<addthis />

Факультет права і гуманітарних наук Кременчуцького національного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Помилка скрипту: Не існує модуля «If empty».
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Скорочена назва
Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Основні дані
Засновано Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Приналежність КрНУ ім. М. Острогралського
Заклад Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.
Декан Поясок Т.Б.
Кількість кафедр 4
Студенти 660
Сфера діяльності українознавство, історія, право
Контакти
Адреса 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, кімн. 1315, 1315А
Веб-сторінка Помилка Lua у package.lua у рядку 80: module 'Module:Sources-utils' not found.

Факультет права і гуманітарних наук — факультет Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Підготовка здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти юридичних та фізичних осіб. На факультеті навчається 660 студентів денної та заочної форм навчання.

Історія[ред.]

З 1992 р. на факультеті діє аспірантура за спеціальністю «Історія України».

Підготовку фахівців-юристів у КрНУ імені Михайла Остроградського було започатковано 1998 року відповідно до ліцензії МОН України за № 179997. Факультет бере початок з кафедри "Правознавства", яка у лютому 2000 р. була перейменована у кафедру «Загальноправових дисциплін», на базі якої в структурі університету й було створено юридичний факультет. З 2003 р. кафедра була реорганізована у кафедру «Теорії, історії держави та права».

6 листопада 2009 р. юридичний факультет перейменовано на факультет права і гуманітарних наук. Першим деканом факультету був к. ю. н., доц. М. О. Ліненко. Заступники декана: Д. С. Вирський, М. І. Галунов, Т. М. Плаксій. З 2006 р. і донині декан факультету — к. і. н., доцент Т. М. Плаксій, заступник декана — Л. Є. Даценко.

Становленні і розвиток спеціальності 6.030401 «Правознавство», а відтак і факультету, внесли Герой України Г. О. Омельченко, заслужений юрист України О. Ф. Дзябенко. Першими викладачами кафедри «Правознавства» до підготовки правників були керівні працівники практично усіх напрямів юридичної діяльності м. Кременчука:

 • З. Ю. Попович — заступник прокурора міста
 • С. Г. Нестеренко — суддя
 • О. Л. Пшеничний — старший слідчий, адвокат
 • Н. К. Проценко
 • Л. Є. Даценко — начальники управлінь юстиції
 • Т. Х. Рябих — ст. помічник прокурора міста

Викладачі Д. А. Литвиненко, П. П. Павліченко, Т. В. Гайкова, І. В. Чернишова створювали документальну базу для ліцензування спеціальності. Великий внесок у розвиток факультету також внесли доц. М. О. Ліненко, О. І. Осташко, С. Я. Фарина, Т. І. Малеева, В. В. Сергієнко, В. І. Маслак, P. M. Білоус, ст. викл. В. І. Дудка та ін. висококваліфіковані науковці і викладачі.

З вересня 2009 р. на факультеті діє юридична клініка «Правозахист».

На факультеті працює студентське наукове товариство.

Структура[ред.]

Сьогодні навчальний процес, наукову, методичну, організаційну та виховну роботу на факультеті забезпечують понад 45 викладачів, до структури факультету входять 4 кафедри:

У структурі факультету діє також спеціалізований кабінет з криміналістики, забезпечений необхідним приладдям для практичних занять: чемоданом з дактилоскопії, трасології, мікроскопом, зразками холодної зброї тощо. На базі кафедри соціально-політичних наук діє соціологічна служба, а на кафедрі кримінального та цивільного права і процесу функціонує навчально-методичний кабінет.

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу[ред.]

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр права», галузь 0304 «право», напрям 6.030402, спеціальність «правознавоство». Крім того, кафедра бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів на інших фа-культетах університету. Викладачами кафедри забезпечується викладання 39-х правових дисциплін. Зав. кафедрою, к. ю. н., доцент Митрофанов Ігор Іванович.

Історія[ред.]

Відповідно до рекомендації експертної ради з права МОН України наказом ректора КДПУ 2000 року кафедра загально-правових дисциплін була реорганізована. В результаті створено дві кафедри: «Цивільного, господарського права та процесу» та «Криміналістики, кримінального права та процесу».

