You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Факультет економіки Кременчуцького національного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Файл:Факультет економіки 01.jpg
Скорочена назва
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Приналежність КНУ ім. М. Острогралського
Заклад Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Декан Касич Алла Олександрівна
Доктори наук 6
Кандидати наук 13
Сфера діяльності економіка, економічна теорія, облік, аналіз і аудит, фінанси і кредит
Контакти
Адреса 39614 м.Кременчук Полтавської обл, бульвар Пушкіна, 3
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Факультет економіки - підрозділ Кременчуцького національного університету.

Історія[ред.]

Свою історію факультет економіки розпочинає з 1995 року, коли наказом № 164-1 від 22 червня 1995 р. по Харківському політехнічному університету в Кременчуцькому філіалі було створено економіний факультет. Деканом факультету було призначено Глявіна Владислава Олександровича, який до того очолював деканат автомобільного факультету. Допомагати йому в справі становлення та розвитку нового структурного підрозділу розпочали доцент Олександр Сергійович Проскурня та молодий аспірант кафедри соціально-політичних наук Володимир Іванович Маслак. Територіально факультет економіки розташувався у корпусі №5, де розміщувалися і приміщення кафедри економіки і менеджменту, створеної 1990 року та очолюваної на час заснування факультету доктором економічних наук, професором Миколою Макаровичем Хоменком.

Попит на спеціальності економічного профілю стрімко зростав, існування лише однієї кафедри вже не могло задовольнити його у повному обсязі. Тому практично відразу на створеному факультеті відбулися струкурні зміни, кафедру економіки і менеджменту за функціональними ознаками було поділено на дві кафедри: економіки, обліку та аудиту і менеджменту.

Кафедра обліку та аудиту з’явилася на факультеті 1999 року. Завідувачем кафедри було призначено професора Петра Григоровича Москаленка, який очолював кафедру до жовтня 2001 року. У зв’язку із виходом на пенсію та за станом здоров’я проф. П.Г. Москаленко залишив цю посаду, і кафедру очолила кандидат економічних наук Алла Олександрівна Касич.

Розвиток кафедр факультету на межі тисячоліть відбувався досить динамічно, унаслідок чого виникла необхідність виокремлення нових структурних підрозділів. Наказом № 171-1 від 7 листопада 2000 року з метою поліпшення організації навчального процесу, якості підготовки фахівців за спеціальностями «економіка» та «маркетинг» на факультеті створено кафедру маркетингу, завідувачем якої призначено професора Миколу Івановича Сокура. Посилення вимог щодо підготовки студентів з фундаментальних економічних дисциплін, намагання забезпечити максимальну якість знань зумовили створення кафедри економічної теорії, яку очолила запрошена для цієї роботи кандидат економічних наук, доцент Семко Тетяна Вікторівна.

2003 рік для факультету був найбільш напружений з точки зору структурних змін. 7 липня 2003 року наказом по університету № 143-1 на економічному факультеті створюється кафедра фінансів. Цього вимагає не тільки час (попит на фахівців з фінансів почав поступово зростати), а і тенденція впорядкування напрямів та спеціальностей підготовки фахівців, яка прослідковувалася в рекомендаціях фахових рад, зокрема, фахової ради з напряму «Економіка і підприємництво». Створену кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Глухова Валентина Іванівна.

17 листопада 2003 року ректорат прийняв рішення про передачу кафедри вищої математики з факультету менеджменту на економічний факультет (наказ № 196-1). Уведення нової структурної одиниці до економічного факультету розглядалося професором В.В. Богобоящим як можливість не тільки поглибити підготовку з математичного блоку дисциплін студентів-економістів, а і у майбутньому розпочати навчання студентів за спеціальностями математичного профілю. Однією з найперспективніших стала спеціальність 7.080201 – «Інформатика», прийом абітурієнтів на яку було розпочато 2004 року.

