ТЕРКСОП

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Територіа́льна ко́мплексна схе́ма охоро́ни приро́ди (ТЕРКСОП) — науково обґрунтований комплексний план охорони природи певної території (регіону, адміністративноі області, міста).

ТЕРКСОП — включає нормування навантажень на середовище за всіма видами господарських заходів, виділення проблемних ареалів, встановлення обмежень, розташування підприємств для підтримання екологічного балансу, пропозиції щодо територіального комплексування господарських і середовищезахисних об'єктів.


This article "ТЕРКСОП" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ТЕРКСОП.