Згодом, у зв'язку з проведенням підготовчих заходів щодо повторної акредитації наказом ректора КДПУ від 29 вересня 2006 року № 213-1 на базі кафедр «Цивільного, господарського права та процесу», «Криміналістики, кримінального права та процесу» було створено випускаючу кафедру «Кримінального та цивільного права і процесу» (КЦПП).

Кафедру послідовно очолювали: Собчик Володимир Тимофійович (2000-2006 роки); Ліненко Микола Олексійович (2006-2007 роки); Галунов Михайло Іванович (2007-2009 року). 3 01.01.2010 кафедру очолює к. ю. н. І. І. Митрофанов.

На факультеті права та гуманітарних наук на базі кафедри КЦПП у 2009 році створено юридичну клініку «Правозахист». В юридичній клініці студенти, які навчаються за напрямом «Право», отримують навички юридичної практики та уявлення про те, що потребують громадяни і як можна захистити їхні права, спираючись на закон.

15-16 квітня 2010 року на базі кафедри було проведено І регіональну науково-практичну конференцію «Формування правосвідомості у молоді України», за результатами якої надруковано збірник тез доповідей.

Структура[ред.]

Навчально-виховний процес кафедри забезпечують 12 викладачів, серед яких:

 • професори — М. І. Галунов, О. П. Литвин
 • доценти — Н. М. Ляпунова, І. І. Митрофанов
 • старші викладачі — Л. Є. Даценко, Т. В. Гайкова, О. В. Омельченко, Т. В. Андрієнко, Т. М. Слободяник
 • викладачі — В. В. Галунова, І. І. Качала, Т. О. Минько

У складі кафедри функціонує методичний кабінет та спеціалізований кабінет криміналістики з відповідним обладнанням.

На факультеті права та гуманітарних наук на базі кафедри КЦПП діє юридична клініка «Правозахист». Керівники юридичної клініки — к. ю. н. Н. М. Ляпунова, ст. викладач О. В. Омельченко.

Наукова діяльність[ред.]

Кафедра кримінального та цивільного права і процесу займається розробкою проблем:

 • опіки та піклування як інституту сімейного права України;
 • механізму реалізації кримінальної відповідальності;
 • протидії злочинності проти компонентів навколишнього природного середовища;
 • реалізації кримінальної відповідальності за спільну участь у злочині;
 • кримінально-правових аспектів протидії рабству.

Робота зі студентами[ред.]

На кафедрі працюють постійні наукові співтовариства студентів, які займаються розв'язанням проблем кримінального та цивільного права.

Відповідно до навчальної мети факультету права та гуманітарних наук КНУ імені Михайла Остроградського в цілому та завдань діяльності юридичної клініки кафедра організує та проводить роботу щодо практичної спеціалізації студентів у певних вузьких галузях права, як то цивільне, сімейне, житлове, кримінальне, адміністративне, екологічне тощо.

На кафедрі КЦПП постійно діє науково-методичний семінар. В юридичній клініці студенти, які навчаються за напрямом «Право», отримують навички юридичної практики та уявлення про те, що потребують громадяни і як можна захистити їхні права, спираючись на закон.

Співпраця[ред.]

Кафедра співпрацює:

 1. з Київським університетом права Національної академії наук України
 2. з кафедрою кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України
 3. з кафедрою кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету МВС України
 4. з кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету
 5. з кафедрою кримінального права та кримінології Одеського університету внутрішніх справ

Досягнення[ред.]

Студенти О. О. Омельченко, О. В. Бровченко посідали призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з юридичних наук.

Кафедра українознавства[ред.]

Історія[ред.]

Кафедру «Українознавства» було створено 5 листопада 2001 року на основі об'єднання двох кафедр кафедри соціально-політичних наук та кафедри української та російської мов. Одну з базових кафедр (СПН) з 1990 р. очолював к. і. н., професор Q. I. Осташко. Колектив кафедри посідав одне з чільних місць в університеті за кількістю публікацій, монографій, захистів кандидатських дисертацій. На кафедрі почала діяти аспірантура. З 2003 р. кафедру очолює к.і.н., доцент В. І. Маслак.

З 2004 року кафедра українознавства стала випускового в процесі підготовки спеціалістів із документознавства (6.71020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»). Сьогодні кафедра проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Дисципліни[ред.]