Цього ж дня з’являється ще один наказ, який стосується вже кафедри маркетингу. Оскільки тимчасові галузеві стандарти освіти з напрямів 0501 – «Економіка і підприємництво» та 0502 – «Менеджмент» передбачили певну уніфікацію блоків дисциплін, кваліфікаційних вимог у системі діяльності випускника, наказом ректора № 194-1 кафедру маркетингу, яка готувала фахівців зі спеціальності «Маркетинг», «Менеджмент організації» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вивели зі складу економічного факультету і передали до факультету менеджменту, назву якого змінили на факультет управління. Переведення кафедри забезпечили декан економічного факультету проф. В.О. Глявін та доцент факультету управління В.С. Шалугін.

20.11.2003 року наказом № 663-2 по університету професор В.О. Глявін залишає посаду декана і продовжує свою роботу на кафедрі, а на його місце приходить завідувач кафедри вищої математики, доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Володимирович Богобоящий. Змінюются заступники декана: першим заступником декана призначено кандидата технічних наук, доц. Черніченка Віктора Єгоровича, який працює на кафедрі економіки, згодом другим заступником призначено асистента кафедри обліку та аудиту Волошину Оксану Василівну, які працюють і нині.

Передчасна смерть проф. В.В. Богобоящого не дозволила реалізувати всі його задуми, однак, ідеї, сформульовані ним, знайшли відображення у поступовій розбудові відповідних кафедр і факультету.

Протягом 2005-2010 рр. деканом факультету економіки працював доктор технічних наук, професор Салєнко Олександр Федорович. Під його керівництвом кафедри проходили процедури акредитації спеціальностей факультету, здійснили ліцензування підгтовки спеціалістів за спеціальністю «Фінанси».

Нині факультет економіки має чотири кафедри – економіки, обліку, аналізу і аудиту, фінансів та кредиту, економічної теорії, три з яких (окрім кафедри економічної теорії) є випускаючими.

Керівництво[ред.]

  • Декан факультету: Касич Алла Олександрівна, д.е.н., доцент. Має понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.
  • Заступник декана факультету економіки: Черніченко Віктор Єгорович, к.т.н., доцент. Має понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Кафедри[ред.]

  • Кафедра економіки, завідувач – Маслак Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент. тел. (5366) 3-10-15 кімн. 5409
  • Кафедра економічної теорії, завідувач – Семко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент. тел. +038 (05366) 2-21-78 (к. 5509)
  • Кафедра обліку, аналізу і аудиту, завідувач – Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, доцент. тел. +038 (05366) 3-61-25 (к. 5301)
  • Кафедра фінансів і кредиту, завідувач – Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент. тел. +038 (05366) 3-71-13 (к. 5501)

Підготовка[ред.]

Форми навчання:

  • денна
  • заочна
  • скорочена

Спеціальності та рівні підготовки:

Економіка підприємства (кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»); Облік і аудит (кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст»); Фінанси та кредит (кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст»).

На спеціальностях факультету студенти вивчають:

а) дисципліни, що формують загальний світогляд спеціаліста широкого профілю (українська та зарубіжна культура, ділова українська мова, основи психології і педагогіки, безпека життєдіяльності, фізичне виховання, основи права, вища математика, історія України, історія кооперативного руху, філософія, політологія, релігієзнавство, соціологія, інформатика та комп'ютерна техніка, інформаційні системи і технології, товарознавство, дві іноземних мови);

б) предмети, які забезпечують набуття фундаментальної економічної освіти (політична економія, економічна історія, історія економічних вчень, розміщення продуктивних сил, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, міжнародна економіка, фінанси, бухгалтерський облік, аудит, податкова система);

в) комплекс дисциплін, які дають можливість поглиблено оволодіти майбутньою професією та забезпечують фахову підготовку студентів.

Посилання[ред.]

Шаблон:Кременчуцький національний університет


This article "Факультет економіки Кременчуцького національного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Факультет економіки Кременчуцького національного університету.