You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Українсько-арабський інститут міжнародних відносин імені Аверроеса

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Украї́нсько-ара́бський інститу́т міжнаро́дних відно́син і́мені Аверро́еса (УАІМВ) створено 1 вересня 2003 року за ініціативи Міжрегіональної академії управління персоналом і групи представників арабської інтелігенції та арабських підприємців в Україні.

Інститут названо на честь видатного арабського філософа-перипатетика XII століття Аверроеса, справжнє ім'я якого — Ібн Рушд. Плодами його працелюбності та різнобічних наукових занять були численні твори з природничих наук, юриспруденції, медицини, філології та філософії, багато уваги він приділяв вивченню праць Аристотеля і ввійшов до історії як видатний Коментатор.

Мета інституту[ред.]

УАІМВ є міжнаціональним закладом міжнародного значення, мета якого — реалізація стратегічного цивілізаційного проекту, що ґрунтується на діалозі цивілізацій, релігій, культур і національностей, тому Інститут сприяє своєю діяльністю зміцненню і розвитку відносин між Україною та арабськими країнами, а також розширенню діалогу між слов'янським, мусульманським та арабським світом. Засобами реалізації мети є безпосередній контакт між представниками політичних, наукових, культурних, економічних та інших кіл з обох сторін, прямий культурний та інформаційний обмін, навчальні матеріали, вивчення першоджерел, наукові дослідження і т. ін.

Основним завданням діяльності УАІМВ є якісна підготовка висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та політології, які можуть швидко адаптуватись до вітчизняного та міжнародного ринків праці.

Викладачі та керівні органи[ред.]

Директором Інституту є доктор економічний наук Шостак Лілія Борисівна, заступник завідувача кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат наук Положай Валерій Васильович, заступником директора з міжнародних зв'язків — кандидат технічних наук, Юсеф Нахля Наймівна.

УАІМВ постійно модернізовує навчальний процес відповідно до європейських вимог та світових стандартів і поєднує традиційні та новітні освітні технології. Адміністрація Інституту формує інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає: трансформацію організації і змісту освіти для інтеграції у світовий освітній простір; оптимізацію кадрового забезпечення; комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами діяльності з метою підготовки універсальних сучасних фахівців, здатних до динамічного розвитку.

Особистісну орієнтованість навчального процесу забезпечують досвідчені викладачі, які працюють на кафедрах:

 • кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
 • кафедра міжнародних відносин;
 • кафедра міжнародних економічних відносин;
 • кафедра політології;
 • кафедра арабістики.

Співробітники кафедр Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса велику увагу приділяють навчально-методичному забезпеченню навчального процесу: підготовці науково-методичних матеріалів для кожної дисципліни, написанню підручників і посібників.

Напрямки та спеціальності[ред.]

Перелік напрямів, спеціальностей і спеціалізацій постійно оновлюється з урахуванням перспектив розвитку та потреб ринку праці. Нині студенти мають змогу здобути освіту за такими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

Випускники УАІМВ можуть займатися такими видами економічної діяльності:

 1. науково-аналітична, прогностична, консультативна робота у сфері міжнародних відносин;
 2. участь у переговорах і дипломатичних бесідах;
 3. обробка міжнародної інформації;
 4. дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
 5. дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 6. консультативна та виконавська діяльність у міністерствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях;
 7. планування та проведення рекламних кампаній;
 8. представництво у відношеннях з державними структурами та зв'язок з громадськістю;

Співпраця УАІМВ з іншими навчальними та науково-дослідними структурами в Києві, Україні та за кордоном є стратегічним напрямом діяльності Інституту, тому постійно ведуться переговори щодо обміну студентами, аспірантами та викладачами, пропонується співробітництво у галузі освіти, наукових досліджень та обміну інформацією. З метою ознайомлення з діяльністю Інституту випускається рекламно-інформаційна продукція (проспекти, буклети і т. ін.), яка розповсюджується в Україні та за її межами.

Не залишаються осторонь науково-дослідної діяльності і студенти Інституту. Разом зі своїми наставниками вони беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, відвідують лекції, які читають гості Інституту та Академії, відомі політичні, наукові і культурні діячі України та інших держав світу, беруть участь у конференціях і семінарах, що організовуються Академією та іншими вищими закладами освіти і науково-дослідними організаціями.

Інститут, який входить до складу МАУП, є першим незалежним навчальним і науково-дослідним закладом, який займається дослідженнями у галузі арабістики та ісламознавства у Середній та Східній Європі. Створення Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин стало ще одним кроком до відродження традицій української арабістики та сходознавства, у царині яких особливо вагомим був внесок академіка Агатангела Кримського та його школи, тому одним із напрямів діяльності Інституту є двостороння підготовка висококваліфікованих кадрів: українських, що спеціалізуються у галузі арабістики, та арабських, що займаються питаннями україно- та слов'янознавства, з цією метою Інститут приймає студентів та аспірантів, які бажають навчатися за відповідними спеціальностями, з України та інших країн. У планах наукової діяльності професорів Інституту передбачено наукові дослідження у галузі сходознавства та арабістики. Передбачається взаємний обмін студентами, запрошення до викладацької роботи професорів провідних університетів країн регіону, планується практикувати стажування студентів і викладачів МАУП в університетах країн Близького Сходу, обмін літературою.

Важливого значення в Інституті надають міжнародним контактам із різними організаціями, посольствами, державними установами, а також приватними компаніями, які опікуються питаннями вищої освіти. УАІМВ існує всього кілька років, але вже встигнув зробити значний внесок у розвиток українсько-арабських відносин — він став справжнім культурним центром, місцем, де відбувається постійний діалог української та арабської цивілізацій. Упродовж років, які існує Інститут, його встигли відвідати багато відомих і впливових людей, зокрема посли, дипломати, бізнесмени. Так, 30 листопада 2005 року в УАІМВ було започатковано проведення Днів арабської культури. Свято розпочалося із відкриття першого в Україні Музею арабської культури, де широко представлені пам'ятки культури різних країн — Сирії, Лівії, Йорданії, Марокко, Єгипту. На урочистій церемонії відкриття Музею були присутні поважні гост — Надзвичайні та Повноважні Посли Єгипту — пан Юсеф Саїд, Сирії — пан Сулейман Абу Заїд, Марокко — пан Аль-Джаліль Субрі, Палестини — пан Валід Закут, Лівану — пан Марун Мерхем, перший секретар посольства Палестини — пан Марун Мубарак та інші представники арабського дипломатичного корпусу, громадських організацій. На виставці, організованій громадською організацією «Арабський дім», як і в музеї, можна було ознайомитися з багатьма предметами побуту, одягом, прикрасами, які є зразками справжнього мистецтва, створеними майстрами найвищого класу.

Адміністрація Інституту приділяє велику увагу дозвіллю молоді, розвитку та поглибленню її творчих і фізичних здібностей, формує інноваційне освітньо-виховне середовище, яке сприяє постійному розвитку людської особистості. Важливу роль у навчальному процесі відіграє виховна робота.

Джерело[ред.]


This article "Українсько-арабський інститут міжнародних відносин імені Аверроеса" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Українсько-арабський інститут міжнародних відносин імені Аверроеса.