За кафедрою закріплені наступні дисципліни:

 • історія України
 • українська й зарубіжна культура
 • культурологія
 • ділова українська мова
 • сучасна українська література
 • сучасна українська мова
 • українська мова професійного спілкування
 • українська мова за професійним спрямуванням
 • етика ділового спілкування
 • міжнародний протокол і етикет, Спеціалісти кафедри українознавства проводять викладання дисциплін на всіх факультетах університету (економіки, управління, права і гуманітарних наук, природничих наук, транспортних засобів та технологій, механіки та матеріалознавства, інституті електромеханіки і систем управління) за 14-ма спеціальностями.

Наукова діяльність[ред.]

Головними напрямками досліджень викладачів кафедри стали:

 • Дослідження Полтавського регіону:
  • соціально-економічний розвиток у XIX-ХХ століттях
  • аграрна історія регіону
  • Полтавщина в роки революції 1917—1920 рр.
 • Краєзнавчі дослідження Кременчуцького регіону:
  • історія міста Кременчука та його районів
  • історія підприємств та установ міста
  • біоісторіографічні дослідження видатних персоналій
 • Україна в роки II світової війни (державний, регіональний і краєзнавчий напрямки)
 • Регіональні дослідження проблем голодомору 1932—1933 рр.
 • Проблеми та перспективи розвитку історіографічних досліджень козацької доби

За останні роки у зв'язку з розвитком у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського спеціальності 6(7).020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» та її закріпленням за кафедрою українознавства як випусковою з'явилися нові напрямки досліджень:

 • Історичний документ — поява, зберігання та студіювання
 • Інформаційно-комунікаційні технології в діловодстві
 • Термінологічні проблеми сучасного документознавства

Зростання якості фахової підготовки викладачів і збільшення кількості викладачів із науковими ступенями та вченими званнями відбувається за рахунок наукової роботи та діяльності аспірантури. Керівництво аспірантами здійснюють професори В. А. Брехуненко, Г. Т. Капустян, доценти В. І. Маслак, О.П Шаблій.

Співпраця[ред.]

Вирішуючи питання навчальної та наукової діяльності, кафедра співпрацює з навчальними та науковими установами України, серед яких:

Кафедра соціально-політичних наук[ред.]

Історія[ред.]

Кафедру СПН організовано наказом ректора Харківського політехнічного інституту з 24 грудня 1990 року. Майже весь гуманітарний цикл дисциплін був покладений на викладачів новоствореної кафедри: історичні, філософські та соціально-політичні науки. Очолив кафедру к.і.н., проф. О. І. Осташко.

Після реогрганізації кафедри 2001 р. частина викладачів, а також навчальних дисциплін перейшли на новостворену кафедру українознавства.

Сьогодні на кафедрі соціально-політичних наук працюють 16 викладачів, із них — два доктор наук, три професори, сім кандидатів наук, доцентів. З 2001 року і до своєї передчасної смерті у 2010 р. очолював кафедру к.і.н., доцент С. Я. Фарина. Саме йому вдалося створити колектив фахівців, завдяки зусиллям яких 2008 р. було відкрито набір на спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів. Із серпня 2010 р. на посаді зав. кафедрою — д.п.н., проф. Т. Б. Поясок.

Дисципліни[ред.]

Після реорганізації за кафедрою соціально-політичних наук було закріплено такі дисципліни:

Наукова діяльність[ред.]

На кафедрі працюють наукові гуртки і проблемні групи з політології, історії, політичного маркетингу, конфліктології, проводяться психологічні консультування, соціологічні дослідження за участю студентів.

За останні роки викладачі кафедри вигравали кілька міжнародних стипендій та грантів. Зокрема, викладачі кафедри Л. В. Герасименко та С. Г. Овчаренко пройшли стажування в Міжнародній гуманістичній школі Варшавського університету за напрямком «Автономія університету. Громадянське суспільство та місія вчителя».

Протягом 2006 р. кафедра була співорганізатором і партнером проекту «Школа зі школою» для учнів і студентів м. Кременчук та Сосновець (Польща). Проект отримав фінансування від Фонду «Fundacja Edukacja dia Demokracji — Program RITA». O.I. Овчаренко у 2004—2005 p.p. проходив стажування за стипендійними програмами ім. Королеви Ядвіги (Ягеллонський університет) та Уряду Польщі для молодих науковців (Варшавський університет).

