Перелік наукових фахових видань з фізико-математичних наук, чинний до 01.08.2010

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Збірники наукових праць[ред.]

 • Вестник Харьковского університету. Серія: Радиофизика и электроника. 08.09.99.
 • Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика (вилуч. 08.11.00), фізика приладів, елементів і систем, інформатика), 09.06.99
 • Вісник Дніпропетровського державного університету, 09.06.99.
 • Вісник Донецького університету, 09.06.99.
 • Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки (математичне моделювання та обчислювальні методи), 10.11.99.
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка, (фізика), 15.12.04.
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії: фізико-математичні науки; математика і механіка), 09.06.99.
 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія, (геологічна інформатика, геофізика), 09.03.06.
 • Вісник Київського університету. Серія: Астрономія, 08.09.99.
 • Вісник Львівського державного університету, 09.06.99.
 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Електроніка (фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків), 13.02.08.
 • Вісник Національного університету "Львівська політехніка". “Фізико-математичні науки” (Національний університет "Львівська політехніка” з математики, 13.02.08.
 • Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика), 09.06.99.
 • Вісник Прикарпатського університету (фізика), 09.06.99.
 • Вісник Сумського державного університету (фізика), 09.06.99-08.11.07.
 • Вісник Харківського державного університету. Серія "Фізика", 08.09.99.
 • Вісник Харківського державного університету. Серія: Біофізичний вісник, 08.09.99.
 • Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка), 09.06.99.
 • Вісник Харківського університету. Серія фізична "Ядра, частинки, поля", 08.09.99.
 • Вісник Харківського національного університету. Серія „Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління” (математичне моделювання та обчислювальні методи). 14.06.2007.
 • Вісник Черкаського університету (фізика), 09.06.99.
 • Волинський математичний вісник (математика (вилуч. 15.03.00), інформатика), 09.06.99 / вилуч. 09.02.06.
 • Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи, засоби досліджень Світового океану) (Науково-технічний центр панорамних акустичних систем Національної академії наук України) 09.04.2008.
 • Динамические системы. (Сімферопольський державний університет), 09.06.99.
 • Електронна мікроскопія та міцність матеріалів. (Інститут проблем матеріалознавства НАН України) (фізика металів, фізика твердого тіла), 09.06.99.
 • Збірник наукових праць Інституту математики НАН України, (математика), 09.06.99.
 • Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України (фізика), 14.11.01.
 • Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка, (фізика), 09.06.99 / вилуч.11.04.01.
 • Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, (механіка), 14.06.2007.
 • Кібернетика та обчислювальна техніка. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Комп’ютерна математика (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України), (інформатика), 14.11.01.
 • Математичний вісник НТШ (Наукове товариство ім. Шевченка), (математика), 14.06.2007.
 • Метеорологія, кліматологія і гідрологія (Одеський гідрометеорологічний інститут Міносвіти України) (геофізика), 10.11.99.
 • Механіка твердого тіла. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (механіка), 09.06.99.
 • Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), (фізика), 19.01.06.
 • Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика), 09.06.99.
 • Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика), 09.06.99.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (математика), 19.01.06.
 • Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика), 09.06.99.
 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, (фізика, математика), 30.06.04.
 • Наукові записки НаУКМА. Серія фізико-математичні науки (Національний університет "Києво-Могилянська академія") (фізика), 13.12.00.
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: комп'ютерні науки, (теоретичні основи інформатики та кібернетики, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем), 30.06.04.
 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика), 11.04.01.
 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (математика), 15.01.03.
 • Нелінійні граничні задачі. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика), 09.06.99.
 • Обчислювальна та прикладна математика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) (математика, інформатика), 09.06.99.
 • Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика), 09.02.00.
 • Питання прикладної математики і математичного моделювання (Дніпропетровський національний університет МОН України), (інформатика), 15.01.03.
 • Праці Інституту математики НАН України, (з механіки), 10.12.03.
 • Праці Інституту математики НАН України, (математика, інформатика), 15.01.03.
 • Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. (Держкомгідромет) (геофізика), 09.06.99.
 • Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики фім. Я.С. Підстригача НАН України), (механіка, математичне моделювання та обчислювальні методи), 30.06.04.
 • Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України, Інститут прикладних проблеми механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (математика), 19.01.06.
 • Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи), 10.11.99.
 • Проблеми Чорнобиля. (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАН України), 09.06.99.
 • Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони), 09.06.99.
 • Проблемы программирования. (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України), (фізика), 12.06.02.
 • Радиофизика и электроника. (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика), 09.06.99.
 • Радіотехніка (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України), (фізика приладів, елементів і систем; фізична електроніка; оптика, лазерна фізика), 08.06.05.
 • Радіотехніка. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика), 09.06.99.
 • Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів), (геофізика), 15.01.03.
 • Cybernetics and computing technology. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Теоретическая и прикладная механика. (Донецький державний університет) (математика, механіка), 09.06.99.
 • Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України, Всеукраїнська Асоціація геоінформатики), (геофізика, геологічна інформатика), 30.06.05.
 • Теория оптимальных решений. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Технология и конструирование в электронной аппаратуре. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем), 09.06.99.
 • Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (математика, фізика), 09.06.99.
 • Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика), 09.06.99.
 • Управляющие системы и машины. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика), 09.06.99.
 • Физика аэродисперсных систем. (Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова) (фізика), 09.06.99.
 • Фізика конденсованих високомолекулярних систем. (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика), 09.06.99.
 • Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 11.10.00.
 • Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка. (Інститут фізики напівпровідників НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (інформатика, кібернетика), 19.01.06.
 • Фізичний збірник. (Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, м. Львів) (фізика), 09.06.99.
 • Фотоэлектроника. (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова) (фізика), 09.06.99.
 • Хімія, фізика і технологія поверхні. (Інститут хімії поверхні НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту білології південних морів НАН України) (геофізика), 10.11.99.
 • Ядерная и радиационная безопасность. (Одеський державний політехнічний університет) (фізика), 09.06.99.


