами різних наук – історія, політологія, історіографія).

За його участі було створено низку провідних журналів та наукових збірок України, де він є членом редакційної колегії: «Наукові праці: Історія» ЧДУ імені Петра Могили, «Чорноморський літопис»(Інститут історії України НАНУ, ЧДУ ім. Петра Могили), науковий щоквартальник «Емінак» та інші.

Керує секцією «Релігієзнавство та культурологія» Миколаївського осередку Малої академії наук України; плідно співпрацює з Миколаївською групою «Реабілітовані історією» (зараз – Обласний центр пошукових досліджень).

У 2001 р. за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики та плідну працю щодо підтримки соціального становлення й розвитку молоді в Україні Державним комітетом України у справах сім’ї та молоді нагороджений Почесною грамотою. У 2006 р. за вагомий внесок у розвиток Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили Управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації нагороджений почесною грамотою. У 2008 р. за значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України отримав Подяку Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Історія[ред.]

Файл:Trigub p.jpg
Тригуб Петро Микитович

Установча конференція Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської спілки краєзнавців відбулася 11 червня 1991 р., в якій взяли участь 56 краєзнавців із обласного та районних центрів. Було обрано правління у складі 5 осіб на чолі з доктором історичних наук, професором Петром Микитовичем Тригубом. Активістами спілки стали науковці історичного факультету Миколаївського педагогічного інституту на чолі із деканом О. Білюком та Державного архіву Миколаївської області на чолі з директором К. Восьмірко. Перші краєзнавчі кроки: Був підготовлений і виданий навчальний посібник з історії Миколаївщини для учнів 7-11 класів (автори І. Павлик, П. Тригуб, О. Білюк), нариси з історії розвитку освіти на Миколаївщині (колектив авторів). Серйозним внеском у розвиток історичного краєзнавства стала праця М. Мельника та В. Шкварця «Миколаївщина: погляд крізь століття» (1993). Значна увага науковцями краю приділялася написанню історії населених пунктів, промислових та аграрних підприємств, культурно-освітніх установ. Так, О. Дмитренко, В. Кондрашовим, Н. Рижевою, І. Павликом, П. Тригубом, О. Хаєцьким, В. Шевельовим підготовлені нариси історії 15 сіл, колективних сільськогосподарських підприємств та установ загальним обсягом 150 друкованих аркушів.

На сьогодні, Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців України нараховує 26 осіб, це, головним чином, науковці Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Державного архіву Миколаївської області, окремі вчителі та інші ентузіасти краєзнавчої справи, які вносять свій посильний внесок у загальну справу вивчення історії рідного краю. Головним напрямком роботи миколаївських краєзнавців є підготовка і проведення регіональних конференцій з історичного краєзнавства різними навчальними та науковими установами, видання краєзнавчих праць силами й коштом самих авторів та спонсорів, діяльність Регіонального центру Інституту історії України НАН України з проблем Нижнього Подніпров’я і Побужжя на громадських засадах. Основний наслідок роботи – захист кандидатських дисертацій, проведення конференцій, краєзнавчі видання. Основний наслідок роботи – краєзнавчі видання. Таким чином, краєзнавці Миколаєва зробили значний внесок у вивченні історії свого краю, про що свідчать численні видання.

Посилання[ред.]


This article "Миколаївська обласна спілка краєзнавців" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Миколаївська обласна спілка краєзнавців.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...