Кафедрою та лабораторією практичної психології і соціології активно проводяться соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств. Зокрема, проведено дослідження:

 • «Якість надання управлінських послуг суб'єктам малого та середнього бізнесу м. Кременчука»
 • «Підприємницьке середовище м. Кременчука: проблеми та перспективи розвитку» (2007 p.)
 • «Рівень соціальної задоволеності мешканців міста щодо надання послуг та виконання управлінських функцій органами місцевого самоврядування» (2009 p.)

На замовлення міської влади була розроблена методика, критерії оцінювання та проведено рейтинг підприємців-учасників міського конкурсу «Підприємець — 2008», а також комплексне психолого-соціологічне дослідження «Перспективи розвитку підприємницького середовища м. Кременчука — 2008».

Публікації[ред.]

2007 р. було видано підручник з психології та педагогіки вищої школи з грифом МОН України, підготовлений к.п.н., доц. Н. І. Мащенко та підручник з політології ст. викладача О. В. Уріна, який витримав уже п'яте видання з грифом МОНу. Також Т. Б. Поясок 2008 р. видано навчально-методичний комплекс «Психологія та педагогіка» з грифом МОН.

Досягнення студентів[ред.]

Серед найуспішніших студентів є переможці II етапу Всеукраїнської олімпіади з політології:

 • 2003 р. — О. Лашин, І місце, м. Київ,
 • 2004 р — В. Лашин, III місце м. Умань,
 • 2005, 2006 р. — О. Омельченко І місце, м. Умань,
 • 2008 р. — К. Ткаченко, II місце, м. Луганськ,
 • 2009 р. — К. Пегза, III місце, м. Луганськ.

Співпраця[ред.]

Кафедра СПН має широку географію наукових зв'язків, серед яких:

Кафедра «Теорії, історії держави та права»[ред.]

Історія[ред.]

15 грудня 1997 р. була створено кафедру «Правознавства», а 24 червня 1998 р. МОН видало ліцензію, на підставі якої з вересня 1998 р. розпочалася підготовка юристів у вузі. 2000 р. було створено кафедру «Загальноправових дисциплін», правонаступницею якої з 17.05.2003 р. й стала кафедра «Теорії, історії держави та права».

Беззмінним завідувачем кафедри з дня її створення є полковник міліції, Заслужений юрист України, доцент О. Ф. Дзябенко. З 1989 по 1997 p.p. очолював Кременчуцьке міське управління внутрішніх справ. Є одним з ініціаторів створення в нашому університеті юридичного факультету.

В березні 2010 року був проведений круглий стіл, присвячений 300-й річниці «Конституції» Пилипа Орлика, в якому поряд з викладачами взяли участь і студенти факультету, члени наукового гуртка. За участі студентів на кафедрі відбулося обговорення концепції вищої юридичної освіти в Україні.

Склад[ред.]

 • Завідувач кафедри — Дзябенко Олексій Федорович, Заслужений юрист України, доцент.
 • д. і. н., професор Г. Т. Капустян. Докторська дисертація «Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років» (2004 р.) Перша жінка в Кременчуці, яка здобула науковий ступінь доктора наук. Має стаж науково-педагогічної роботи більше 30-x років.
 • к. ю. н., В. Д. Шаповал. Дисертація: «Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні» (2009 p.).
 • к. і. н., доцент Д. А. Литвиненко, заступник заві-дувача кафедри. Дисертація: «Восстановление и развитие воєнного кораблестроения в СССР в 1945—1955 годах» (1996 p., м. Москва).
 • Асистент В. В. Латишева, аспірантка Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України.

Дисципліни, що викладаються[ред.]

Наукова діяльність[ред.]

 • Правове регулювання підприємницької діяльності. (керівник О. Ф. Дзябенко)
 • Попередження злочинності серед молоді та неповнолітніх. (керівник О. Ф. Дзябенко)
 • Історія українського селянства в 20-30 роки XX століття. (керівникГ. Т. Капустян)
 • Конституційно-правовий статус керівників органів місцевого самоврядування. (керівник В. Д. Шаповал)

Співпраця[ред.]