Журнали[ред.]

 • Journal of Nonlinear Mathematical Physics. (Інститут математики НАН України) (фізика, математика), 09.06.99.
 • Odessa Astronomical Pablikations. (Одеський державний університет), 09.06.99.
 • Ukrainian Journal of Physical Optics (Інститут фізичної оптики Міносвіти і науки України) (фізика), 13.12.00.
 • Акустичний вісник. (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика, механіка), 09.06.99.
 • Алгебра та дискретна математика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України), (алгебра та теорія чисел, математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика), 30.06.04.
 • Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (інформатика), 09.06.99.
 • Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини, МОН України), (астрономія), 14.11.01.
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика (інформатика), 12.06.02.
 • Вісник Східноукраїнського національного університету (фізика), 12.06.02.
 • Вісник Сумського державного університету. Серія „Фізика, математика, механіка”, (фізика), 08.11.07.
 • Вісник Тернопільського державного технічного університету (математичне моделювання та обчислювальні методи), 30.06.04.
 • Вопросы атомной науки и техники. (Харківський фізико-технічний інститут НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України), (геофізика), 15.01.03.
 • Геофизический журнал. (Інститут геофізики НАН України) (геофізика), 09.06.99.
 • Доповіді НАН України, 09.06.99.
 • Журнал математической физики, анализа, геометрии. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика), 09.03.06.
 • Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський університет імені Тараса Шевченка, мале підприємство "ТВ і МС"), (математика, інформатика), 13.12.00.
 • Журнал фізичних досліджень (Львівський національний університет імені Івана Франка, Західноукраїнське фізичне товариство), (астрономія), 14.11.01.
 • Журнал фізичних досліджень. (Львівський національний університет імені Івана Франка) (фізика), 09.06.99.
 • Известия вузов. Радиоэлектроника. (Національний технічний університет України "КПІ") (радіофізика), 09.06.99.
 • Известия Крымской Астрофизической Обсерватории (астрономія), 11.05.00.
 • Інформаційні технології і системи. (Інститут інформаційної інфраструктури, м. Львів) (інформатика), 09.06.99.
 • Кибернетика и системный анализ. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор), 09.06.99.
 • Кинематика и физика небесных тел. (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження), 09.06.99.
 • Космічна наука і технологія. (НАН України, Національне космічне агентство України) (астрономія, геофізика), 09.06.99.
 • Математическая физика, анализ, геометрия. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (математика), 09.06.99.
 • Математические машины и системы. (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем), 09.06.99.
 • Математичні методи та фізико-механічні поля. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (математика, механіка, інформатика), 09.06.99.
 • Математичні студії. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) (математика), 09.06.99.
 • Машинознавство ( Державний університет "Львівська політехніка", Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, ТзОВ "Кінпатрі ЛТД") (механіка деформівного твердого тіла), 11.10.00.
 • Methods of Functional Analysis and Topology. (Інститут математики НАН України) (математика), 09.06.99.
 • Металофізика та новітні технології. (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Морской гидрофизический журнал. (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика, гідромеханіка), 09.06.99.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика (алгебра та теорія чисел), 11.10.00.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (алгебра та теорія чисел, інформатика), 12.06.02.
 • Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (інформатика і кібернетика), 10.11.99.
 • Наукові вісті Національного університету України "КПІ", (математика), 11.04.01.
 • Наукові вісті Національного університету України "КПІ", (механіка), 14.11.01.
 • Наукові вісті Національного університету України "КПІ", (фізика), 12.06.02.
 • Нелінійні коливання (Інститут математики НАН України) (математика, механіка), 09.06.99. (Сайт журналу.)
 • Полімерний журнал (НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), (фізика полімерів), 15.12.04, 08.06.05.
 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України), (фізика), 12.06.02.