Кафедра підтримує активні наукові зв'язки з:

 • Національним університетом внутрішніх справ
 • Національною академією управління

а також ділові зв'язки з правоохоронними органами міста, трудовими колективами підприємств та органами місцевого самоврядування.

Значним доробком в науковій роботі стали видані викладачами кафедри 3 наукові монографії та 2 збірки документів і спогадів. Загальна кількість статей і тез доповідей, опублікованих викладачами кафедри в 2006—2010 роках — 40 (в тому числі за кордоном — 11).

Професор Капустян Г. Т., яка веде активну роботу по донесенню масштабів голодомору 1932—1933 років в Україні до світового співтовариства, за останні три роки взяла участь в 9 наукових та гуманітарних конференціях і заходах міжнародного рівня. Вона є автором близько 150 наукових статей та праць. Серед останніх — збірка спогадів свідків, що пережили Голодомор, зібраних за допомогою студентів КНУ.

2008 р. за значний внесок у дослідження проблем Голодомору 1932—1933 років в Україні професор Г. Т. Капустян указом Президента України В. А. Ющенко була відзначена «Орденом Княгині Ольги III ступеня». На запрошення організації World Information Transfer (WIT) брала участь у брифінгу «Політичні аспекти продовольчої безпеки» під егідою ООН.

При кафедрі ТІДП діє студентське наукове товариство, яке складається з трьох секцій:

 • «Теорії держави і права»,
 • «Історії держави і права»,
 • «Конституційного права України».

Члени товариства беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Щорічно на кафедрі проходить 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави та права України», «Конституційне право України».

Керівництво[ред.]

Виховна робота[ред.]

 • Студентський актив факультету проводить зустрічі з вихованцями школи-інтернату ім. A. C. Макаренка, на яких, окрім концертної програми, обговорює правову тематику
 • до Дня юриста проводить акції для студентства і молоді міста на тему: «Ні — вживанню алкоголю, тютюнопалінню, вживанню наркотиків та нецензурної лайки!»
 • під час проведення Тижня правових знань, на регіональному радіо «Ера» студенти III курсу виступають з роз'ясненнями нового у чинному законодавстві з різних галузей права
 • періодично, протягом навчального року для студентівправників проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних та судових органів міста
 • організовуються відвідування студентами: судових засідань з актуальних кримінальних, цивільних справ; виправно-трудової колонії м. Кременчука, міського архіву тощо
 • до Дня юриста студенти беруть участь у акції «Посади ялинку» на базі Кременчуцького держлісгоспу
 • протягом трьох років поспіль на міському телеканалі «Візит» щомісяця за участі викладачів та студентів-правників виходить молодіжна телепрограма «Ти — і закон», мета якої полягає у роз'ясненні прав та обов'язків громадян з різних галузей права та з актуальних проблем чинного законодавства
 • студентами-правниками факультеті створено «Комітет сприяння захисту прав студентства та молоді», члени якого надають допомогу у вирішенні правових проблем молоді
 • обговорення проекту Конституції Президента України на базі профілюючої кафедри із залученням студентів. Студентська рада факультету проводить різнобічні молодіжні заходи, конкурси стіннівок, квіткових композицій

Окрім зазначеного, на факультеті ефективно функціонують студентська профспілка, збірна команда по спорту, культурно-масовий сектор, команди брейн-рингу. Студенти беруть активну участь у всіх заходах, які проводяться в університеті, відвідують заняття у вокальній студії, у народному студентському театрі «Лілея», КВК, «Що? Де? Коли?» тощо.

Символіка[ред.]

Девізом факультету є гасло: «Знання — запорука успіху!».

Досягнення[ред.]

Переможцями II етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт є студенти О. Митрофанова, М. Приходько, К. Ткаченко, О. Бровченко (наукові керівники: доц. С. Я. Фарина, О. Ф. Дзябенко, М. І. Галунов, В. І. Маслак, Т. М. Плаксій). Переможцями II туру Всеукраїнської олімпіади здисципліни «Політологія» є О. Лашин, О. Омельченко, К. Пегза (наукові керівники: доц. O.A. Матета, ст.викл. О. В. Урін).

Джерела[ред.]

Шаблон:Кременчуцький національний університет


This article "Факультет права і гуманітарних наук Кременчуцького національного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Факультет права і гуманітарних наук Кременчуцького національного університету.