 • Прикладна гідромеханіка. (Інститут гідромеханіки НАН України) (механіка, геофізика), 09.06.99.
 • Прикладная механика. (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України) (механіка), 09.06.99.
 • Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика (Донецький національний університет МОН України) (математика), 14.09.06.
 • Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України), (механіка, інформатика), 12.06.02.
 • Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України), 11.05.00.
 • Проблемы управления и информатики. (Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор), 09.06.99.
 • Радиофизика и радиоастрономия. (Радіоастрономічний інститут НАН України) (астрономія, радіофізика), 09.06.99.
 • Радиоэлектроника и информатика. (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки), 09.06.99.
 • Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Запорізький національний технічний університет МОН України), (радіофізика), 30.06.04.
 • Радіофізика і радіоастрономія (НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу), (фізика приладів), 30.06.04.
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), (фізика), 19.01.06.
 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ"), 15.01.03.
 • Таврійський вісник інформатики і математики (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України), (інформатика), 30.06.04.
 • Теоретична і експериментальна хімія. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Теория случайных процессов. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика), 09.06.99.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) (математика), 09.06.99.
 • Термоелектрика. (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Техническая механика ( Інститут технічної механіки НАН України і НКА України) (механіка), 13.12.00.
 • Український антарктичний журнал (Державне науково-виробниче підприємство «Український антарктичний центр»), (геофізика), 30.06.04.
 • Український математичний вісник (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка), (математика, теоретична механіка), 30.06.04.
 • Український математичний журнал. (Інститут математики НАН України) (математика, теоретична механіка, інформатика), 09.06.99.
 • Український фізичний журнал. (Інститут теоретичної фізики НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Успехи физики металлов (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), (фізика), 12.06.02.
 • Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского (математика, фізика), 09.02.00.
 • Физика и техника высоких давлений. (Донецький фізико-технічний інститут НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Физика низких температур. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Фізика живого. (Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук") (біофізика), 09.06.99.
 • Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника), (фізика), 14.11.01.
 • Фізика конденсованих систем. (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика), 09.06.99.
 • Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології (НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України), (механіка), 15.02.07.
 • Фізико-хімічна механіка матеріалів. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) (механіка), 09.06.99.
 • Функціональні матеріали. (Інститут монокристалів НАН України) (фізика), 09.06.99.
 • Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України),(теоретичні основи інформатики та кібернетики), 09.02.00.
 • Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень НАН України), (фізика), 18.01.07.
 • "Вестнику СевГТУ. Серия: физика и математика" (Севастопольський національний технічний університет МОН України), (біофізика), 10.12.03.
 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: радіофізика та електроніка, 13.12.00.
 • Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (фізика), 14.06.07.
 • Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика" (Донецький національний університет МОН України), 08.06.05.
 • Теорія наближень та гармонічний аналіз. Праці Українського математичного конгресу", (математика), 30.06.04.
 • Фізична інженерія поверхні. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки України, НАН України). 09.04.08

Джерела[ред.]


This article "Перелік наукових фахових видань з фізико-математичних наук, чинний до 01.08.2010" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Перелік наукових фахових видань з фізико-математичних наук, чинний до 01.08.2010.